21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
ނިއު ދޫކޮށް ކޯޗު އޮސްކާ ބަންގްލަދޭޝް ކްލަބަކާ ގުޅިއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މި ދެ ސީޒަނުގައި އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ ސްޕެއިން ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ބަސަންދުރާ ކިންގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 17
ރިލޭ އޮމާން ޓީމަށް ދޫކުރެވޭނީ ފީއެއް ދެއްކުމުން: ނިއު

އޮމާނުގެ ސުރް ކްލަބުގެ ޓްރަޔަލެއްގައި މިވަގުތު ހުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޑިފެންޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އެ ކްލަބަށް ދޫކުރެވޭނީ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދެއްކުމުން ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ނާޒިމާ ނިއު އަށް ހޭންޑްބޯޅަ ތަށި އުފުލާލަދީފި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބް ރައީސާ އައިޝަތު ނާޒިމާގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 18
ފޯކައިދޫ އަތުން ނިއު އަށް ހަނި މޮޅެއް

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ގޯލާ އެކު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 4
ނިއު ލީޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ ސެންޓޭ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ވިދުންގަދަވީ ސީޒަނުގެ ފަހު ތިން މުބާރާތުގަ އެވެ. އޭރު އެ ޓީމުން ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ފޯވާޑް ލައިނުގައި ތިބީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ އެވެ. މި ފަހަރު ސީޒަނުގެ ފަހު ތިން މުބާރާތަށް ނުކުންނައިރު، ދަގަނޑޭ އާއި ގަލާޑޯ ނެތެވެ. އެއާ އެކު ފޯވާޑް ލައިނުގެ...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 6
ލިލީގެ ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން ނިއު މޮޅުވެއްޖެ

އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލާ އެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 9
ގޯޓޯ ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

ނިއުގެ ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޮޓޯ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަަލަށް އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 9
ނިއު އާއި އީގަލްސް އެއްވަރުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2018 5
ނިއު އިން ކަންޑޭލާ ނެތި އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިއާ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް...

29 ޖޫން

June 29, 2018 8
"ފޭވަރިޓަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، އެއީ ނިއު"

ވާދަވެރި ޓީމުތައް ވަރުގަދަކުރި ނަމަވެސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކަށް ވާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 17
ނިއު އިން ތިމަރަފުށި ކޮޅަށް 10 ގޯލް ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ހެދި ހެޓްރިކްތަކާ އެކު ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 10-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން...

June 28, 2018 20
ދަގަނޑޭ ނެތްތަން ދައްކާނެ، އެކަމަކު އިތުބާރު އެބައޮތް

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ، ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދިވެހި...

23 ޖޫން

June 23, 2018 23
ދަގަނޑޭ ޓީސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މުސާރަ ނުދޭތީ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދޫކޮށްލި ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ވާދަވެރި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2018 19
އެފްއޭއެމަށް ދިޔައީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން: ދަގަނޑޭ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހެޅީ މުސާރަ ނުލިބި އިތުރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށާއި ކްލަބާ ވަކިވާން ޖެހުނަސް ސަޕޯޓަރުންނާއި ކްލަބާ މެދު...

22 ޖޫން

June 22, 2018 4
ތުރުކުމެނިސްތާން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ ނިއު އަށް

ތުރުކުމެނިސްތާން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި އާމިރް ގުރްބާނީގެ ސޮއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 22
ދަގަނޑޭ އާއި ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލީ އެފްއޭއެމުން!

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުސާރަ ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލީ އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާ ސްޓޭޓަސް...

June 21, 2018 19
ދަގަނޑޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިއު އިން އުވާލައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައި ކްލަބުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 3
ދަގަނޑޭ ބޭނުންވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޓީސީން ދީފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެންނަން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ދީފި އެވެ.

June 20, 2018 10
ބޮބީ: މާޔޫސްކަމުން ހޯދި ހިތްވަރުން ޗެމްޕިއަނަކަށް!

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ނޫސްވެރިން ގާތު ބުނީ އެ މެޗުގައި އޭނާ އާ ކުޅުންތެރިއެއް...

June 20, 2018 5
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އިން ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

ވާދަވެރި މާޒިޔާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ޗެމްޕިއަން އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 34
ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 6
ނިއު އަށް ރުވާންޑާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑެއް

ރުވާންޑާ ގައުމީ ޓީމަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑެއް ކަމަށްވާ އަތުހިއޭ ކިޕްސަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނެސްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 7
ވެެލެންސިއާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް 4-0 ބަލިކޮށް ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހުގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 18
އަމީރީގެ ވާހަކަތަކަށް ނިއު އިން ޖަވާބުދީފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ދޫކޮށް ރޭ ފުރި އަފްގާނިސްތާން ޑިފެންޑަރު ހާރޫން އަމީރީ ކްލަބާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައިވަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ކްލަބަށް ނޭގި އޭނާ ފުރާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2018 4
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ނިއު ސެމީއާ ގާތަށް

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 4-0 އިން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ...

June 09, 2018 24
ނިއުއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އަމީރީ ފުރައިފި

މި ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި އަފްގާނިސްތާންގެ ޑިފެންޑަރު ހާރޫން އަމީރީ ކްލަބާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 3
އަމީރީގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މި ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި އަފްގާނިސްތާންގެ ޑިފެންޑަރު ހާރޫން އަމީރީ އެ ކްލަބުން ފެނިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

June 08, 2018 11
ދަގަނޑޭގެ ދެ ގޯލުން ނިއު އިން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.