13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 2
ހަތް ގޯލުން މޮޅުވެ ޓީސީ ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 7-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 14
ނިއު އަލުން ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 8
ވިކްޓަރީ އެނބުރި އައިސް ނިއު މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ހާޒިރުނުވެ އަދި މާލީ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ދިމާވެފައި އޮތް ވިކްޓަރީން "އެނބުރި އައިސް" ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު، ނިއު އަށް ތާވަލުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 2
ސެންޓޭ ނިއު އަށް 100 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެ ޓީމަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 2
ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ރިލޭ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފުލްބެކް ރިލުވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މި ސީޒަން ނިމިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 9
ފެހެންދޫ ކޮޅަށް ނިއު އިން 11 ގޯލް ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 11-0 އިން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 7
"ނިއު އަށް އަނބުރާ އައުމަކީ އަމިއްލަ ގެޔަށް އައުން"

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އަނބުރާ އައުމުން ކުރެވެނީ އަމިއްލަ ގެޔަށް އާދެވުމުގެ އިހުސާސް ކަމަށާއި، ކްލަބުގެ މަގާމް ދިފާއުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 8
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ މެޗުން އެ ޓީމުން އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން ގެނެސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އިން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް މިއަދު ހަވީރު ނަގައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 3
ނިއު ބަލިކުރުމަކީ ބަސަންދުރާ އަށް ފެށުމެއް: އޮސްކާ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވި މޮޅުވުމަކީ އާ ފެށުމަކުން ކުރިއަށް ދާން ލިބުނު ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 6
ބަސަންދުރާ ކިންގްސް އަތުން ނިއު ބަލިވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިއު މިއަދު އެ ގައުމުގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 4-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 6
ނިއު އިން ގޮޓޯ ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސްޕެއިން ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޮޓޯ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 5
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނިއު މިރޭ ބަންގްލަދޭޝަށް ފުރަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ނިއު އިން މިރޭ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިއުމަށް ފުރާނެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 6
އޮސްކާގެ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅެން ނިއު އަށް ދައުވަތު ދީފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގުން އެ ގައުމުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން އައުމަށް ނިއު އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ގްރީން އާއި މާޒިޔާ އެއްވަރު، އީގަލްސް އަށް މޮޅެއް

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ 1-1 އެއްވަރުވިއިރު، އީގަލްސް އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
ނިއު ދޫކޮށް ކޯޗު އޮސްކާ ބަންގްލަދޭޝް ކްލަބަކާ ގުޅިއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މި ދެ ސީޒަނުގައި އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ ސްޕެއިން ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ބަސަންދުރާ ކިންގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 17
ރިލޭ އޮމާން ޓީމަށް ދޫކުރެވޭނީ ފީއެއް ދެއްކުމުން: ނިއު

އޮމާނުގެ ސުރް ކްލަބުގެ ޓްރަޔަލެއްގައި މިވަގުތު ހުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޑިފެންޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އެ ކްލަބަށް ދޫކުރެވޭނީ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދެއްކުމުން ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ނާޒިމާ ނިއު އަށް ހޭންޑްބޯޅަ ތަށި އުފުލާލަދީފި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބް ރައީސާ އައިޝަތު ނާޒިމާގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 18
ފޯކައިދޫ އަތުން ނިއު އަށް ހަނި މޮޅެއް

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ގޯލާ އެކު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 4
ނިއު ލީޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ ސެންޓޭ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ވިދުންގަދަވީ ސީޒަނުގެ ފަހު ތިން މުބާރާތުގަ އެވެ. އޭރު އެ ޓީމުން ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ފޯވާޑް ލައިނުގައި ތިބީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ އެވެ. މި ފަހަރު ސީޒަނުގެ ފަހު ތިން މުބާރާތަށް ނުކުންނައިރު، ދަގަނޑޭ އާއި ގަލާޑޯ ނެތެވެ. އެއާ އެކު ފޯވާޑް ލައިނުގެ...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 6
ލިލީގެ ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން ނިއު މޮޅުވެއްޖެ

އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލާ އެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.