23 ޖޫން

June 23, 2020 3
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެޅުއްވީ ރީތި ކޭކެއް

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔައްތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށް ގައުމު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެންނަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަތަކީ އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކަމެކެވެ. ނިއު ޒިލެންޑް...

22 ޖޫން

June 22, 2020
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި

ނިއު ޒިލެންޑްގައި ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެރެމަންގެ ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
24 ދުވަސް ފަހުން ނިއު ޒީލެންޑުން ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް

ވެލިންޓަން (ޖޫން 16) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ނުފެންނަތާ 24 ދުވަސް ފަހުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
ނިއު ޒީލެންޑުން ބަލިޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ވެލިންޓަން (ޖޫން 8) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އެންމެން މިހާރު ރަނގަޅުވެ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް އެއްވެސް މީހަކު އެ ގައުމުގައި ނެތް ކަމަށް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 13
އާބާދީއަކީ 5 މިލިއަން، ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ މީހެއް

ވެލިންޓަން (ޖޫން 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގެ ތެރޭން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ހުރީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް އެންމެ މީހެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ނިއު ޒީލެންޑް ޝޫޓިން އަށް އަލުން ތައްޔާރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ނިއު ޒީލެންޑްގައި މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއަލްތަކުގެ ޝޫޓިން އެ ގައުމުގައި އަންނަ ހަފުތާފައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް

ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ކެމެރަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ ހަތަރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މި ފިލްމުތަކުގެ ބަޖެޓް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 8
"ބަލިކޮންޓްރޯލް ކުރެވުނަސް ބޯޑަރު ހުޅުވާނުލާނަން"

ވެލިންޓަން (މެއި 5) - ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާރު ކޮންޓްރޯލްވެފައިވީ ނަމަވެސް އަވަސް ކުރިމަގެއްގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނުވިސްނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 1
ނިއު ޒީލެންޑުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ

ވެލިންޓަން (މެއި 4) - ނިއު ޒީލެންޑުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 22
ކޮވިޑް-19:ނިއު ޒީލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލައިފި

ވެލިންޓަން (އެޕްރީލް 28) - ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލައި މުޖްތަމައުގައި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 8
ލޮކްޑައުންގެ އަމުރާޚިލާފުވި މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުދަށްކޮށްފި

ވެލިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - ނިއު ޒީލެންޑް ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމުރާ ޚިލާފަށް އާއިލާއާ އެކު ބީޗަށް ނުކުމެވަޑައިގަތް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑޭވިޑް ކްލާކުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 4
މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާ ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 26) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގައި ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އެވެޓާ" ވެސް ހުއްޓިފައި

ޖޭމްސް ކެމަރޮން 2009 ގައި ގެނެސްދިން "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ މަސައްކަތް، ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
އިކޮނޮމީ ކްލާހުގައި އަރާމުކޮށް ނިދޭ ގޮތަށް ޕޮޑްތަކެއް

މަތިންދާބޯޓްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ސީޓްތަކުގައި ނިދައިލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް އެކި ފެންވަރުގައި އެކި އެއާލައިންތަކުން އަންނަނީ ހައްލުތައް ހޯދައިދޭން ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 6
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވި ތަނުގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް

ވައިޓް އައިލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ގޮވި ނިއު ޒީލެންޑުގެ ވައިޓް އައިލެންޑް އަލިފާން ފަރުބަދަ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ

ވައިޓް އައިލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 9) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އެއާ ނިއުޒިލެންޑުގައި ކޮފީ ތަށި މިހާރު ކާލެވޭނެ

އެއާ ނިއު ޒިލެންޑަކީ މިހާރު ވެސް އެ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓްތަކާއި ލައުންޖްތަކުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ އެއާލައިނެކެވެ. ބޭނުމަކީ ޕްލާސްޓިކް ފަދަ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނޫން ކުނިބުނި މަދުކުރުމެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 22
ޝާޒްލީ އަށް ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރި މައްސަލައެއް!

ނިއު ޒީލެންޑުގައި ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ދިވެއްސެއް ކަމަށް ވާ ޝާޒްލީ ރަޝީދަށް ނަސްލީ ގޮތުން ބަޔަކު ތަފާތުކުރި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 48
ނިއުޒީލެންޑުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިވެއްސަކަށް

ނިއުޒީލެންޑުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިވެއްސަކު ވާދަކޮށް، އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 2
ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން ގްރީސް މަގުން ނިއު ޒީލެންޑަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ސީރިއާގެ ބަޔަކު ގްރީންސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.