06 ޖުލައި

July 06, 2020 16
ހަމަ ސުވާލެއް: މި ފެންނަނީ މާ ބޮޑު ދޫވުމެއް ނޫންތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބުމަށް ފަހު، މި މަހު އެކަކުން ފެށިގެން ދިން ދޫތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރާ މެދު،...

July 06, 2020 3
ވަޒީފާ އާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ: އެޖެންޑާގެ ކުރިއަށް

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ގައުމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތަކީ، އެ ގައުމެއްގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް، ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެވެ. މި ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމުގައި މަސައްކަތް...

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައްޔާއި އިސްފަސްކުރުމުގައި އިންސާނާއަކީ މުހިއްމު ކަންކަން ދޫކޮށް ބޭކާރު ކަންކަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަށް ކަންކަން ވިސްނޭ...

27 ޖޫން

June 27, 2020 127
ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ އަޑުތައް: އެއީ ވެސް ދިވެހިންނަށްޓަކައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރި، މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ "7،000 ފްލެޓް" ވެފައި މިވަނީ، އެއަށް ފާޑެއް ވެސް ނުކިޔޭވަރުގެ ތަނަކަށެވެ. އެތަނުގެ ޖާގަ ކުޑަ ވާހަކަ ބުންޏަސް، އެއިން އިމާރާތެއްގައި އެހާ ގިނަ ބަޔަކު އުޅުމަކީ ބޮޑު ތޮއްޖެއްސުމެއް ކަމަށް ބުންޏަސް، އެތަނުގައި ހުންނަނީ ތިން ލިފްޓޭ...

23 ޖޫން

June 23, 2020 48
ބައެއް ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތައް އަތޮޅުތަކަށް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގައި ގައުމު ހިންގީ އޮންލައިންކޮށެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް-19ގެ ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވީ އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެންނެވެ. ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވައި، ގައުމީ ނިންމުންތައް ނިންމެވީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އިރުކޭތަ: ރާއްޖެއަށް ފަޅި ކޭތައެއް

ފަލަކީ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު، ޖޫން 21، 2020ގައި، އެނިޔުލާ އެކްލިޕްސެއް ނުވަތަ އިރުގެ އަނގޮޓި ކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކޭތަ ރާއްޖެ އަށް ފެންނާނީ، ފަޅި ކޭތައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 45
އަމަން ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާތަކާ މެދު ތަފާތު ފިކުރެއް

އެމެރިކާގެ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެފްރިކަން-އެމެރިކަން ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ކަރަށް ފައިން އަރާ ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން މަރާލުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މުޅި ދުނިޔޭގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ...

13 ޖޫން

June 13, 2020 40
ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރަން ކެރެން އެބަ ޖެހޭ!

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދޭން، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިން ހިތްވަރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވަތަ ސަލާމަތްވުމުގެ މަގުމަތީގައި، އަންނަ ހޯމަދުވަހު އާންމުންނަށް އެ ނުކުމެވެނީ ކުރިން އަހަރެމެން އުޅެމުން އައި އިގުތިސާދުގެ ތެރެއަކަށް ނޫނެވެ: ގައުމު މި އޮތީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭ ފަދަ ދަތި...

05 ޖޫން

June 05, 2020 5
ތިމާވެށި އެ ގޮވާ ގޮވުންތަކެއްގެ އަޑެއް ނީވޭ!

އަހަރެމެން ދިވެހިން ހަމަ އަސްލު ވެސް ތިމާވެށި ދެކެ ލޯބިވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް މިއަދު ނިމިގެން ދާ އިރު ބައެއް މީހުން ކޮށްފާނެ ސުވާލެކެވެ. އޭގެ ޖަވާބު، މާލެ އާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެން ވެސް އިސްކަން ދެނީ، ފަޅުކޮށްނާށާއި ބިން...

04 ޖޫން

June 04, 2020 56
ކުޑަހުސެންގެ ޝަކުވާއަކީ މެސެޖެއް، ރުޅިނައިސް ވިސްނަމާ!

ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެއިން) އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ. ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ސިއްހީ މައްސަލައަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވުމުން، ގުނަވަނެއް (އެއީ ކޮން ގުނަވަނެއްކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.) ނަގަން ޖެހުނު މައްސަލަ އެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި އޭނާ ގަބޫލުކުރަނީ އެއީ ފަރުވާ ކުޑަކަމުގެ މިސާލެއްގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2020 10
އިންތިގާލީ އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ހަނި!

