19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ކަރަންޓީނުގައި ފޫހިފިލުވާލަން ކޮޑަކްގެ "ހަދިޔާއެއް"

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން ހުންނަން ޖެހުމުން ވާ ފޫހިކަން ފިލުވައިދޭން ކޮޑަކް ކުންފުނިން "ހަދިޔާއެއް" ދީފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 55
ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ދުލުން ހަތަރު ރައީސުންގެ ޖަޒުބާތު

ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން ކީރިތި ކުރެއްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އޭގެ އެންމެ ބިރުވެރި ހާލަތަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން އިއްޔެ އެމަނިކުފާނަށް ކީރިތި ކުރެއްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ދެ މީދަލުގެ "މާރާމާރީ" އަށް އެވޯޑެއް

މީދަލާއި ބުޅާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ މަޖާ ކޯޅުންތަކާއި ވާދަވެރިކަން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ހިޔާލީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކާޓޫން ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު މި ފޮޓޯ އަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިލާށެވެ. މިއީ ކުރެހުމެއް ނޫނެވެ. އަސްލު ފޮޓޯއެކެވެ. ވައިލްޑްލައިފްގެ 25 ފޮޓޯއަކާ ވާދަކޮށް މި ފޮޓޯ އަށް އަހަރުގެ ފޮޓޯގެ މަގާމު ވެސް ލިބުނީ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 1
މިއަހަރުގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑް އެލީޒަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯގްރަފަރަކަށް އަލީ މުހައްމަދު (އެލީޒް) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 1
ބީބާ އާއި ޖެނިފާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

ޕަޕާރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކަކަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ އަމިއްލަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި މައްސަލާގައި، މަޝްހޫރު ދެ ލަވަކިތުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްބިން ބީބާ އާއި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުނީގެ މައްސަލަ އަންގައިދޭ ހިތްދަތި މަންޒަރެއް

ކުންޏަކީ ޖެހުނުހާ ތާކަށް އުކާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުން ދުވަހަކު ވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑާއި މޫދާއި ފަޅާއި މޫދަށް އުކާލާ އެކި ޒާތުގެ ކުނިބުނީގެ ސަބަބުން ދިރުންތަކަށް ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 1
އަސްލާ އެއްގޮތްކޮށް ފޮޓޯ އަށް ހުއްޓޭނީ ކިހިނެއް؟

ފޮޓޯ އަކީ މިހާރު އެންމެ އާންމު އެކައްޗަށް ވެފައި ވާއިރު ވެސް ވީހާ ވެސް އަސްލާ އެއްގޮތްކޮށް ނުވަތަ ނެޗުރަލްކޮށް ފޮޓޯ އަށް ހުއްޓެން ނޭނގޭ މީހުން އުޅެ އެވެ. ހަމަޖެހިލައިގެން ހުންނަން ނޭނގުމާއި ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެފައި ހުރުމުން ފޮޓޯ އިން ދެކެން ބޭނުންވާ ރީތިކަމެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ ހުއްޓި ހުންނާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ފޮޓޯ އެންމެ...

29 މެއި

May 29, 2019 6
މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯއެއް!

ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަހަލަ މޮޅު އަދި ފުރިހަމަ ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ލައްކަ ހިތްވަރު ވެސް ލާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
ދެމަފިރިން ކޯރަށް ވެއްޓުނަސް، ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު، އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި އަލަށް ކައިވެނިކުރި ދެމަފިރިއެއްގެ ފޮޓޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ނަގަން ފޮޓޯގްރާފަރަކު ގަހެއްގައި ބޯކޮޅުވަތަށް އެލިގެން އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުއްޓުނެވެ. މިފަހަރު ވެސް ކެރެލާގެ މިފަދަ ހާދިސާއެކެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
އެންމެ ބޮޑު މިޔަރާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް

ތިޔަ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިޔަރާ އެކު ފުންކަނޑުގެ ތެރޭގައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ފޮޓޯގްރާފަރު ކިމްބަލީ ޖެފްރީޒް ކުރި ހިތްގައިމު ތަޖުރިބާ އެވެ. "ޑީޕް ބްލޫ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ބިޔަ މިޔަރުގެ އުމުރުން 50 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ދިގު މިނުގައި ހަ މީޓަރު ހުންނަ އިރު، ބަރުދަނުގައި 2.5 ޓަނު ހުންނަ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
ޑީއެސްއެލްއާރް ލެންސް އެޅުވޭ ފޯނެއް ހަދަނީ

