22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
ފިޔާ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކޮށް އިންޑިއާ އަށް

ފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އަންނަނިކޮށް މިއަދު ފެތުނު ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ރާއްޖޭގެ ބޯޓަކަށް އެ މީހުން ނަގައި އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

October 22, 2019 9
ފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އައިި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އިއްޔެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ ލިބެން ފެށުމާ އެކު ބާޒާރުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 9
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިމިޓެއް ނެތި ފިޔާ ލިބޭނެ

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި ފިޔާ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 9
އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް!

ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެ، ފިޔާގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލިފައިވާ އިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބެންދެން އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިއްކާނީ ލިމިޓް ކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 17
10 އިން ފެށިގެން ފިޔާ ލިބޭނެ: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 17
"ދަތިކަމެއް ނެތި މިހާރު ފިޔާ އެތެރެ ކުރެވޭނެ"

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2019 40
ފިޔާގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮން އެއްޗެއް؟

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ފެން ބޮޑުވެ، ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ބަދިގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފި އެވެ. ފޮނިތަކެތި ފިޔަވާ ދިވެހިންގެ އެހެން ހުރިހާ ކެއުމެއްގައި...

October 10, 2019 32
ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ސަޕްލަޔަރުން ފިޔާ ވިއްކުން ހުއްޓާލުމުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 11
ފިޔާގެ އަގު ދެ ގުނަ އުފުލިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ދެ ގުނަ އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 17
އިންޑިޔާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިޔާ އިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ އިރު މިކަމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 10
ދަނޑުވެރިއެއްގެ އިހްތިޖާޖް: ފައިސާކޮޅު މޯދީ އަށް

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާ ފިޔާ އިން ކިލޯއެއް އެއް ރުޕީސް އަށް ވިއްކަން ޖެހުމުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި، ފިޔާ ވިއްކައިގެން އޭނާ އަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ބާޒާރުން ބިހާއި ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ލޮރީ ޑްރައިވަރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަޅުތާލުކުރުމުން، ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާ ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވި، އެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 4
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އާކޮށްފި

ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓްކުރަން އިންޑިއާ އިން ކޯޓާ އާކޮށްދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 9
ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށެން ހަ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު ބާޒާރުގައި އަލުއްވާއި ބިހުގެ އަގު އުފުލި ފިޔާ ބަސްތާއަކުން 100ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.