15 ޖުލައި

July 15, 2019 2
ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ޖޮކޮވިޗް ވިމްބަލްޑަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 15) - ވިމްބަލްޑަން ތާރީހުގައި ކުޅުނު އެންމެ ދިގުދެމިގެންދިޔަ ފައިނަލް މެޗުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ރެކޯޑް ތަށްޓާ އެކު ޖޮކޮވިޗްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ޖެނުއަރީ 28) - އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ރަފައެލް ނަޑާލް ބަލިކޮށް ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލުމަށް ފަހު ހާއްސަ އަމާޒެއް އެބައޮތް ކަމަށް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
ޝަންހާއީ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (އޮކްޓޫބަރު 15) - ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ތަށި އުފުލާލުމަށް ފަހު މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރުން ކަމަށް ސާބިއާގެ ހުނަރުވެރި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޖޮކޮވިޗް ކަޓުވާލައި ޗަން އެންމެން ހައިރާކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ޖެނުއަރީ 23) - އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުން މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޗަން ހިއުން އެއްމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017
ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނައިރު ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކުރޭ

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (އޮގަސްޓް 18) - އުޅަބޮށްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި އަހަރު ބާކީ ބައިގައި ކުޅުމާ ދުރު ހުންނަން ޖެހިފައިވާއިރު އެކަމާ ހެދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ އެއް ވަަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ޖޮކޮވިޗާއި މަރޭ ކަޓައި ފެޑެރާ އަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެންޑީ މަރޭ އާއި ކުރީގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރޮޖާ ފެޑެރޭ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މަރޭ އާއި ނަޑާލް ސެމީ އަށް

ޕެރިސް (ޖޫން 8) - މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ކެޓިއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އެންޑީ މަރޭ އާއި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިއާ ރަފައެލް ނަޑާލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
ޖޮކޮވިޗްގެ ކޯޗަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަގާސީ

ވެނިސް، އިޓަލީ (މެއި 22) - އިޓާލިއަން އޯޕަން ފައިނަލުގެ ނާކާމިޔާބީއަށް ފަހު ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަލުން ފަށާއިރު އޭނާގެ ކޯޗަކަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަންދްރޭ އަގާސީ ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 2
ބޮޑު ބައްޔަކާ އެކު ޖޮކޮވިޗަށް ޝޮކެއް!

މެލްބަން (ޖެނުއަރީ 19) - އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ދެ ވަނަ ބުރުން، ދުނިޔޭގެ 117 ވަނައިގައި އޮތް އުޒްބެކިސްތާންގެ ޑެނިސް އިސްޓޮމިން އަތުން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
މަރޭ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖޮކޮވިޗަށް

ދޯހާ، ގަަތަރު (ޖެނުއަރީ 9) - ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބަލިކޮށް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓެނިސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގަތަރު އޯޕަން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016
ޖޮކޮވިޗާއި އޭނާގެ ކޯޗު ބޮރިސް ބެކާ ވަކިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 7) - ދުނިޔޭގެ ޓެނިސް ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ ގެއްލުނުތާ މަހެއް ނުވަނީސް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކިވިޗް އޭނާގެ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ބޮރިސް ބެކާއާ ވަކިވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ މަރޭ ސީޒަން ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 21) - އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާސް ފައިނަލުގައި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބަލިކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ އެންޑީ މަރޭ މި އަހަރުގެ ޓެނިސް ސީޒަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު މަރޭ ސެމީއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާ ފައިނަލްސްގެ ސެމީގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަަނަ ދަމަހައްޓަން ފަސޭހަނުވާނެ: މަރޭ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޓެނިސް ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓަން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
މަރޭ ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ލީޑު ނަގައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް އިނގިރޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ޖޮކޮވިޗް ފަހަތަށް، މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 6) - ދުނިޔޭގެ ޓެނިސް ރޭންކިން ކުރީގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 1
ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ގާތަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕެރިސް މާސްޓާސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި، ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ގާތަށް އެންޑީ މަރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މަރޭ އާއި ޖޮކޮވިޗް މޮޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޕެރިސް މާާސްޓާސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗާއި ދެ ވަނަ އެންޑީ މަރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
މަގާމް ދިފާއުކުރަން ޖޮކޮވިޗް އަމާޒު ހިފައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 1) - އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނަ ދިފާއުކުރަން ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
މަރޭ ފައިނަލަށް، ސެމީ އިން ކަޓައި ޖޮކޮވިޗް ރަތަށް!

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އެންޑީ މަރޭ ޖާގަ ހޯދިއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ސެމީ އިން ކަޓައި މެޗަށް ފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.