04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 4
އައިޖީއެމްއެޗަށް އަނެއްކާވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗަށް 23 ނަރުހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
އައްޑޫ ހޮސްޕިލަޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ. ކޮވިޑުގައި ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ މީހުން އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 18
ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް 13.4 މިލިއަން ދީފި

ކޮވިޑް-19 އިން އާންމުން ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އެހީތެރިވުމަށް އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ހާއްސަ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 13.4...

August 09, 2020 69
ސިއްހީ ދާއިރާ އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން: ހެލްތު

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 27
28 ނަރުހަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: އެޗްޕީޔޫ

އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް އަލަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ 28 ނަރުހަކަށް މިދިޔަ ދެ މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭތީ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 17
ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން އާންމުން ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އެހީތެރިވުމަށް އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ފްރާންސްގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 9 ބިލިއަނުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 14
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޔުނިފޯމް ބަދަލުކުރީ ހަރަދު ކުޑަވާގޮތަށް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި ޔުނިފޯމާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އައި ކަމަށާއި މިއަދު އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފެށި ޔުނިފޯމަކީ އެ ކަންކަމަށް ބަލައި މިހާރަށް ވުރެ...

July 12, 2020 29
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ އާ ޔުނީފޯމު

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމް ދެ އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 40
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އާ ޔުނިފޯމެއް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލެއް ގެނެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އާ ޔުނިފޯމެއް ލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 16
ދުންޔާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނާ އެކު

މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ދުންޔާ މުހައްމަދު އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ހެދުމުގަ އެވެ. ބޮލާއި މޫނާ އެކު މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށް، އަންގި ލައްވައި ބަރު ގަންބޫޓުގައި، އޭނާ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދިހަ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެ އުނދަގޫ ހެދުމުގައި، އާއިލާއާ ދުރުގައި...

11 ޖޫން

June 11, 2020 4
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 20
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އިތުރުގަޑި ދޭންޖެހޭ:ވިސާމް

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. އެ ކޮމިޝަންގެ މެެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު އާމިރާ ފިޔަވައި އެހެން މެމްބަރުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކުރިން ނިންމި. އެކަމަކު، ފަހުން އެ ނިންމުން މުރާޖައާ ކުރި.

May 20, 2020 24
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައިފި

ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން، މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

May 20, 2020
45 ދުވަހަށް ފަހު ނަރުސް އައިސީޔޫ އިން ބަދަލުކޮށްފި

ލަންޑަން (މެއި 20) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނަރުހެއް އިންޓެންސިވް ކެއާ (އައިސީޔޫ) ގައި 45 ދުވަހު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 9
ގައުމަށްޓަކައި ނަރުހުން ވަނީ ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް:މަބްރޫކް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު، ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބަލިމަޑުކަމުގައި އަމިއްލަ ފުރާނަ އަށް ބެލުމެއް ނެތި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ނަރުހުން ވަމުން...

May 12, 2020 10
ނަރުހުންގެ އާދޭސް: ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ސަމާލުކަންދީ!

ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރާއިރު، ކުރީ ސަފުގައި ތިބި ހުރިހާ ނަރުހުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. ނުރައްކާތެރިކަމާއި ގޮންޖެހުމެވެ....

11 މެއި

May 11, 2020 7
އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

May 11, 2020 10
ޚިދުމަތާ ދުރުގައި ތިބި ނަރުހުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޚިދުމަތާ ދުރުގައި މިވަގުތު ތިބި ނަރުހުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ނުކުމެ، ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ކުރީ ސަފުގައި ތިބި ނަރުހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހި...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....

10 މެއި

May 10, 2020 19
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަރުސްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނިއޯ ނޭޓަލް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އެންއައިސީޔޫ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހެއްގެ ނަތީޖާ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް ފަހުގެ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 5
އައިޖީއެމްއެޗުގެ 16 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޝަނަށް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހި އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވިޔަސް އެއް ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ 16 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 23
ދަރިފުޅު ކުރީ ސަފުގައި، ރޮމުން މަންމަ ދިން މެސެޖް

ޒުވާން ރީއަތު ހަމީދުގެ ކިޔެވުން އަދި ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ފެށިތާ އަހަރެއްވީތަނުން، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ އެވެ. އެކަމަކު، ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް...