19 މެއި

May 19, 2020
މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ބޫޓު 560،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ކެރިއަރުގައި ބޭނުންކުރި ތާރީހީ ބޫޓް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަގަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކޮށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 1
ބުރުގާ އަޅާ ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީގެ ހިޖާބު ހެދުމެއް

ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީ ކުންފުނިން ހާއްސަ ހެދުމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ނައިކީގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އަށް ހާއްސަ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ނެރޭ ނައިކީން މުޅިން އަލަށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް އަންނަ މަހު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
މާބަނޑުވާ އެތުލީޓުންގެ އިނާޔަތް އުނިނުކުރަން ނައިކީން ނިންމައިފި

މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީގެ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން އަންހެން އެތުލީޓުންނާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް، އެ މީހުން ބަލިވެއިނުމުން ކުޑަކުރާ އުސޫލު އެ ކުންފުނިން އުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
ނައިކީގެ އާ ބޫޓު ހެދީ "ދުވަން ފޫހިވާ މީހުންނަށް"

ދުވުމަކީ އުނދަގޫ ނުވަތަ ފޫހި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިހްސާސްކުރެވޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ހިމަނައިގެން ނައިކީ ކުންފުނިން ބޫޓެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ނައިކީގެ ސްމާޓް ބޫޓް ފެޅި، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނައިކީން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސްމާޓް ބޫޓަށް އަރައިގެން ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބޫޓް ފަޅައިގެން ގޮސް، އޭނާގެ ފަޔަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ނައިކީ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 3
އަމިއްލަ އަށް ނާޑުވާ ހެޔޮވަރުކޮށްދޭ ބޫޓެއް

ހުރިހާ އެއްޗެއް ސްމާޓްވަމުން ގޮސް ބޫޓު ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ސްމާޓްވީ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
އެޕްލް ވޮޗަށް ނައިކީގެ ޓްރެއިނިން ކްލަބް އެޕް

ކަސްރަތުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އަމިއްލައަށް އިޚުތިޔާރުކޮށް، ރާވައި، ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ މިހާރު މިއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޒަމާނެވެ. އެކަމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ސްމާޓްފޯން އެޕްތައް ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ސްމާޓްފޯނަކީ ދިރިހުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން އެއާ ގުޅިފައިވާ ވަސީލަތަށް ވެފައިވާތީ އެއްވެސް ހުރަހަކާނުލައި، ކަސްރަތު...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
ނައިކީގެ ބާނީގެ ވާހަކަ ވެސް ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ފުޓްވެއާ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ނައިކީގެ ބާނީ ފިލް ނައިޓްސްގެ ވާހަކަ އަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 8
އީރާން ކުޅުންތެރިންނަށް ނައިކީން ބޫޓެއް ނުދިން

ސޯޗީ، ރަޝިއާ (ޖޫން 13) - އެމެރިކާގެ ނައިކީ ކުންފުނިން ބޫޓު ފޯރުކޮށްނުދިން ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އީރާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޮސް ކުއެރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ނައިކީ ބްރޭންޑުން ސްޕޯޓްސް ބުރުގާއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ސްޕޯޓްސްވެއާ ނުވަތަ އެތުލެޓިކް ވެއާ ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބްރޭންޑު ނައިކީ އިން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ބުރުގާއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. އެއީ "ނައިކީ ޕްރޯ ހިޖާބް" އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ރެއާލުން އެޑިޑާސްއާ ވަކިވެ ނައިކީއާ ދިމާލަށް؟

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ފާއިތުވި 18 އަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކިޓް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި މަޝްހޫރު އެޑިޑާސް ކުންފުނި ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ކްލަބުން ނައިކީއާ އެކު ކުރިއަށްދާން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016
ދީޕިކާއާ އެކު ނައިކޭގެ އިސްތިހާރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އިންޑިއާގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ފެންނަ ނައިކޭ އިސްތިހާރެއް މިހާރު ދަނީ ސޯޝަލް މިޑިއާ ސައިޓުތަކުގައި ވައިރަލް ވަމުންނެވެ. ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗުކުރި "ޑަ ޑަ ޑިން" ކިޔާ މި އިސްތިހާރަށް ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުޒް ޔޫޓިއުބްގައި މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.