24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
ރޭގެ މާރާމާރީ އަކީ އާއިލީ މައްސަލައެއް

ރޭ މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ހިންގި މާރާމާރީ އަކީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްކަން 'މިހާރު' އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

September 24, 2020
ފުލުހުން ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ނަން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 4
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެެ.

September 23, 2020 9
އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާއަށް ޕީޖީއަށް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 8
ފްރީ ޑައިވަރަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފްރީ ޑައިވަރަކު މާލޭގެ ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
ހުސައިން މަނިކުގެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެއް ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި ހ. ރެހި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 33
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ދިއްދޫ ވިޔަފާރިވެރިއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫގައި ހޮޓާ ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު އަބޫބަކުރު އަބްދުﷲ (ހޮޓާ ބަކުރު) މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 17, 2020 18
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނުވާނެ: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ގޯސްކޮށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަރަށް އަވަހަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 6
މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެއިން ހަތް މީހުން ހައްޔަރަށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު، މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 24
ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އެންމެން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެ ރަށުން ދެމީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 17
ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރޭ ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

September 09, 2020 5
ރޯވި ގޮތް ބަލަން ފޮރެންސިކް ލެބަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލް ތަހުލީލުކުރުމަށް ފޮރެންސިކް ލެބޯޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 09, 2020 24
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ތަހުގީގަށް ސުވާލު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ތިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމާ ގުޅޭ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 27
ސިޔާސީ ޖޫރިމަނާއެއް، ގަވާއިދާ ޚިލާފެއް ނުވަން: ވަހީދު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އެއްވުމުގައި މާސްކް ނާޅާ ހުންނެވީ ކަމަށް ބުނެ ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް ޖޫރިމަނާކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2020 3
ތިން ކިލޯގެ ޑްރަގާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފައިސާއާ އެކު މާލެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 08, 2020 16
ފިލި ބިދޭސީން އަދިވެސް ނުފެނޭ

ކަރަންޓީނުން 11 ބިދޭސީން ފިލިތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވާއިރު އެ މީހުން އަދިވެސް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 2
ތ. ގުރައިދޫގައި މޫދަށް ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތ.ގުރައިދޫ ޖެޓީމަތިން އެ ރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓި، މިރޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 07, 2020 17
ބްރޯޑްކޮމްއަށް ޖަވާބުދޭން ޗެނަލް-13 އުޒުރުވެރި ވެއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން، ޗެނަލް13 ގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމަކަށް ގުޅި މީހަކު ގޮވައިލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރާތީ، މޯލްޑިވްސް...

September 07, 2020 8
ކަލައިދޫ ގެއަކުން 352،500ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

ލ. ކަލައިދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި 352،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 12
ރައީސަށް ގެއްލުންދޭން ބުނި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގެއްލުންދޭން ގޮވާލި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 06, 2020 50
ރައީސަށް ގެއްލުންދޭން ބުނި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގޮވާލި މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 48
ރައީސްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޗެނަލް-13 އިން އިއްޔެ ގެނެސްދިން ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގު ވާނުވާ ނޭނގިފައި!

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް "މިހާރު"ން ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެއްޖެ އެވެ!

September 03, 2020 3
ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެގެން 2500ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކ. ގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު، ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން 2،500ރ. އިން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
ކަރަންޓީނުން ފިލި 11 ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ކަރަންޓީނުން ފިލި 11 ބިދޭސީއެއްގެ ފޮޓޯ މިއަދު އާންމުކޮށް، އެ މީހުން ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

September 01, 2020 85
ޕޮލިސް އެކަޑެމީއާ މެދު އުމަރުގެ ހޫނު ރައްދެއް ޝާހިދަށް

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އައްޑޫގައި، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ މަޝްރޫއާ ގުޅުވައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 48
ޝުޖާއު، އިދިކޮޅުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 31, 2020 34
ޒަހާގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި، ފާތުމަތު ޒަހާ އަހުމަދު ޝަކީލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ގިނަ ޒުވާނުންތަކަކާ ސުވާލުކޮށްފި...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 18
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ޚިލާފުވުމުން ޝުޖާއު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް...

August 30, 2020 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހާ ރޭޕްކުރުމުން ދައުވާކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.