08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 5
ވޮލީ އަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދޭނަން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން އަމަލުކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ)އާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަމަށް ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 11
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ބޮޑުހީނާ އައްޔަންކޮށްފި

އަލީ އުމަރު ފުރުއްވަމުން އައި ސްޕޯޓްސްގެ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑުހީނާ) މިއަދު، ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 13
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް އަލީ އުމަރު ހަމަޖައްސައިފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަދި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފޯވާޑް އަލީ އުމަރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 12
ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ނަޝީދު އަލުން އެމްޕީއެލްއަށް

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގައި އޭނާ ކުރިން އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 10
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.