ސްމާޓްފޯނެއް އޮތިއްޔާ ކޮންމެހެން މޮޅު ކެމެރާއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މަތީ ފެންވަރުގެ ފޮޓޯ ނަގަން ބޭނުމިއްޔާ ލެންސް ބޮޑުވި ވަރެއް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަށް ފުރުސަތުދޭނެ ކެމެރާ ފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
ކެމެރާއިން މޮޅު ވީޑިއޯ ނަގާނެ ފަސޭހަ ގިމްބަލްއެއް

ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ގިނަ މީހުންނަކީ މިހާރު ފޯނުގެ މޮޅުކަމާހުރެ ފޮޓޯގްރާފަރުންނޭ ބުންޏަކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ފޯނުން ފޮޓޯ ނެގޭނެ މޮޅު ގޮތް ގޮތް ހޯދައި، އެކަންކަމުގެ އަޖުމަ ބަލާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018
މިއީ އެންމެ ފަސޭހަ ޓްރައިޕޮޑް

މިހާރު ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ފެންވަރެއްގެ ފޮޓޯގްރާފަރެކެވެ. އަތުގައި އޮންނަ ސްމާޓްފޯނުން ފޮޓޯ ނުނަގާ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. މިކަމަށް ވަކި އުމުރެއް، ވަކި ޖިންސެއް، ވަކި ފަންތިއެއް ނޯވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކީ އެންމެ މޮޅު ފެންވަރުގެ ފޮޓޯ ނެގޭނެ ހުރިހާ އާލާތެއް ހަމަކުރާނެ މީހަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ހަމަކުރަން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 56
އިބޫގެ ހިމޭން ދުނިޔެ، މި ފޮޓޯތަކުން!

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ކުރިމަތިވި ހަލަބޮލިކަމާ އެކު، އެ މައިދާނުގައި ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާތަން ފެންނަނީ ހަލަބޮލި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަޑުއުފުލައި ޖޯޝް ހުރި ވާހަކަތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ގެނެސްދިނުމަކީ އެފަދަ ބައެއް ލީޑަރުންގެ ހާއްސަ ސިފަތަކެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 3
ފޮޓޯ ނަގާ މީހުންނަށް ރަންގަނޑެއް

ސްމާޓްފޯނުގެ މިޒަމާނުގައި ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ފޮޓޯގްރާފަރެކެވެ. ތަފާތަކީ ބޭނުންކުރާ އިތުރު ސާމާނު އެންމެންގެ އަތުގައި ނުހުންނަ ކަމެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 4
ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ފޮޓޯ ނެގުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (މެއި 29) - ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯ ކުރުން މަނާކުރަން ހުށަހެޅި ބިލަށް ފަލަސްތީނުގެ ޖާނަލިސްޓްސް ޔޫނިއަން އިން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ފޮޓޯ ނެގުމުން އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައި ދޭނެ

ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ފޮޓޯ ނެގުމަކީ މީހާގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައި ދޭނެ ކަމެކެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 3
ފޮޓޯ ނަގަން ގަހެއްގައި ބޯކޮޅުވަތަށް

އަތުގައި އޮންނަ ފޯނުން ސެލްފީއެއް ނަގަން މީހުން ޖައްސާ ވައްތަރުތަކަކީ މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އާ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންވިއްޔާ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާއިރު އަދި ކިހާ ވަރެއް ވާނެހެއްޔެވެ؟ ހާއްސަކޮށް، ކައިވެނީގެ ފޮޓޯއެކެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
އެކްޝަން ކެމެރާއަކަށް ފުދޭ ފޯނު ކަވަރެއް

ހަނދާންތައް ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޮޓޯ ނަގާފައި ބަހައްޓަން ބޭނުން މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު، މޮޅު ސާމާނު ހުރެގެންނެވެ. މިފަދަ ސާމާނަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެހާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެންމެ 28 ޑޮލަރަށް ވިއްކާ ޕެރިސްކޯޕް ސްމާޓްފޯން އެކްޝަން ކެމެރާ ކޭހަކީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ...

07 މާޗް

March 07, 2018
ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް އެއްތާކުން

ފޮޓޯ ބެލުމާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ ބެހުމަކީ ނުވަތަ ޝެއާކުރުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް މަގުބޫލުކަމެކެވެ. ލޫޕް ޕާސަނަލް ފޮޓޯ ޑިސްޕްލޭއަކީ އެކިފަހަރުމަތިން އެކި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ބަރިބަރިއަށް ބަލައިލެވޭ ފޮޓޯ ފްރޭމެއް ވަރުގެ ޑިސްޕްލޭއެކެވެ.