02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނަޑާލަށް އެއް ވަނަ ގެއްލިއްޖެ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 2) - މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރަފައެލް ނަޑާލް ވަކިވާން ޖެހުމުން އޭނާ އަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
މަރޭ ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ލީޑު ނަގައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް އިނގިރޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ޖޮކޮވިޗް ފަހަތަށް، މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 6) - ދުނިޔޭގެ ޓެނިސް ރޭންކިން ކުރީގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 1
ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ގާތަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕެރިސް މާސްޓާސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި، ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ގާތަށް އެންޑީ މަރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މަރޭ އާއި ޖޮކޮވިޗް މޮޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޕެރިސް މާާސްޓާސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗާއި ދެ ވަނަ އެންޑީ މަރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
މަގާމް ދިފާއުކުރަން ޖޮކޮވިޗް އަމާޒު ހިފައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 1) - އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނަ ދިފާއުކުރަން ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.