26 ޖުލައި

July 26, 2018 50
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ އެލަވަންސްތަކެއް ކަނޑާލަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންނަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކަނޑާލަން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 35
ޑޮކްޓަރުންނަށް 125 ފްލެޓް، ނަރުހުންނަށް 350ފްލެޓް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ފްލެޓް ދޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 2
ޚިދުމަތްތެރި ނަރުހުގެ މަރާ އެކު ގާޒާގައި ހިތާމަ

ގާޒާ (ޖޫން 3) - ލޮލުން ފޭދެމުން ދިޔަ ކަރުނައާ އެކު ސަބްރީން އަލް ނައްޖާރު އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަސްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން އާކުރަމުން ދިޔަ އެވެ.

June 03, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ނަރުހުގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު

ޚާން ޔޫނުސް (ޖޫން 3) - އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ ކުރިމަތީގައި އާދަޔާޚިލާފު ހިތްވަރެއް ދެއްކި ފަލަސްތީނުގެ ނަރުސް ރަޒާން އަލް ނައްޖާރުގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 18
ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާން ނަރުސް: ހިތްވަރުގެ ދެވަނައެއް ނެތް

ޚާން ޔޫނުސް (ޖޫން 2) - ގާޒާ ބޯޑަރުގައި މާޗް 30 އިން ފެށިގެން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ޒަޚަމްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރިކޮށް ފެނުނު އެކަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން ނަރުސް ރަޒާން އަލް ނައްޖާރެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބިރުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އޭނާ ދިޔައީ ޒަޚަމްވެގެން ވެއްޓޭ ފަލަސްތީން މީހުންނަށް...

13 މެއި

May 13, 2018 75
ނަރުހުންގެ އާ ޔުނީފޯމަށް ފާޑުކިއުން!

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުންގެ އާ ޔުނީފޯމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑު ފާޑުކިއުމެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 2
ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅަން ނަރުހުންގެ ދައުރު އޮންނަން ޖެހޭ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނަރުހުންގެ ދައުރު އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2018 88
އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމް ބަދަލުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމް މިއަދު ފެށިގެން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
ހަޅުތާލު ކުރި 15000 ނަރުހުން އަލުން މަސައްކަތަށް

ޒިމްބާބުވޭ (އެޕްރީލް 24) - ޒިމްބާބުވޭގައި ހަޅުތާލު ކުރަމުން ދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 15،000 ނަރުހުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ ކަމަށް އެ މީހުން ތަމްސީލްކުރާ ޔޫނިއަން އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 4
ހަޅުތާލު ކުރި 10000 ނަރުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ހަރާރޭ (އެޕްރީލް 18) - ޒިމްބާބުވޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހަޅުތާލު ކުރި 10،000 ނަރުހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 31
"413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް 413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 1
އޭޑީކޭގައި ބަލިމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ހަފުތާއެއް

ބަލިމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަފުތާއެއް އޭޑީކޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 10
ރެހެންދި އެވޯޑު ނަރުހަކަށާއި ޑައިވަރަކަށާއި ފުލުހަކަށް

އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދޭ ރެހެންދި އެވޯޑު، ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވާންދެން ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ނަރުހަކާއި ޑައިވަރެއްގެ އިތުރުން ފުލުހަކަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 15
900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 7
ނަރުހުންގެ 50 ޕަސެންޓަކީ ބިދޭސީން، ދިވެހިން ބޭނުންވޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ 50 ޕަސެންޓަކީ ބިދޭސީން ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 25
300 ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ލިބުނީ ދެ ޑޮކްޓަރުން!

ތިން ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލީ އެންމެ ދެ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 106 ނަރުހަކު އިންޑިޔާއަށް

އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 106 ނަރުހަކު މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 43
ބޭނުންވަނީ 600 ނަރުހުން، ކުރިމަތިލީ އެންމެ 15!

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހޯދަން މިދިޔަ މަހު ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ އެންމެ 15 ވަރަކަށް ނަރުހުން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 16
ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުދޭން

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ އެމަގާމުތަކުގައި މިހާރު ތިބި ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދޭން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 39
600 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހޯދަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017
ބަލި މީހަކަށް ނަރުހަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ލަވައެއް

އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ މާގްރެޓް ސްމިތު، 63، އަކީ ލިވަ ކެންސަރު ޖެހި ލިވަ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ކޮންމެހެން ހަދަން ޖެހިފައި އޮތް މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިއްހަތު އެކަމަކަށް ތަނެއް ނުދެ އެެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދެރަ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 7
500 ނަރުހުންނަށް ހުޅުވާލުމުން ދެ ގުނަ ކުރިމަތިލައިފި

ފަސް ސަތޭކަ ނަރުހުން ތަމްރީނު ތަމްރީންކުރަން ހުޅުވާލުމުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.