30 މެއި

May 30, 2018 3
ކެރަލާގެ ތަރުކާރީ ޔޫއޭއީ އަށް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (މެއި 30) - ނިޕާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2018
ނިޕާ ވައިރަސް- ނުރައްކާ ބޮޑު

ނިޕާ ވައިރަސް ނުވަތަ އެން.އައި.ވީ އަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެކެވެ. މި ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ ކެމްޕަންގް ސަންގްއައި ނިޕާއޭ ކިޔުނު...

24 މެއި

May 24, 2018 23
ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ: އެޗްޕީއޭ

ނިޕާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން އަދި ފެނިފައި ނުވިޔަސް އެ ބަލި ރާއްޖެ އަށް ވެސް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާ އެކު އެކަން މޮނިޓަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.