19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ޕާކިސްތާނުން އޮސްކާ އަށް "ސާވަން"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ކެޓަގަރީ އަށް ޕާކިސްތާނުން "ސާވަން" ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 6
ނަވާޒު ޝަރީފަށް ގެއްލުނު ގޮނޑި އަނބިކަނބަލުންނަށް

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމުގެ ޝަރުތު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކިބައިގައި ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުލައި މަހު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ގެއްލުނު ޕާލަމެންޓުގެ ގޮނޑި އަށް އަނބިކަނބަލުން ކުލްސުމް ނަވާޒް ވާދަކުރައްވާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި ކަމަށް ނުރަސްމީ ނަތީޖާތަކުން...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 1
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާޓީ އަށް ސިޔާސީ ބޮޑު އިމްތިހާނެއް

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހުނު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕީއެމްއެލް-އެން ޕާޓީ އަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު އިމްތިހާނަކާ މިއަދު ކުރިމަތިވާނެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 2
ނަވާޒް ޝަރީފް އަންނަ ހަފުތާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ގެއްލުނު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުން އަންނަ ހަފުތާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
ބުއްޓޫގެ މަރުގެ ޝަރީއަތާ ކުރިމަތިލާން ގައުމަށް ދާނަން

ދުބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް އެނބުރި ގައުމަށް ދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަޝްކަރީ ލީޑަރު ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 7
އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އިން ދިނީ ޕީނަޓް: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދީފައި ވަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރު ނޫން ކަމަށާއި "ޕީނަޓްސް" ކަމަށް ކުރީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ނިސާރު އަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 8
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވުނީ 45 އަހަރުގެ މަސައްކަތުން

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވުނީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު 45 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާ އެއްކޮށްދީގެން ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ 98 އަހަރުގެ ހާޖް ނޫރު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017
މުޝައްރަފް އުޅުއްވަނީ ބުއްޓޫގެ މަރުގެ ޝަރީއަތަށް ފިއްލަވައިގެން

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ވެރިޔާ ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފަކީ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މުދާތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 1
ހެކި ނެތިގެން 20 އަހަރުވީ މައްސަލަ ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 27) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އާސިފް އަލީ ޒަރުދާރީގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 20 އަހަރުވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތުމުން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ޕާކިސްތާނަށް އެމެރިކާ އިން ޕްރެޝަރު ކުރަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 23) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތާލިބާނުންނަށް ވާގިވެރިވާ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 1
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ހާޒިރުކުރަނީ

ލާހޯރު (އޮގަސްޓް 18) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓިބިލިޓީ ބިއުރޯ (އެންއޭބީ) އަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ފިރިހެން ދެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުވާން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 1
މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދޭން ނަވާޒް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 16) - ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ދުރު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
މިނިވަން ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު ދިދަ ޕާކިސްތާނުގައި ނަގައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 14) - ޕާކިސްތާނުގެ 70 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ދިދަ އެ ގައުމުގައި މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 3
އިންގިލާބީ ބަދަލަކަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި

ލާހޯރު (އޮގަސްޓް 13) - ރައްޔިތުން ނުކުމެ ޕާކިސްތާނަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017
މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ލާހޯރު (އޮގަސްޓް 12) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ނަވާޒް ޝަރީފް ދަތުރު ކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި 12 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު އިއްޔެ މަރުވި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 2
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ލާހޯރު (އޮގަސްޓް 11) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ނަވާޒް ޝަރީފް ދަތުރު ކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި 12 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 11, 2017 3
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން އެންމެ ފަހުން ޕާލަމެންޓަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 11) - މަގާމު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ތަމްސީލް ކުރެއްވި ދާއިރާ އަށް އަނބިކަނބަލުން ކުލްސޫލް...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 2
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް: ނަވާޒް ޝަރީފް

ރާވަލްޕިންޑީ (އޮގަސްޓް 10) - ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހު ކުރި ހުކުމަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށާއި "އެއީ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް" ކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ތާއީދު އޮތްވަރު ބަލަން ނަވާޒް ޝަރީފް ލާހޯރަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 6) - ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތާއީދު އޮތް މިންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި މަޝްހޫރު ގްރޭންޑް ޓްރަންކް ރޯޑުން އިސްލާމްއާބާދުން ލާހޯރަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ނިންމަވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 2
ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރަށް ވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަޖައްސަން ނިންމާފައިވާ ތެލާބެހޭ ކުރީގެ ވަޒީރު ޝާހިދު ޚައްގާން އައްބާސީގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުކޮށް އޭނާގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންގާރަ ދުވަހު އިންތިޚާބުކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 29) - އާ ބޮޑު ވަޒީރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޕާލަމެންޓް އަންގާރަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 30, 2017 9
މަގާމުން ދުރުކުރި ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: ނަވާޒް ޝަރީފް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 30) - ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރުމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމެއް އަދިވެސް ނުވިސްނޭ ކަމަށް...

July 30, 2017 5
އަންނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ނުހުއްޓުވޭނެ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 30) - ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިވެގެން ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ދުރު ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް...