27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 12
ނިއުޒިލެންޑްގައި 51 މީހުން މަރާލިމީހާ އުމުރަށް ޖަލަށް

ކްރައިސްޗާޗް (އޮގަސްޓް 27) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ ޕެރޯލް ނުލިބޭ ގޮތަށް އުމުރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
ކްރައިސްޓްޗާޗް: ތިންވަނަ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު

ކްރައިސްޗާޗް (އޮގަސްޓް 24) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޓްޗާޗުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި ބްރެންޓޮން ޓަރަންޓުގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން މެރުން ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ތިން ވަނަ މިސްކިތަކަށް ވެސް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ނިއު ޒީލެންޑުން ފެނުނު ކްލަސްޓާ ބޮޑުވަނީ

އޮކްލޭންޑް (އޮގަސްޓް 13) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް ނުފެންނަތާ 102 ދުވަސް ފަހުން، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އާ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާ އެކު، އެ ކްލަސްޓާ ބޮޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 5
100 ދުވަހަށް ފަހު ނިއު ޒީލެންޑުން ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

އޯކްލޭންޑް (އޮގަސްޓް 11) - ސަތޭކަ ދުވަހަށް ފަހު، ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ބޭރަށް ދިއުމުން ޖޫރިމަނާ!

އޯކްލޭންޑް (ޖުލައި 9) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ނިއު ޒީލެންޑުގެ އޯކްލޭންޑުގެ ކަރަންޓީން ސެންޓަރެއްގައި ހުރި މީހަކު ފެންސް މަތިން އަރައިގެން ސުޕަމާކެޓަކަށް ގޮސް ބާޒާރު ކުރުމުން، ބޮޑު ޖުރިމަނާއަކާ އެކު ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެޅުއްވީ ރީތި ކޭކެއް

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔައްތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށް ގައުމު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެންނަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަތަކީ އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކަމެކެވެ. ނިއު ޒިލެންޑް...

22 ޖޫން

June 22, 2020
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި

ނިއު ޒިލެންޑްގައި ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެރެމަންގެ ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
24 ދުވަސް ފަހުން ނިއު ޒީލެންޑުން ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް

ވެލިންޓަން (ޖޫން 16) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ނުފެންނަތާ 24 ދުވަސް ފަހުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
ނިއު ޒީލެންޑުން ބަލިޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ވެލިންޓަން (ޖޫން 8) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އެންމެން މިހާރު ރަނގަޅުވެ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް އެއްވެސް މީހަކު އެ ގައުމުގައި ނެތް ކަމަށް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 13
އާބާދީއަކީ 5 މިލިއަން، ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ މީހެއް

ވެލިންޓަން (ޖޫން 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގެ ތެރޭން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ހުރީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް އެންމެ މީހެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ނިއު ޒީލެންޑް ޝޫޓިން އަށް އަލުން ތައްޔާރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ނިއު ޒީލެންޑްގައި މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއަލްތަކުގެ ޝޫޓިން އެ ގައުމުގައި އަންނަ ހަފުތާފައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް

ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ކެމެރަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ ހަތަރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މި ފިލްމުތަކުގެ ބަޖެޓް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 8
"ބަލިކޮންޓްރޯލް ކުރެވުނަސް ބޯޑަރު ހުޅުވާނުލާނަން"

ވެލިންޓަން (މެއި 5) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާރު ކޮންޓްރޯލްވެފައިވީ ނަމަވެސް އަވަސް ކުރިމަގެއްގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނުވިސްނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 1
ނިއު ޒީލެންޑުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ

ވެލިންޓަން (މެއި 4) - ނިއު ޒީލެންޑުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 22
ކޮވިޑް-19:ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލައިފި

ވެލިންޓަން (އެޕްރީލް 28) - ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލައި މުޖްތަމައުގައި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 8
ލޮކްޑައުންގެ އަމުރާޚިލާފުވި މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުދަށްކޮށްފި

ވެލިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - ނިއު ޒީލެންޑް ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމުރާ ޚިލާފަށް އާއިލާއާ އެކު ބީޗަށް ނުކުމެވަޑައިގަތް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑޭވިޑް ކްލާކުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 4
މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާ ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 26) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގައި ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އެވެޓާ" ވެސް ހުއްޓިފައި

ޖޭމްސް ކެމަރޮން 2009 ގައި ގެނެސްދިން "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ މަސައްކަތް، ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
އިކޮނޮމީ ކްލާހުގައި އަރާމުކޮށް ނިދޭ ގޮތަށް ޕޮޑްތަކެއް

މަތިންދާބޯޓްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ސީޓްތަކުގައި ނިދައިލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް އެކި ފެންވަރުގައި އެކި އެއާލައިންތަކުން އަންނަނީ ހައްލުތައް ހޯދައިދޭން ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 6
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވި ތަނުގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް

ވައިޓް އައިލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ގޮވި ނިއު ޒީލެންޑުގެ ވައިޓް އައިލެންޑް އަލިފާން ފަރުބަދަ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.