21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 7
ކިމް ޖޮންގް-އުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވި ވާހަކަދޮގުކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 21) - ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
ނޯތު ކޮރެއާއިން ފިލި މީހަކު ސައުތު ކޮރެއާ ޕާލަމެންޓަށް

ސޯލް (އެޕްރީލް 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިއްލެވި މީހެއް ކަމަށްވާ ތައެ ޔޮންގް-ހޯ ސައުތު ކޮރެއާގެ ޕާލަމެންޓް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ކޮވިޑް-19: ނޯތު ކޮރެއާ އިން 709 މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔަން (އެޕްރީލް 8) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން 709 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީތައް ބަންދުކޮށް ސްޓާފުން ފުރައިފި

ޕިއޮންޔަން (މާޗް 9) - ނޯތު ކޮރެއާގައި ހުރި އެމްބަސީތައް ބަންދުކޮށް އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޑިޕްލޮމެޓުން އެ ގައުމުން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކަރަންޓީންކޮށްފި

ޕިއޮންޔަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ގާތްގަނޑަކަށް 380 ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހޭ އާ ފޯނު ބާޒާރަށް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގުން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ފަތްޖެހި ފޯން "ގެލެކްސީ ފޯލްޑް" އަށް ފަހު، އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރި ފަތްޖެހޭ އާ ފޯނު "ގެލެކްސީ ޒީ ފްލިޕް" ހުކުރު ދުވަހު ބައެއް ތަންތަނުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ކުޑަ އޮޅުމެއް: ހީކުރީ "ކްރިސްމަސް ހަދިިޔާ"އައީ ކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް "ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދިނަސް، އެމެރިކާ އިން އެކަން މާ ސީރިއަސް ގޮތަކަށް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި އޮޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ އެކު، އެމެރިކާ ސިފައިން ހީކުރީ ކޮރެއާގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އެމެރިކާއިން ބުނަނީ މަޝްވަރާއަށް ތައްޔާރު ކަމަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 16) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއަށް އައުމަށް އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާއިން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 7
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު އަހެއްގައި ފަރުބަދަ މައްޗަށް

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޔޮން-އުން އަހެއްގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައިގެ މައްޗަށް އަރުއްވާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ސަބްމެރިން މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 3) - އާ ބާވަތެއްގެ ސަބްމެރިން މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 16
އދ.ގެ ނިންމުމަކާ ހިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަކަށް ނެތް

އދ. ގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގައި ނެތުމުން، ނޯތު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
އުތުރު ކޮރެއާ ވަނީ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައި

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ މަޝްއޫތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ވަނީ ސައިބަ ހަމަލާތައް ދީގެން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ތަމްރީނުތަކާ އެކު ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓެއް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން އިއްޔެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ދެވަނަ ޓެސްޓްކޮށްފި

ސޯލް (ޖުލައި 31) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކުރު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް ދެ މިސައިލް މިއަދު ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހިފެހެއްޓި ރަޝިޔާގެ ބޯޓު ދޫކޮށްލައިފި

ޕިއޮންޔަން (ޖުލައި 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނި ރަޝިޔާގެ މަސް ބޯޓު ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކުރު ރާސްތާ ދެ މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފި

ސޯލް (ޖުލައި 25) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކުރު ރާސްތާ ދެ މިސައިލް ޖަޕާން ކަނޑަށް މިއަދު ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ ޖޮއިންޓް ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޕިއޮންޔޮން (ޖޫން 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ބިމުގައި ފައިންޕުޅުޖެއްސެވުމަށް ފަހު، އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވި، ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި، އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 3
ނޯތު ކޮރެޔާއިން އެ ގައުމުގެ މަންދޫބު އަވަހާރަކޮށްލީތަ؟

ނޯތު ކޮރެޔާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި އެކަމަކު ނާކާމިޔާބުވި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނެވި އޮފިޝަލުން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ނިއުކްލިއަ މަންދޫބަށް މަރުގެ އަދަބު ދިން ވާހަކަ މީޑިއާގައި ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ނޯތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.