18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖް މި އަހަރު ފިލިޕީންސަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 67 ވަނަ މިސް ޔުނިވާސް މުބާރާތުގެ ތާޖް ފިލިޕީންސްގެ ރީތީގެ ރާނީ ކެޓްރިއޯނާ ގްރޭ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ޑުޓާޓެގެ އަވަހާރަފުޅުގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުންތައް ކަޓަނީ

ސިންގަޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 15) - މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕޭލެއް ގިނަވުމުން ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް ކަޓައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އިމެލްޑާ މާކޯސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 9) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ އިމެލްޑާ މާކޯސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 1
އަލަބާޓް: އެއްމާބަނޑު މީހުން ގިނަ ރަށެއް

ކުޑަ އާބާދީއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު މީހުން ގިނަވުމަކީ އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑު ކަމަކަށް ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެވެ. އަދި 15،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު 100 މީހުން އުޅުމަކީ ހައިރާންވާ ކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 2
ފިލިޕީންސަށް ދިޔަ ސައުދީ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފިލިޕީންސަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 1
އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ފިލިޕީންސް އިން 14 މަރު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - މި އަހަރު ކުރިމަތިވި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން ފިލިޕީންސް އަށް އަރައި 14 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 1
ޑުޓާޓެ އަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރަނީ

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ފިލިޕީންސްގައި ފަށާފައިވާ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު އެންޓޯނިއޯ ޓްރިލާންސް ހައްޔަރު ކުރަން ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަންގަވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ފެންބޮޑުވިޔަސް ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ދިޔައި ކުރިއަށް

ފިލިޕިންސްގައި ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮއްވައި ފެން ބޮޑުވުމުން ވެސް ހަފުލާ ފަސްނުކޮށް، ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 5
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޖުލައި 24) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމަ އަށް ދޫ ދިނުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 8
ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ކުވޭތުގައި މަރާލި މެއިޑުގެ ގާތިލުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް

ކުވޭތު ސިޓީ (އެޕްރީލް 2) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ގާތިލުން ކަމަށްވާ ދެމަފިރިއަކަށް ކުވޭތުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 3
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ފިލިޕީންސް ވަކިވަނީ

މެނީލާ (މާޗް 14) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 2
ކުވޭތުގައި މަރާލި ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ސާހިބު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުވޭތު ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 23) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ސާހިބެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މީހާ ލުބުނާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ޑުޓާޓެގެ ޑްރަގު ހަނގުރާމައިގައި 20،000 މަރު

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 22) - ފިލިޕީންސްގެ ވެރިކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ފެއްޓެވި ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 20،000 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ސެނެޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 1
ފިލިޕީންސްގައި މީހުން މަރާ މައްސަލަ އައިސީސީ އަށް

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 9) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ފައްޓަވާފައިވާ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި ޝަރީއަތަކާ ނުލައި މީހުން މަރާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 2
އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން އިޒްރޭލު އާދޭސްކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން އެ ގައުމުތަކުގައި އާދޭސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ތޫފާނުގައި 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ޓެމްބިންގައި އެ ގައުމުން 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް: ޓްރަމްޕް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ޝަރީއަތުން ބޭރުން މީހުން މަރަމުން ގެންދާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 6
އުމުރުން 16 އަހަރުގައި ވެސް މީހަކު މަރާލިން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 11) - އުމުރުން 16 އަހަރުގައި ވެސް މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.