19 ޖޫން

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ބޮބް ޑިލަންގެ އާ ލަވައިގައި ޖޭއެފް ކެނެޑީގެ ވާހަކަ

އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް ޑިލަން އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 1
ގްރެޓާގެ ނަން އަލުން ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮށްގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ސްވިޑްންގެ ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ނަން އަނެއްކާ ވެސް މި އަހަރު ނޯބެލް ސުލްގައިގެ އިމާނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 6
އަޅުގަނޑުގެ ނޯބެލް އިނާމުދިނީ އެހެން މީހަކަށް:ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 12) - އެމަނިކުފާނަށް ލިބެން ޖެހޭ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބުނީ އެހެން މީހަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޝަކުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ގުލް މަކާއީ؛ މަލާލާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބަޔޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ގުލް މަކާއީ" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 3
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު، އިތިއޮޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް

މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އިތިއޮޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބީ އަހުމަދު ހޮވައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 10
އާޑާން އަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދޭން ޕެޓިޝަނެއް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 29 - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން މުސްލިމުންނާ މެދު ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރި ކަމަށްޓަކައި އެކަމަނާ އަށް މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގުވާ ކަމަށް ބުނެ ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 3
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ރޭޕްއާ ދެކޮޅު އެކްޓިވިސްޓުންނަށް

އޮސްލޯ (އޮކްޓޯބަރު 5) - މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ރޭޕްއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ ދެ އެކްޓިވިސްޓުން ކަމަށްވާ ކޮންގޯގެ ޑޮކްޓަރު ޑެނިސް މުކްވެގެ އާއި އިރާގުގެ ޔަޒީދީ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނާދިއާ މުރާދަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ސޫކީގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތެއް ނުލާނެ

އޮސްލޯ (އޮގަސްޓް 30) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާގެ ޒިންމާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެކަމަނާ އަށް ދީފައިވާ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތުލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ނޯވޭގެ ނޯބެލް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ޓްރަމްޕަށް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައި-އިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 1
"މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 2
މުސްލިމުން މަރާތީ ސުލްހައިގެ އިނާމުގެ ބައިވެރިން އަޑުއުފުލައިފި

ޔަންގޫން (ޑިސެމްބަރު 31) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ 11 ބޭފުޅަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ނޯބެލް އިނާމުގެ ފައިސާ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް

ބޮގާޓޯ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް ލިބޭ ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރާނީ ކޮލަމްބިއާގެ 52 އަހަރުވީ ހަނގުރާމައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ކަމަށް ރައީސް ހުއާން މެނުއަލް ސަންތޯސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 3
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް އަށް

ބޮގާޓޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - ކޮލަމްބިއާގެ ވާތު ފިޔައިގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމްކޮށް 52 އަހަރުވީ ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހުއާން މެނުއަލް ސަންތޯސް މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.