އިންތިގާލީ އިންސާފު ނުވަތަ (ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް) އަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކޮށްފައި ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމާ ހިލާފު ކަންކަން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިންނާއި ބޭރުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމެވެ. އަދި މިކަންކަން ތަހުގީގުކޮށް، މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް ހޯދައި، އަނިޔާ...

28 މެއި

May 28, 2020 4
ދައުލަތުން ވެސް އަމަލުކުރަންވީ "ނިއު ނޯމަލް"އަށް

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް "ނިޔު ނޯމަލް"ގައި އުޅުމަށް މިދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ތަރުތީބުކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ވިޔަފާރި ދަމަހައްޓައި، ދިރިތިބެން ޖެހޭނީ ނިޔު ނޯމަލަށް ކަމަށް، ހިތާ ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 102
ނޫން! ނޫން! މިއީ އެންމެންގެ ލޮކްޑައުންއެއް!

އެޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި، ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ކުރެއްވި އެވެ. މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތާއި، ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު "އެކައްޗަކަށް ހެއްދެވުމެ"ވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މަގުސަދަކީ...

25 މެއި

May 25, 2020 8
އީދު ވެސް އެ ދިޔައީ މި ފަޅުކަމުގައި

އެހެންޏާ ނަމަ، ހަވީރުގެ އެ ވަގުތުކޮޅު، މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު އޮންނާނީ އެކި އުމުރުގެ މީހުންތަކުން ފުރިފަ އެވެ. ރަސްފަންނުން ފެންނާނީ ކުޑަކުދިން ނަލަ ހައްދައިގެން، މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާތައް ހުރި ގޮތަށް، ހިނގަން ގޮސް ފޮޓޯ ނަގާ މަންޒަރެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފުރިފައި އޮންނާނީ އުފާވެރި މޫނުތަކުންނެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ...

22 މެއި

May 22, 2020 11
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. މި އާދަކާދައިގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 23
އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ހެދުމުގެ ވަގުތު

ދައުލަތް ހިންގައި، ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައް މިއަދު ހިންގަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. އާއިލީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މެދުވެރިޔަކީ އިންޓަނެޓެވެ. ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދީ، މުނިފޫހިފިލުވައި، ދީނީ ނަސޭހަތާއި، އަޚުލާގީ ފިލާވަޅުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ އިންޓަނެޓްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 51
ޑރ. ޝީނާ އެ ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް އެނގޭތަ؟

ގިނަ މީހުން މިހާރު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މުޅި ހާލަތު ލަފާކުރައްވައި، ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ތައްޔާރުކުރައްވާ އަދަދުތަކާއި ރޮނގުތައް ދެމިގެން ދާނެ ގޮތް ބަލާށެވެ. މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައި އޮވެދާނެ ގޮތުގެ ހިސާބުތަކެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރުން އެ ލަފާކުރުންތަކާ ކައިރިވާ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 11
ޝަކުވާ، ގޯސްތައް، އުޅެން ދަސްކުރުން

ކޮރޯނާވައިރަސް، ޗައިނާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް އެކި ގައުމުތަކަށް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް ވެސް އޮތްކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ސަރުކާރުން، ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ކުރި އިދާރީ ރޭވުންތަކާ ބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތާއި އާންމުންނަށް ހާމަކޮށްގެން އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތައް، މީޑިއާތަކުން ފެނެ އެވެ. އަދި އެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 21
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ތަރުތީބުކުރަން ޖެހިފައި

މި އަހަރަށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލިއިރު އޮތީ މުޅިން އެހެން ހާލަތެއްގެ ތަސައްވަރެކެވެ. ތަސައްވަރު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭންވީ، އޮތް އެއްޗެއް ދޭން އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މި ދަނޑިވަޅުގައި އިސްކަންދޭންވީ، ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ހަރަދެއް ވަކިވަކިން ބަލާ،...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 15
މާދަމާ ރޯދައަށް ވެދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަޢުބާން 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަދުގެ އިރުއޮއްސުމަށް ފަހު، މުސްލިމުންގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގިނަ ގައުމުތައް ފުރަބަންދުގެ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 97
ދިވެހިން ބަހެއް ނޭހި!

އަހަރެމެން ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަހެއް ނޭހި އެވެ. ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި ތިބުމަށާއި ބޭރުގައި އުޅޭ އިރު ވެސް ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން އަށް ސަމާލުވުމަށް އެދި އެ މީހުން ކުރި އާދޭހަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. ބައެއް މީހުން އެ ވާހަކަތައް ބޭނުންކުރީ ސައިމޭޒުތަކާއި ކޮފީތަކުގައި މީހުން ހެއްވައިލުމަށެވެ. އިއްޔެ ވެސް ކިއޫއެއްގައި...