09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
އެމްއެންޔޫން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕީއެޗްޑީ ފަށަނީ

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި މިއަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޕީއެޗްޑީ އަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 27
ޑރ.އައިޝާ، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ، ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފޮތެއް ރޭ ނެރުއްވައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 9
ރާއްޖޭގަ ޕީއެޗްޑީ ހެދި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 2
އެމްއެންޔޫގައި ބިޒްނަސް ޕީއެޗްޑީގެ 2ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެސްޔޫ) އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ހިންގާ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޕީއެޗްޑީގެ ދެ ވަނަ ބެޗް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 17
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ: އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފެށި ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރެއްވުމުގެ ޝަރަފު އަންހެން ދެ ބޭފުޅަކު މިވަނީ ހޯދަވާފަ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން...

March 27, 2018 20
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ދަރިވަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 4
މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ޕީއެޗްޑީ ހޯދި ގޮތް ބަލަނީ

ހަރާރޭ (ޖެނުއަރީ 9) - ޒިމްބާބުބޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ޕީއެޗްޑީ ފާސް ނެންގެވި ގޮތް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އޮފިޝަލުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 64
ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް 10،000 ރުފިޔާ!

ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިއުލާންކުރި ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އެ ވަޒީފާ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުތާ ނުބައްދަލުކަމުން މީހުން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 16
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސުން ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިންސް، އިސްލާމް މެލޭޝިއާ(ޔުސިމް) އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި، މޯލްޑިވްސް ސެންޓަ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޑެޓް(އެމްސީއައިއެފްއެލް) އާ އެކު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 2
އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވައިދެނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ބިޒްނަސް ސްކޫލުގައި މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ ކޯސްތައް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
އެމްއެންޔޫއިން ދެ ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 6
އެމްއެންޔޫން މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ އިތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުމުގެ އެމްޔޫއެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.