01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ހައްލުހޯދަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މި އަހަރު އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީއާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 6
"ބައިނަލްއަގުވާމީ އިމްތިޚާނަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް އޭލެވެލް އާއި ޖީސީއެސްއީ އިމްތިހާން ކެންސަލްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިމްތިޚާނަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ކެމްބްރިޖް...

March 19, 2020 8
ޔޫކޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު، އޯލެވެލް، އޭލެވެލް ކެންސަލް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހޭ މީހުން ގިނަވެ އެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމާ އެކު ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 10
ޝާއިން: މިއީ އާދައިގެ ތަރިއެއް ނޫން

އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްފި އެވެ. އޭރު ވެސް ފާތިމަތު ނާސިހާ އާއި މުހައްމަދު ރިފްއަތު އަބްދުލް ރައްޒާގަށް، އެ މީހުންގެ ހަގު ދަރިފުޅު، ޝާއިން މުހައްމަދު ރިފްއަތުގެ އާދަޔާ ހިލާފުކަން ފާހަގަވި އެވެ. އެކަމަށް ހެކިދޭނެ ތައްޓާއި ޓްރޮފީ އެ ހެރީ ގޭގެ ހަރުގައި ރީތިކޮށް އަތުރާލައިފަ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 31
ނާހިލަށް ބޮޑު އުފަލެއް! ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ!

އޯ ލެވެލްގައި އަށް މާއްދާއިން އޭ ސްޓާ ހޯދައި، ރާއްޖެއިން ފަހުރުވެރި އެއް ވަނަ ހޯދި މަދު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ނާހިލް އަހުމަދު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ގޮތުން އަބަދުވެސް ވިދަވިދާ ހުރި އެ ދަރިވަރު ވަނީ، މުޅި ރަށާއި އަތޮޅު ފަހުރުވެރިކޮށް ރަން ވަނަ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 14
އެއްމާބަނޑު ދެބެން: އެއްކޮށް ކިޔަވައި މަތީ ވަނައަށް

ދޮންތަ، މަރިޔަމް ރަޝާ ޒުހުރީ އަދި ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ރަހާ ޒުހުރީއަކީ އަބަދުވެސް ކިޔެވުމަށް މޮޅު، އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވިދާލި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންނެވެ. އުފަން ރަށް، ނ. ހޮޅުދޫގެ މޭނާ ސްކޫލުން މިިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ވިދާލި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ދެބެން ހިމެނެ އެވެ. އެކުއެކީގައި، އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދެބެއިން، މިދިއަ...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 38
އާ މަންހަޖާ އެކު އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނަށް ބަދަލުތަކެއް

އަންނަ އަހަރު އޯ ލެވެލްގެ އިމްތިހާނަށް ވެސް ގައުމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 105
ރަށުން ކިޔަވައިގެން މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ!

އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރެވޭނީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިގެންނެވެ. މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ވެވޭނީ މާލެއަށް އައިސްގެންނެވެ؛ ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލުވެ އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަށްރަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ތަރި ވަނީ ވިދަން ފަށައިފަ އެވެ. ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރަން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 3
އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު، 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 19
ކިޔެވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ޗެމްޕިއަން: ހަމަ ނަމޫނާއެއް

ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށް އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ދިޔައީ މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ސީއެޗްއެސްއީއަށެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތީ ސްކޫލް އިމްތިހާނެވެ. އެއަށް ފަރިތަކޮށް، ދެން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ އިންޑަނޭޝިއާގައި އިއްޔެ ފެށި އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) މުބާރާތަށެވެ. ތައުލީމީ ކުޅިވަރުގައި ޗެމްޕިއަނަކަށް ވި...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 9
އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ދަރިވަރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވަކިވަކި މާއްދާތަކުން ކުރިއެރުންތަކެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

January 22, 2019 15
ދަސްވާރާއި ބީޓެކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ދަސްވާރާއި ބީޓެކުން މިހާރު ކިޔަވައިދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުު/ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 22
އުޖޫރަ ބޮޑު ކޮށްދޭން ބުނުމުން މާކްކުރަން ފަށައިފި

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް (އެސްއެސްސީ) އިމްތިހާނުގެ ދިވެހި އަދި އިސްލާމް މާއްދާގެ ޓެސްޓު ޕޭޕަރުތައް މާކް ކުރުމުގެ އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނުން ދިނުމުން، ޓީޗަރުން ޕޭޕަރު މާކް ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 49
އުޖޫރަ ބޮޑުނުކޮށްގެން ޕޭޕަރު މާކް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އެގްޒާމް (އެސްއެސްސީ) އިމްތިހާނުގެ ދިވެހި އަދި އިސްލާމް މާއްދާގެ ކަރުދާސް މާކް ކުރުމުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައި ވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި އަހަރުގެ އިމްތިހާނުގެ ކަރުދާސްތައް މާކް ނުކުރަން މާކަރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ލުހާ

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ލުހާ އާތިފް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 22
ގަދަ 10ގެ އެވޯޑް ދިނުން ކުރީގެ އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އޯ ލެެވެލްގެ ޓޮޕް އެޗީވާޒް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި އިނާމު ދޭނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، އެ ނިންމުން އެޑިއުކޭޝަން...

February 25, 2018 9
ހަފުލާގައި އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނަކަށް އެކަނި!

އޯ ލެެވެލްގެ ޓޮޕް އެޗީވާޒް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި، މި އަހަރުން ފެށިގެން އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 19
ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ފެނުނު ރީތި މަންޒަރު

މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން ދައުރުވީ އެކި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ޔުނީފޯމުގައި ގުރުއާން ކިޔަވަން ތިބި ފޮޓޯތަކެވެ. ކްލާސްރޫމުގައި ބިންމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން ކިޔަވަން ތިބިއިރު، ސްކޫލުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ވެސް ގޮނޑި އަތުރާލައިގެން ބައިބަޔަށް ގުރުއާން ކިޔަވަން ތިބި މަންޒަރު ފެނުނެވެ. އަދި މިއަދު ފަތިހު ކޮންމެ ރަށެއްގެ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 5
އޯ ލެވެލްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން އެޑިއުކޭޝަން...

January 31, 2018 13
އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ އޮޅުވާލައިގެން: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ފަސް މާއްދާއިން 77 ޕަސެންޓް ދަރިވަރުން ފާސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާއަކީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 20
ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި އަދަދު 77 ޕަސެންޓަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 77 ޕަސެންޓަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 11
އޯލެވެލް ގަދަ10 ގެ އާ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފެށުމާއެކު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ގަދަ 10 ހޮވާ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.