30 ޖޫން

June 30, 2020 15
ކޮވިޑް-19 ގައި ނުވަ ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ނުވަ ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 13
ސްކޫލްތައް ހުޅުވާނީ ވެކްސިނެއް ލިބުނު ދުވަހަކުން:ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (މެއި 27) - ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ނަމަވެސް ފިލިޕީންސްގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ގެންދާނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުނު ދުވަހަކުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 15
ފިލިޕިންސުން އައި މީހުން ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ފިލިޕިންސުން ރާއްޖެ ގެނައި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، ދެން ތިބި ދަރިވަރުންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

April 13, 2020 4
ފިލިޕީންސުން އައި މީހުންގެ ކަރަންޓީން ރިވިއުކުރަނީ

ފިލިޕީންސުން ރާއްޖެ އައިސް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާތީ، އޭނާއާ އެކު އެއް މަތިންދާބޯޓެއްގައި އައި އެންމެންގެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 42
ފަސްވަނަ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފިލިޕިންސުން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަސްވަނަ ދިވެހި މީހާ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ކޮވިޑް-19: ފިލިޕީންްސްގެ ވެރިރަށް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

މެނިލާ (މާޗް 16) - ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ލޫޒޮން ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްްޓްރީ ވާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 3
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްގެ ހަށިކޮޅުގައި އަތްލުން މަނާ!

މެނީލާ (މާޗް 9) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ސަލާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަމަވެސް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްގެ ހަށިކޮޅުގައި އަތްލުން އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަސް: ޗައިނާ އިން ބޭރުން ފުރަތަމަ މަރު

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 2) - ކޮރޯނާވައިރަސް އަރާފައި ހުރި މީހަކު ޗައިނާ ފިޔަވައި އެހެން ގައުމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 26) - ބާރުގަދަ ތޫފާން "ފާންފޯން" އެރުމުގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
އީރާނުން ހޯދާ ރީތީގެ ރާނީ އަށް ފިލިޕީންސްއިން ހިމާޔަތް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 10) - ޖިނާއީ ކުށްތަކެއްގެ ތުހުމަތުގައި އީރާނުން ހޯދަމުންދާ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީއެއް ކަމަށްވާ ބަހާރާ ޒާރޭ ބަހާރީ އަށް ފިލިޕީންސް އިން ހިމާޔަތްދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019
ކުނި ހަވާލުކުރުމުން މެނީލާގައި ކާނާ ދެނީ

ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުނީގެ ބަދަލަށް ކާނާ ލިބޭ ކޫޕަނެއް ދޫކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
ފިލިޕީންސްގެ ނޫސްވެރިޔާގެ ގާނޫނީ ޓީމަށް އަމާލް ކްލޫނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - ފިލިޕީންސްގެ ނޫސްވެރިޔާ މާރިއާ ރެއްސާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 10
މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅޭ މީހުން ޖަލަށްލާނަން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޖޫން 28) - މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅޭ އިދިކޮޅު ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 13
ފިލިޕިންސްގައި ދެ މިލިއަން ކިލޯ އަނބު އުކާލަންޖެހިދާނެ

މޫސުމީ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ފިލިޕިންސްގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް އަނބު ގިނަވެ، ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދެ މިލިއަން ކިލޯ އެބަހުރި ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ނެތިމޮށުން ހުއްޓުވަން ފިލިޕިންސްގައި ގާނޫނެއް

ނެތިމޮށުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި ފިތުނަ އުފެދޭތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ފިލިޕީންސްގެ އަވަށެއްގައި ގާނޫނެއް ހަދައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 3
ކާޑިފްގެ ކީޕަރު އެތެރިޖަށް ރާއްޖޭން ލިބުނީ ފިލާވަޅެއް

ރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕަށް ފިލިޕީންސްއާ އެކު މިހާރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކާޑިފް ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނީލް އެތެރިޖް އައީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭރު އެތެރިޖް ހުރީ އޯލްޑްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ ދެ ވަނަ ކީޕަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެތެރިޖަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު...

18 މާޗް

March 18, 2019 3
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ފިލިޕީންސް ވަކިވެއްޖެ

މެނީލާ (މާޗް 18) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ރަސްމީކޮށް ފިލިޕީންސް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 2
މި ކުއްޖާ ކުރާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުން

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެން ދެވި ހިފުމަކީ ނަފުސާނީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ ގޭމުތަކުގެ ދުނިޔެ އަށް ގެއްލިފައި ތިބޭ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވެސް މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް މި ވަނީ ދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ޕުޑިން ޖެހި މީހަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

ޕުޑިން ތައްޓާ އެކު ރޭލަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް އަންގައި، އެކަން ހުއްޓުވި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ސޯޔާބީން ޕުޑިން ތައްޓެއް ޖެހި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފިލިޕީންސުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ފިލިޕީންސްގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 30) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ހިސާބެއްގައިވާ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން އަތުބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ދެ މީހުން މަރުވެ ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.