24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
ޕާކިސްތާނުން ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް މެކަނައިޒްޑް (އެލްސީއެމް) އެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ޒަފަރު މަހްމޫދު އައްބާސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 24, 2018 2
އަންހެން ކެންޑިޑޭޓް ސައިކަލްގައި ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭނުގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 24) - ޕާކިސްތާނުގައި މާދަމާ ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ޕަންޖާބް ޕްރޮވިންސްގެ މުލްތާން ސިޓީގެ ހަނި މަގުތަކުގައި ނޫޝިން އަފްޝަން ކެމްޕޭނަށް ނުކުމެ އުޅޭ ގޮތް...

July 24, 2018 4
އިމްރާން ޚާން: 20 އަހަރަށް ފަހު ކާމިޔާބީގެ އުއްމީދުގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 24) - ޕާކިސްތާނުގައި މާދަމާ ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޅިން އާ ޕާކިސްތާނެއް ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް...

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ކެންޑިޑޭޓަކު މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 23) - ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު، ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރާލައިފި އެވެ.

July 23, 2018 2
"ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ބިރު ބޮޑު"

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 23) - ރާވަލްޕިންޑީގެ އަޑިއަލާ ޖަލުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާން...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 8
ވޯޓުލާން ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކެންޑިޑޭޓް ޖަލަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 22) - ޕާކިސްތާނުގައި އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތިން ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) ގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 17) - ޖަލުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 6
ކޮރަޕްޓް ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން: އިމްރާން ޚާން

ލާހޯރު (ޖުލައި 16) - ކޮރަޕްޓް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީތަކާ އެކު ކޯލިޝަން ނަހަދާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 8
ޖަލުގައި ނަވާޒް ޝަރީފަށް ވަނީ ހިތްދަތި ހާލު ޖައްސާފައި: ވަކީލުން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 15) - ލަންޑަނުން ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު ލާހޯރު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޖަލަށް ގެންދިޔަ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޖަލުގައި ވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލު ޖައްސާފައި ކަމަށް ގާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 1
ކެމްޕޭން އެއްވުމެއްގައި ބޮން ގޮއްވައި 130 މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 14) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކެމްޕޭން އެއްވުމަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 9
ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރަން 10000 ސިފައިން އެއާޕޯޓަށް

ލާހޯރު (ޖުލައި 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ގައުމަށް މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގަންނަވާތީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން 10،000 ސިފައިން ލާހޯރު އެއާޕޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 5
ނަވާޒް ޝަރީފް 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 6) - ލަންޑަނުން ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ގަނެފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރޭން ކަމަށް ބުނެ، ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އެ ގައުމުގެ އެކައުންޓިބިލިޓީ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ޕާކިސްތާނުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދޭން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 4) - ޕާކިސްތާނުގައި މި މަހު ފަހުކޮޅު އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ އެޑްވޮކަސީ ގްރޫޕެއް...

July 04, 2018
ކެމްޕޭން ކުރަނީ ކުނިބުނީގެ ތެރޭގައި އިނދެގެން

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. ޕާކިސްތާންގެ އާންމު އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައިވާ އިރު، މިއީ އޭގެ...

01 ޖުލައި

July 01, 2018 2
ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޗައިނާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ރޮއިޓާސް އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
ބުއްޓޫ މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެކަމަށް އިންކާރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލި ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަނގުރާމަވެރިޔާ އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 3
ގައުމުން ބޭރުގައި އުޅޭތީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ދޫކޮށްލައިފި

ދުބާއީ (ޖޫން 23) - ގައުމުން ބޭރުގައި ހުރެގެން ޕާޓީ ނުހިންގޭނެތީ އޯލް ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު (އޭޕީއެމްއެލް) ގެ ލީޑަރުކަން ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 8
ހައްމާދު ސާފީ؛ 11 އަހަރުގެ ޕްރޮފެސަރެއް

އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގެ ހައްމާދު ސާފީއަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ޕާކިސްތާންގެ ޕިޝާވަރަށް އުފަން މި ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ ވިސްނުންތޫނުކަމުގެ ސަބަބުން މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އާދަޔާހިލާފު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ކުއްޖެކެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާނުންގެ ވެރިޔާ މަރާލައިފި

އެމެރިކާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި، ތާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ޕާކިސްތާނު ގޮފީގެ ވެރިޔާ މުއްލާ ފަޟްލުﷲ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނާސިރުލް މުލްކު ހަމަޖައްސަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް ވެރިން ދުރުކުރާނަން: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 27) - މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް ވެރިން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 27, 2018
ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖުލައި 25 ގައި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 27) - ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާސީ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018
ޖާސޫސްކުރިކަމުގެ ކުށުގައި އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 21) - ޕާކިސްތާނަށް ޖާސޫސްކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 10
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ޕާކިސްތާނުން 30 ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން 30 ލެޕްޓޮޕް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2018
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ފުރުން ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 13) - އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ޕާކިސްތާނުން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018
ޕާކިސްތާނުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 7) - ޕަންޖާބް ޕްރޮވިންސްގައި ކެމްޕޭންގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު އަހުސަން އިގްބާލަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.