20 މެއި

May 20, 2019 9
ބިދޭސީންގެ އަގުވަޒަންކުރަން އުރީދޫން ރޯދަވީއްލުމެއް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫން އިސް ނަގައިގެން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދީފި އެވެ.

May 20, 2019
އުރީދޫގެ ދީނީ ކުއިޒުން އުމްރާ ދަތުރެއް!

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އާއި ޓްރޭވް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ދީނީ ކުއިޒެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 26
މަހުލޫފް ވެސް އުރީދޫ މަސް ރޭހުގައި!

ކޮންމެ ރޯދަމަހަކު އުރީދޫން ބާއްވަމުން އަންނަ މަސް ރޭހުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އިއްޔެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 18, 2019 2
އުރީދޫ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދޭ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި މި އަހަރު ވެސް އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 7
އުރީދޫގެ ޗެއާމަނަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަނަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

May 09, 2019 1
އުރީދޫގެ ފޯރިގަދަ މަސް ރޭސް ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ދިހަ ވަނަ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 4
އުރީދޫ މަސް ރޭސް ގޭމާއި ވައިބާ ބަންގި ތައާރަފްކޮށްފި

މާދަމާ ފަށާ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް އުރީދޫން މަސް ރޭސް ގޭމަކާއި ވައިބާ ބަންގި ޕޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

May 05, 2019 2
ރޯދަ އަށް އުރީދޫން މިފަހަރުވެސް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް މިފަހަރު ވެސް އުރީދޫން ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

May 05, 2019 9
އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކީ ފުވައްމުލައް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް، ސުޕަނެޓް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 2
އުރީދޫ ކަލަ ރަން މިފަހަރު އައްޑޫގައި

އުރީދޫން ބާއްވާ "ކަލަ ރަން" މި އަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
އުރީދޫގެ އެމްޑީއަކަށް ނަޖީބު ޚާން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަޖީބް ޚާން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 11
ޕަބްޖީ ކުޅޭ މީހުންނަށް އުރީދޫގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

ރާއްޖޭގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕަބްޖީ ގޭމް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ލަންކާއަށް ކުރާ ކޯލްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ގުޅާ ފޯނު ކޯލްތަކުގެ އަގު އުރީދު އާއި ދިރާގުން ވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 2
ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
އަންހެން ޓީމުތަކާ އެކު އުރީދޫ މަސް ރޭސް ތަފާތުވާނެ

އަންނަ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ މަސްރޭހުގައި އަންހެން ހަތަރު ޓީމު ބައިވެރިކުރާނެ ކަމަށާއި އެ ބަދަލާ އެކު މި ފަހަރުގެ މަސް ރޭސް މުޅިން ތަފާތުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 13
އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި އެޗްޑީ ވޮއިސް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި މިއަދު އެޗްޑީ ވޮއިސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 3
"ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން"

ގައުމު ތަރައްގީކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެންނަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު...

March 24, 2019 9
"ކުނބު"، ކަނޑު ދަތުރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ގެނެސްދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ވިޔަފާރިތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އާ އީޖާދުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ތައާރަފްކުރާ ޒުވާނުން ވެސް މިއަދު މަދެއް ނޫނެވެ....

21 މާޗް

March 21, 2019 9
އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްލޭންތަކެއް!

އުރީދޫގެ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސުޕަނެޓް ސޭވާ ޕްލޭން އާއި ޓާބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓާ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 3
އުރީދޫން އެމޭޒަންއާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ހިދުމަތެއް ދެނީ

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓް ޕެއިޑާއި ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަހުގެ ޕްރައިމް ވީޑިއޯ މެމްބާޝިޕް ހިލޭ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއް އެމޭޒަންއާ ގުޅިގެން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 4
ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގެ ޑެމޯތައް ދައްކާލައިފި

އުރީން ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 17, 2019 5
"ކާމިޔާބު ޒަމާނީ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ"

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޒުވާނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ފަހި ކުރުމުގެ ވާހަކަ މިހާރު ބާވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ދައްކަންވީ ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު...

04 މާޗް

March 04, 2019 3
އުރީދޫން ސެމްސަންގް އެސް10ގެ ޕްރީ އޯޑާ ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އާއި ސެމްސަންގް އެސް10 ޕްލަސް ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

March 04, 2019 3
އުރީދޫން ހިއްސާއަކަށް 3.22ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 3.22ރ. ބަހަން އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
އުރީދޫން މުޅިން ތަފާތު ދެ ހިދުމަތެއް ރާއްޖެ އަށް

އުރީދޫން އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ތަފާތު ދެ ހިދުމަތެއް ދިވެހި ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019
އުރީދޫގެ "އޭރިއަލް ޓެކްސީ" ދައްކާލައިފި

އުރީދޫން އެ ކުންފުނީގެ ހާއްސަ އީޖާދެއް މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
އެޗްއާރް އެކްސްޕޯގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (އެމްއޭއެޗްއާރްޕީ) އިން ބާއްވާ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
އުރީދޫގެ އޭޖީއެމް އަންނަ މަހު 3 ގައި

އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.