25 މާޗް

March 25, 2019 2
ފުލުހުން ޖެހި ޕެޕާ ސްޕްރޭ ފުލުހުންގެ ލޮލަށް

މިއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އަމިއްލަ އަތުން ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރުމޭ ބުނާ ކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. ބަލްގޭރިއާގެ ފުލުހުންތަކެއް މުޒާހަރާއެއް ރޫޅައިލަން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އޭގެ ހުރިހާ އަސަރެއް ކުރީ ހަމަ ފުލުހުންނަށެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 44
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ ގަދަކަމުން ވަންނަން އުޅުމުން:ޕޮލިސް

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިއުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ޖަމާވި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއްގެ ގަޔަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ، ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި ކާޑިއޮލޮޖީ ސެންޓަރު ތެރެއަށް ގަދަކަމުން ވަންނަން އުޅުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 12
"ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް"

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މ. ކުނޫޒުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ އާދަޔާހިލާފު ގިނައިން، ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އޭރު އެތަނުގައި ހުންނެވި،...

February 23, 2018 27
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 26
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީފި އެވެ.