23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ކުއްލިއަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ހޮނުއެޅުމުން 5 މީހުން މަރު

ވޯސޯ (އޮގަސްޓް 23) - ކުއްލިއަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ގުގުރުމާ އެކު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގައި ޕޮލެންޑަށް ހޮނުއަޅައި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 1
ޕޮލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ޕޮލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ބަޖެޓް އެއާލައިން، ބްލޫ ޕެނޮރާމާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
އެންމެ ފުން ޕޫލް ޕޮލެންޑުގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ޕޫލްގެ ރިކޯޑް އޮތީ އިޓަލީއަށެވެ. އުތުރު އިޓަލީގެ މޮންޓެގްރޯ ޓާމީގައި ޢޮންނަ އެ ޕޫލްގެ ފުންމިނަކީ 42 މީޓަރެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 9
ފިނިހޫނުމިން ދަށް ނުކުރެވޭ ނަމަ ސަލާމަތެއް ނެތް:ނަޝީދު

ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން މިހާރު ހުރި މިންވަރަށް ވުރެ 1.5 ޑިގްރީ މަތި ވިޔަސް އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަައް ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 1
ކޮޕް24 ގެ މަޝްވަރާގައި ތިމާވެށީގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަން ދެކޮޅު

ކޮޓަވިސް (ޑިސެމްބަރު 9)- ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް24 ގެ ތިމާވެށީގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ސައެންޓިފިކް ރިޕޯޓް ހިމަނަން ކުރި މަސައްކަތް ފެއިލްވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
ޕޮލެންޑުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގާނޫނާ އޭނާ ދެކޮޅު

ވޯސޯ (ޖުލައި 4) - ޕޮލެންޑުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަށް އެ ގައުމުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަލްގޯޒާޓާ ގާސްޑޯފް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 5
ޕޮލެންޑުގެ ކޯޓުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާތީ އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޯސޯ (ޖުލައި 27) - ޕޮލެންޑުގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގެންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 1
އަތް ނެތް މީހަކަށް އެހެން މީހެއްގެ އަތެއް

އުފަން ވީއިރު އަތް ނެތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އެހެން މީހެއްގެ އަތެއް، ޕޮލެންޑްގައި، ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ގުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ އަތެއް ލެއްވުމުގެ ފުރަތަމަ އޮޮޕަރޭޝަން ކަމަށް، އެކަމުގައި އުޅުނު ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ބުނެ އެވެ.