10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 4
ޕާކިސްތާނަށް ދާން ލަންކާގެ 10 ކުޅުންތެރިއަކު ދެކޮޅު!

ޕާކިސްތާނުގައި މި މަހު ފަހުކޮޅުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ލިމިޓެޑް އޯވާސް ޓުއާގެ މެޗުތައް ކުޅެން އެ ގައުމަށް ދާން ސްރީ ލަންކާގެ 10 ކުޅުންތެރިއަކު ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.