28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 2
ޕީއެޗްޑީ ތީސީސް ނިންމައިލީ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެ

މީހެއްގެ ނަސީބު ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މި އަންހެން މީހާ އަކީ އޭގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭނާ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ވާން ޖެހުނީ ޕީއެޗްޑީ ތީސިސް ހުށަހަޅަން އޮތް ދުވަހު އެވެ. ބްރިސްޓަލްގެ އެސްޓީ މައިކަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ވެގެން އޮވެ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ތީސީސް ނިންމައި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 27
ޑރ.އައިޝާ، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ، ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފޮތެއް ރޭ ނެރުއްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 17
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ: އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފެށި ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރެއްވުމުގެ ޝަރަފު އަންހެން ދެ ބޭފުޅަކު މިވަނީ ހޯދަވާފަ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން...

March 27, 2018 20
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ދަރިވަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 1
ހޯކިންގެ ޕީއެޗްޑީ ތީސިސް ދެ މިލިއަން މީހުން ބަލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 28) - މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ ސްޓެފަން ހޯކިންގެ ޕީއެޗްޑީ ތީސިސް އާއްމުންނަށް ބެލޭ ގޮތް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހެދި ފަހުން މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ތީސިސް ބަލައިފި އެވެ.