03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 10
ދަނޑުވެރިއެއްގެ އިހްތިޖާޖް: ފައިސާކޮޅު މޯދީ އަށް

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާ ފިޔާ އިން ކިލޯއެއް އެއް ރުޕީސް އަށް ވިއްކަން ޖެހުމުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި، ފިޔާ ވިއްކައިގެން އޭނާ އަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ބާޒާރުން ބިހާއި ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ލޮރީ ޑްރައިވަރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަޅުތާލުކުރުމުން، ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާ ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވި، އެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 4
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އާކޮށްފި

ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓްކުރަން އިންޑިއާ އިން ކޯޓާ އާކޮށްދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 9
ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށެން ހަ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު ބާޒާރުގައި އަލުއްވާއި ބިހުގެ އަގު އުފުލި ފިޔާ ބަސްތާއަކުން 100ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.