23 މެއި

May 23, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ، ނުނިމުނު ހަނީމޫނެއްގައި

މިސްރުގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް ފަހު ޚާލިދާއި ޕެރީ މާޗް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހަނީމޫނަށް ފުރީ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ހާސްކަމެއް ނެތި އެވެ. އޭރު ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. އެ ބަލި އެހާ އަވަހަށް ފެތުރިދާނެއޭ ހިތަށް ވެސް ނާރަ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 8
ނޭޕާލް އަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ނެތް މީހުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް ނޭޕާލް އިން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ގައުމަށް އެތެރެ ވެވޭނީ އެ ބަލި ނެތްކަމަށް ދައްކާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ދިވެހިިންނަށް ލަންކާއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާ އިން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލިޔަސް، ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް، ކުރިން ވިސާ ނެގުމެއް ނެތި ލަންކާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 27
ކޮމަންވެލްތުގެ 40 ގައުމަކުން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދެނީ

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރުކަން ރާއްޖެ އަށް ލިބުމުން އެ ޖަމާއަތުގެ 40 ގައުމަކަށް ވިސާ ނެތި ދިވެހިންނަށް މިހާރު ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ދެނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ސްރީ ލަންކާ މީހުންނަސް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރަވައިލް ވިސާ ދިނުމަށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 7
ރަޝިއާ އަށް ދާން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ބޭނުމެއް ނުވާނެ

ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ރަޝިއާ އަށް ދެވޭ އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 23
ރަޝިޔާއިން ދިވެހީންނަށް 90ދުވަހުގެ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ

ދިވެހީންނަށް ރަޝިޔާއިން 90 ދުވަހުގެ އޮން-އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 11
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރަޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރަޝިއާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 17
ވިސާ ނެތި މިއަދުން ފެށިގެން ތައިލެންޑަށް ދެވޭނެ

ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ތައިލެންޑަށް ދެވޭ އުސޫލަށް މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އާ އަހަރަށް ތައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވިސާ ދެނީ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ދިވެހިންނަށް ތައިލޭންޑުން ހިލޭ ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 20
ރާއްޖެއާ އެކު 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން ހިލޭ ވިސާ ދޫކުރަނީ

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ، ހިލޭ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 4
19 ގައުމަކަށް ތައިލެންޑުން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

ބެންކޮކް (ނޮވެމްބަރު 23) - ރާއްޖެއާ އެކު 18 ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ތައިލެންޑުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 4
ތައިލެންޑްގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ބޮޑުކުރަނީ

އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި