21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުގައި ސައުދީއާ ޑީލެއް ނުހަދާ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ޖަލުން ނެރެފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާއާ އެކު ހެދި ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 5
ޖަލުން ދޫކޮށްލި ނަވާޒް ޝަރީފަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް އޭނާ ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން އިސްލާމްއާބާދު ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އެންގުމާ އެކު ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުން އެތައް ބަޔަކު އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަންގައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އެ...

September 19, 2018 11
ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔުން

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ވައުދާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާން ޓްރެފިކްގައި ނުޖެހެން، ހެލިކޮޕްޓަރުގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 6
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކާރުތަކުގެ ނީލަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް...

September 18, 2018
ރެފިއުޖީންނަށް ޕާކިސްތާނުން ރަށްވެހިކަން ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ފަސްގަނޑުގައި އުފަންވެފައިވާ އަފްޣާނިސްތާނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީންނަށް ރަށްވެހިކަން ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
ހައްލެއް ފެނޭތޯ ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޗައިނާއަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސިލްކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މެދު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނިކޮށް ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ގަމަރު ޖާވިދު ބަޖްވާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
ޕައިލެޓާއި ކްރޫއަކާ މައްސަލަ ޖެހި ބޯޓު ޑިލޭވެއްޖެ

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުން ލަންޑަނަށް އިއްޔެ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓާއި ކްރޫއަކާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހި އެންމެ ފަހުން ބޯޓު ފުރުން އެތައް ގަޑިއިރަކަށް ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
އަނބިކަނބަލުންގެ ޖަނާޒާ އަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރެފި

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ލަންޑަނުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް އިއްޔެ އަވަހާރަވި ކުލްސުމް ނަވާޒުގެ ޖަނާޒާ އަށް ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ޖަލުން ނެރެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ނަވާޒް ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން ކުލްސުމް ނަވާޒް ލަންޑަނުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 6
އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑޯ އަށް ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާން އެއްބަސް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މަލްޓި-ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗައިނާ-ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑާ (ސީޕީއީސީ) ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމަށް ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އާރިފް އަލްވީ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 3
އެމެރިކާއިން ކަނޑާލި ފައިސާ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭނެ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލާފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް އިސްލާމްއާބާދުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަލޮޗިސްތާނުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

September 02, 2018 5
އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ނެދަލެންޑްސްއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން އެދި ޕާކިސްތާން މީހުން މަގުތަކަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 30) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ނެދަލެންޑްސް އިން ކާޓޫން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވާތީ އެ ގައުމާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެދި ގޮވާލުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 4
މުޝައްރަފް ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަޕޯލުން ދެކޮޅު ހަދަައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 29) - ގައުމަށް ޣައްދާރުވި ކަމުގެ ކުށުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ވެރިޔާ ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަޕޯލުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމްއާބާދުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިން ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރު މީޑިއާ ސެންސަރު ކުރުން އުވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 22) - ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރު މީޑިއާތަކުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚަބަރުތައް ސެންސަރު ކުރުން އުވާލާފައިވާކަން އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ފަވާދު ހުސައިން ޗައުދަރީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 6
އިމްރާނަށް ހުވައިގެ އިބާރާތް ވިދާޅުވެވުނީ ނުބައިކޮށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 19) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އިމްރާން ޚާން އިއްޔެ ކުރެއްވި އިރު ހާސްވެފައި ހުންނެވިވަރުން ހުވާގެ ބައެއް އިބާރާތްތައް ނުބައިކޮށް ވިދާޅުވެވިއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިވާނަން: އިމްރާން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 18) - ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގައި ޓްވިޓާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

މުޖުތަމައާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތަކާއި ކޮމެންޓްތައް ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރާ ނަމަ ޓްވިޓާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕާކިސްތާނުގައި ދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ޗައިނާ އަށް ނުދަރާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 13) - ޗައިނާގެ އެހީގައި ޕާކިސްތާނުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެ ގައުމަށް ދަރާނެ ކަމަށް ބުނާ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.