25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 6
މިންޑަނާއޯގައި މުސްލިމުންނަށް ބާރު ދޭން ތާއީދުކޮށްފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 25) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ބާރު އޮންނަ ގޮތަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު ފިލިޕިންސަށް ގެންގޮސްފި

ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައިސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕިންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އިއްޔެ އެ މީހުންގެ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 12
މަރުވި ދެމަފިރިންނާ ފިލިޕިންސް ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ފިލިޕީންސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރާ ގޮތަށް...

January 15, 2019
ދަރިވަރުންގެ ސޫރަ ކުރަހައި ސަޕްރައިޒެއް ދީފި

ކްރިސްމަސް ޗުއްޓީ އަށް ފަހު ފިލިޕީންސްގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޓީޗަރަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ސަޕްރައިޒެއް ދީފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 16
ހުވަފެނީ ހަނީމޫން މަރުގެ ދަތުރަކަށް

އެރިކާ ލެގްރިޑިލިއާ އާއި ލިއޯމާ ލެގްރަޑިއަލާ މިދިޔަ މަހު ކުރި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފަހު މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފިލިޕިންސްގެ މެނީލާއިން ރާއްޖެއަށް ފުރީ އެ މީހުންގެ ހުވަފެނީ ހަނީމޫނަށެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހު އެކުގައި ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރު އެ މީހުންގެ ހަޔާތުގެ ފަހު ދަތުރަށްވީ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 25
ޓޫރިސްޓު ދެމަފިރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސް އުޅުނު ފިލިޕިންސްގެ ދެމަފިރިޔަކު މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 6
މެއިޑް ގައިގައި "އަތްލުމުން" ޑުޓާޓެ އަށް ފާޑުކިޔުން

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 1) - ގޭގައި ގެންގުޅުނު މެއިޑަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފްވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 3
ފިލިޕީންސަށް އައި ބިންހެލުމާ އެކު ކުޑަ ސުނާމީއެއް

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާގެ ބޭރުން ކަނޑު އަޑިއަށް 6.9 ގެ ބާރު މިނުގައި މިއަދު އައި ބިންހެލުމުގައި ކުޑަ ސުނާމީއެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 6
ފިލިޕީންސްގެ ކުއްޖަކު ޖޯޖް ބުޝް ސްޕޮންސާ ކުރެއްވި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދާދި ފަހުން އަވަހާރަވި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް ފިލިޕީންސް އިން ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްޕޮންސާ ކުރައްވައިގެން ޚަރަދު ކުރެއްވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖް މި އަހަރު ފިލިޕީންސަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 67 ވަނަ މިސް ޔުނިވާސް މުބާރާތުގެ ތާޖް ފިލިޕީންސްގެ ރީތީގެ ރާނީ ކެޓްރިއޯނާ ގްރޭ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ޑުޓާޓެގެ އަވަހާރަފުޅުގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުންތައް ކަޓަނީ

ސިންގަޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 15) - މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕޭލެއް ގިނަވުމުން ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް ކަޓައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އިމެލްޑާ މާކޯސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 9) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ އިމެލްޑާ މާކޯސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 1
އަލަބާޓް: އެއްމާބަނޑު މީހުން ގިނަ ރަށެއް

ކުޑަ އާބާދީއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު މީހުން ގިނަވުމަކީ އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑު ކަމަކަށް ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެވެ. އަދި 15،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު 100 މީހުން އުޅުމަކީ ހައިރާންވާ ކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 2
ފިލިޕީންސަށް ދިޔަ ސައުދީ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފިލިޕީންސަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 1
އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ފިލިޕީންސް އިން 14 މަރު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - މި އަހަރު ކުރިމަތިވި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން ފިލިޕީންސް އަށް އަރައި 14 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 1
ޑުޓާޓެ އަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރަނީ

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ފިލިޕީންސްގައި ފަށާފައިވާ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު އެންޓޯނިއޯ ޓްރިލާންސް ހައްޔަރު ކުރަން ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަންގަވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ފެންބޮޑުވިޔަސް ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ދިޔައި ކުރިއަށް

ފިލިޕިންސްގައި ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮއްވައި ފެން ބޮޑުވުމުން ވެސް ހަފުލާ ފަސްނުކޮށް، ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 5
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޖުލައި 24) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމަ އަށް ދޫ ދިނުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 8
ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ކުވޭތުގައި މަރާލި މެއިޑުގެ ގާތިލުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް

ކުވޭތު ސިޓީ (އެޕްރީލް 2) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ގާތިލުން ކަމަށްވާ ދެމަފިރިއަކަށް ކުވޭތުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.