14 މެއި

May 14, 2019 4
ކަނޑުގެ އެންމެ އަޑިން ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފެނިއްޖެ

ޕެސިފިކް (މެއި 14) - ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ފުނަށް ކުރި ޑައިވް އިން ވެސް އެމެރިކާގެ އެކްސްޕްލޯރާ ވިކްޓާ ވެސްކޯވޯ އަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފެނިއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އިސްލާމްއާބާދުން މަނާކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމާއާބާދުގައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 1
އިންޑިއާގެ ސްކޫލެއްގެ ފީ އަކީ ޕްލާސްޓިކް

އިންޑިއާގެ ސްކޫލަކުން ދަރިވަރުންގެ ފީއަކަށް ޕްލާސްޓިކް ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ވިއެޓްނާމްގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮފަތް

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިއެޓްނާމްގެ ބާޒާރުތަކުގައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮފަތް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 10
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ގާޑިޔާތަކާއި ގޯނިގޯނީގައި އުފުލަމުން އެ ދަނީ ހުސް ޕްލާސްޓިކެވެ. އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލާ އެ ޕްލާސްޓިކް ހޮވާ އެއްކުރަމުން އެދަނީ ރާއްޖޭގެ މި ނާޒުކު ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް އެ ނަމޫނާ ދައްކަމުން ދަނީ ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި...

18 މާޗް

March 18, 2019 1
ބޮޑުމަހެއްގެ ބަނޑުން 40 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް

މޫދަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯހެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑުން ފެނުނު މަރުވެފައިވާ ބޮޑުމަހެއްގެ ބަނޑުން 80 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ފެނުނެވެ. މި ހަފުތާގައި މި ވަނީ 40 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ބަނޑުތެރޭގައި ހުރި ބޮޑުމަހެއް ފިލިޕީންސްގެ އައްސޭރި ފަށަށް ލައްގައިފަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 2
ޕްލާސްޓިކް އެންދުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާނަން: ވެމްކޯ

ޕްލާސްޓިކް އެންދުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ހުއްޓާލައި، އޭގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާނެ ކަމަށް ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 41
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ނަމޫނާ ދެމަފިރިން!

ދަރިފުޅަށް އިންޓަވަލް ގެންދަން އެ ދެމަފިރިން ނުކުތްއިރު އިތުރު ކޮތަޅެއް އަތުގައި އޮތެވެ. އެ ކޮތަޅުގައި ހުރީ ޕާން ހުސްކުރި ޕެކެޓްތަކަކާއި ފެން ހުސްކުރި ފުޅިތަކާއި އެހެނިހެން ހުސް ފުޅިތަކެކެވެ. ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިފުޅަށް އިންޓަވަލް ދޭން އެ ދަނީ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރި ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް އަށް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ސެމްސަންގުން ޕްލާސްޓިކް ޕެކިން ދޫކޮށްލަނީ

ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތައް ދޫކޮށްލައި، ތިމާވެއްޓާ އެކުވެރި ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނި ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން މި ބަދަލު ގެންނާނެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ޕްލާސްޓިކްގެ ނުރައްކާ އަނެއްކާވެސް ފޮޓޯއަކުން

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި އެކި ބާވަތްތައް މޫދާއި ކަނޑަށް ނާޅާށޭ ކިޔަނީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވީމަ އެވެ. ޕްލާސްޓިކަކީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ހަލާކެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަނާ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

އެކުގައި މީގެ ކުރިން ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އެކީގައި އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ކެމްޕޭނެއްގެ އިޝްތިހާރުތަކަކުން ފެންނަން ފަށާނެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 3
ލަކްސް ރިސޯޓުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު، އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓައިލަން ފެށި ފުރަތަމަ ރިސޯޓަކަށް "ލަކްސް" ވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 6
އެމްއޭސީއެލް ވެސް ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނި (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ޕްލާސްޓިކް ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (އޭޓީޕީ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

December 02, 2018 12
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ރައީސް އޮފީހުން ހުއްޓާލައިފި

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށް އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 5
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން މަނާ ކުރާ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (އޭޓީޕީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
އަހަރުގެ ލަފުޒަކީ "ސިންގަލް-ޔޫޒް"

މި އަހަރު އެންމެ ހިނގި ލަފުޒަކީ "ސިންގަލް-ޔޫޒް" ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮލިންސް ޑިކްޝަނަރީން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 23
ފާނަތަކެއްގެ ބަނޑުތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތަކެއް!

ރ. އަތޮޅު ބެރިޔަންފަރު ކައިރިން ބޭނި ފާނަތަކެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބައިތަކެއް ފެނުމުން، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 16
ގެއްލުން ބޮޑަސް ޑިއުޓީ ހިލޭ: މި ކޮތަޅުގެ ހަގީގަތް

އެ އެއްޗެހި މިލިއަނުން ރާއްޖެ ގެނެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ "ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި" ކޮތަޅުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަވަހަށް ނެތި ފަނާވެގެންދާ ޕްލާސްޓިކް ކަމަށް ބަލައިގެން، އެއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު، ދިވެހިން މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންވާ ބާޒާރު ކޮތަޅުގެ ހަގީގަތް މިހާރު އެނގޭތީ، އެ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
މިލަންދޫގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން ޖަމިއްޔާއަކުން ފަށަނީ

ށ. މިލަންދޫގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.