24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 2
"ފެންފޮދެއް ދިއްކޮށްލާނެ މީހެއްނެތް، މަރުނުވީ ކިރިޔާ"

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 24) - އޮލިމްޕިކްސްގެ މެރެތަންގައި ދުވިއިރު އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ފެނާއި އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ދުވުންތެރިޔާ އޯޕީ ޖައިޝާ ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
އޮލިމްޕިކްސްގެ މެރެތަން ކެންޔާގެ ކިޕްޗޯޖް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 22) - އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ މެރެތަން ކެންޔާގެ އެލިއުޑް ކިޕްޗޯޖް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 6
ކެޕްޓަން ނޭމާ ބްރެޒިލަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ޖަރުމަން ބަލިކޮށް އޮލިމްޕިކްސްގެ ރަން މެޑަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހާސިލްކޮށް، މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޖަރުމަން އަތުން 7-1 އިން ބަލިވެ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕުން ކެޓުމުގެ ބަދަލު ބްރެޒިލުން ހިފައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016
ބޮޑު ބަދަލުހިފުމަކަށް ފަހު ލީ ރަން މެޑަލާ ދިމާލަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 20) - ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ އަދި މިދިޔަ ދެ އޮލިމްޕިކްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ ޗައިނާގެ ލިން ޑެން ބަލިކޮށް އޮލިމްޕިކްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ސިންގަލްސް...

August 20, 2016 3
ނުވަ ރަން މެޑަލް ހަމަކޮށް ބޯލްޓަށް ހާއްސަ ރެކޯޑެއް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 20) - އޮލިމްޕިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، އޮލިމްޕިކްސްގެ ސްޕްރިންޓް ތިން އިވެންޓަކުން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ގޭމްސް އިން ރަން މެޑަލް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 4
ޗައިނާގެ 15 އަހަރުގެ އެތުލީޓަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ 10 މީޓަރު ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިން އިވެންޓުން ޗައިނާގެ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އެތުލީޓަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

August 19, 2016
200 މީޓަރުން ވެސް ބޯލްޓް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - އޮލިމްޕިކްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި ކެރިއަރުގެ އަށް ވަނަ އޮލިމްޕިކްސް ރަން މެޑަލް ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
200 މީޓަރު ދުވުމުން ބޯލްޓް ފައިނަލަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 18) – އޮލިމްޕިކްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު އޭނާއާ ވާދަވެރި އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިން ގެޓްލިން ސެމީ ފައިނަލުން ކަޓައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 13
އޮލިމްޕިކްސްގައި ޒުވާން އަފާ އަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދުވެ ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ޒުވާން ދުވުންތެރިޔާ އަފާ އިސްމާއިލް މިރޭ އާކޮށްފި...

August 15, 2016 2
100 މީޓަރުން ބޯލްޓް ތިން ވަނަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 15) - އޮލިމްޕިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ޖެހިޖެހިގެން ތިން އޮލިމްޕިކްސްގައި އެ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 6
"ދެން އޮތް އަމާޒަކީ އޭޝިއާގެ ފައިނަލުގައި ދުވުން"

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި އިއްޔެ ހޯދި ކާމިޔާބީއާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާރު އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން...

August 14, 2016 1
23 ރަން މެޑަލާ އެކު ފެލްޕްސް ކެރިއަރު ނިންމާލައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 14) - އޮލިމްޕިކްސްގައި އެމެރިކާގެ ފެތުންތެރިޔާ މައިކަލް ފެލްޕްސް ވާދަކުރި ފަހު އިވެންޓް ކަމަށްވާ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލޭ ރިލޭ އިން ހޯދި ރަން މެޑަލާ އެކު...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 3
23 އަހަރުވީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 12) - ދުނިޔޭގެ އަންހެނުންގެ 10،000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި މި އިވެންޓުން އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ރަން މެޑަލް އިތިއޯޕިއާގެ އަލްމާޒް އަޔާނާ ހޯދައިފި އެވެ.

August 12, 2016
ރެކޯޑަކާ އެކު ފެލްޕްސް 22 ވަނަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 12) - އޮލިމްޕިމްސްގެ ފެތުމުގެ 200 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ހޯދި ރަން މެޑަލާ އެކު، ޖުމްލަ 22 ރަން މެޑަލް ހަމަކޮށް، އެއް އިވެންޓަކުން ޖެހިޖެހިގެން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 4
ހީޓުގެ ތިން ވަނަ ނިޝްވާން ހޯދައިފި

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ފެތުމުގެ އިވެންޓުގެ ތިިން ވަނަ ހީޓުގެ ތިން ވަނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާން އިބްރާހިމް ހޯދައިފި އެވެ.