07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 2
އާ ފީޗާތަކާ އެކު، ނޮކިއާގެ ލައްޕާ ފޯނު އަލުން ނެރެނީ

ނޮކިއާގެ ފްލިޕް ނުވަތަ ލައްޕާ ފޯނު މަތިން ހަނދާން އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި އެ ފޯނުމަތިން އަދި ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019
ވާވޭ އަށް ހުރި ދަތިތަކުން ސެމްސަންގް ފައިދާނަގަނީ

ގައުމުތައް 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކަށް ބަދަލުވާންވެފައި ވާއިރު، 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އެންމެ ފަރިތަ ކުންފުންޏަކީ ޗައިނާގެ ވާވޭ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވާވޭ އަށް ޖެއްސުންކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ހެދި، ވާވޭ އަށް މިއީ ކުރެވިދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަކަށް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017
ނޮކިއާ 7 ގައި ސެލްފީއެއް ނޫން، "ބޯތީ"

ފޯނުތަކުގެ ކެމެރާ ވަރުގަދަކުރަމުން ގޮސް ވާދަވެރިކަން އުފެދުނީ ސެލްފީ ކެމެރާ އުފެއްދުމުގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން މޯބައިލް ފޯނު މާކެޓްގައި ރަސްކަން ކުރުމަށް ފަހު ވަޅުޖެހި ނޮކިއާ އެނބުރި އައިސް އެ ކުންފުނިން މި ވަނީ އަލަށް އުފެއްދި ފޯނެއްގައި އަނެއްކާވެސް "ބޯތީ" ކެމެރާ ހަރުކޮށްފަ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
ނޮކިޔާގެ ވެސް 8؛ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް 8

ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް މި ފަހަރު އަށެއް ލިބޭނެ އެވެ. އައިފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް، އައިފޯން 8 އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓަށް ސަޕޯޓްކުރާ މީހުންނަށް، ނޯޓް8 އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8 އަދި ވާވޭ އޮނާ ނޯޓް 8 އަށް ވެސް ވަފާތެރިން އެބަ ތިއްބެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 2
ނޮކިއާ 3310 އެއް 2،500 ޑޮލަރަށް

ނޮކިއާ 3310 އަކީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮ ފޯނެކޭ ބުނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެއީ 50 ޑޮލަރަށް ވުރެ ހެޔޮކޮށް ލިބޭ ފޯނެއް ކަމަށް ބުނި ނަމަ އެ ވާނީ އެ ފޯނުގެ އަސްލު އަގު ނޭނގޭ މީހަކަށެވެ. ނޮކިއާ 3310ގެ އަސްލު އަގަކީ 2،500 ޑޮލަރެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017
ވަޓްސްއެޕް ތިޔަ ފޯނުގައި ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ފޯނެއް ދިވެއްސަކު ގެންގުޅޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެއީ ފޯނަށް ދުވަސްވެ، ހާޑްވެއާ ބާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ފެންވަރުގެ ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 1
އެޕަލް އާއި ނޮކިއާ އެއްގަލަކަށް

އެޕަލް އަދި ނޮކިއާ އަކީ ވެސް ސްމާޓް އިލްކެޓްރޯނިކްސް އަށް ފަރިތަ ދެ ކުންފުންޏެވެ. މަސްރަހުގައި ބާރު ވެސް ގަދަ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ކުންފުނި ދެމެދުގައި ވަނީ ކުނިޖެހިފަ އެވެ. މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ގޮސް މިހާރު ތިބީ ކޯޓުގަ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
އިހުގެ ފޯނަކަށް ހިތް އެދޭތަ؟

ގިނަ މީހުން ދައްކަނީ ނޮކިއާ ފޯނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ހިތުންނުފިލައިގެން އުޅެނީ އެ ފޯނެކެވެ. ގެންގުޅެން ފަސޭހައީ އެވެ. ޗާޖު ހުސްވެދާނެތީ ވިސްނަން ވެސް ނުޖެހެ އެވެ. ކޯލް އަދި މެސެޖުކުރުން ހަމަ އެއް އަތުންނެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ކުރީގެ ހިތްގައިމުކަމާ އެކު ނޮކިއާ 3310 އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މޯބައިލް ފޯނު މާކެޓުގައި ނޮކިއާ ރަސްކަން ކުރި ދުވަސްވަރު އުފެއްދި އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފޯނު ކަމަށްވާ 3310 މިއަދު ބަދަލުތަކަކާ އެކު އަލުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
އެންމެ މަގުބޫލު "ނޮކިއާ 3310" އަލުން ބާޒާރަށް

މިހާތަނަށް އެންމެ އިތުބާރާ އެކު ބޭނުންކުރި އަދި ގަޔާވި މޯބައިލް ފޯނަކީ، މޯބައިލް ފޯނު މާކެޓުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރަސްކަންކުރި ނޮކިއާއިން ނެރުނު "3310" ކަމަށް އެއްބަސްވާ މީހުން ގިނަ އެވެ. މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން ބާޒާރަށް ނެރުނު މި ފޯނަކީ މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯންތަކުގެ ފެށުން ކަމަށް އޮތީ ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
ބޯ އޮމާންކުރާ ބުރުހެއް ނޮކިއާއިން އުފައްދައިފި

ނޮކިއާ ދެރަކޮށްލުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތެވެ. ބުރުހެކޭ ކިޔައިގެން ދެރަކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ. ބުރުގައި ހުރި މޮޅުކަން ހުރި އެހެން ބުރުހެއް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނެތެވެ. މިއީ މި ޒާތަށް ބަޔަކު އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބުރުހެވެ. ނޮކިއާއިން އުފެއްދީ "ސްމާޓް ހެއާބްރަޝް" އެކެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 5
ދިރާގު 4ޖީ މަޝްރޫއަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ދިރާގުން ފަށާފައިވާ ބޮޑު މަޝްރޫއު އަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދަން ނޮކިޔާ އަދި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ނޮކިއާ އަލުން ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އަންނަ އަހަރު ނޮކިއާ އަލުން ވަންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާފަ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯން އުފައްދަން ތައްޔާރު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ބައެއް ފޯނުތަކަށް ވަޓްސްއެޕް އަޕްޑޭޓް ހުއްޓާލަނީ

ވަޓްސްއެޕަށް ގެންނަ ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާ އެއްވަރަށް ހިދުމަތް ނުދެވޭ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަށް ސަޕޯޓް ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ހެޔޮވަރު އާބާދީއެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް ނުވަތަ ޑިވައިސްއަކަށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 2
ނޮކިއާ އެނބުރި ބައްތި ފޯނަށް

ނޮކިއާ މަރުކާގައި މައިކްރޮސޮފްޓުން ފޯނެއް ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ނޮކިއާ 216 އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި ފޯނަށް ފަހު ނޮކިއާ ލޭބަލްކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އިތުރު ފޯނެއް ނުނެރޭނެ އެވެ.