14 މާޗް

March 14, 2020 1
ބަންދު މީހުންނާ ބަައްދަލުކުރެވޭ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭ އުސޫލަށް، ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 14
އިޓަލީ މީހާއާ މެދު އިހުމާލުވިތޯ އެބަ ބަލަން: ފުލުހުން

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 އަންނަން މެދުވެރިވި އިޓަލީ މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ގައިގައި ބަލި ހުރިކަން ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފުރުސަރު ނުލިބި ކަމަށް ވާތީ އެކަމުގައި އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 52
ޝުމްބާގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "އެމްވީކްރައިސިސް" ގައި ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހާމަކުރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އަހުމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ) ގެ މޮބައިލް ފޯނު މިރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް ސްމާޓް ހެލްމެޓް

ދުނިޔެ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބިރު ކަމަށްވާ ކޮވިޑް-19 އުފަންވެގެން އައި ޗައިނާގައި އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފުލުހުން ސްމާޓް ހެލްމެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 40
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވަރުގަދަ އާލާތްތަކެއް ގެނެސްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަން ވަންނަން ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ އާލާތްތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 05, 2020 37
މުލީ ހޮސްޕިޓަލު ތިއޭޓަރުގައި ދެ ޑޮކްޓަރުން ތަޅައިގެންފި

މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ދެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދެމެދު މާރާމާރީއެއް ހިނގައި ދެމީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 10
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހުވަފެން ފުލުހުން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދީފި

ފުލުހުންގެ އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި އެ މީހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދީގެން، އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ހުވަފެން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދީފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 2
ދޮންދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ދޮންދަރިއަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ފިރިހެނަކު މިއަދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 136
ނަފްރަތު އުފައްދާ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަންޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ދީނީ ގޮތުން ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅުވައިގެންނާއި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކުގެ މައްޗަށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރައި މުޖުތަމައުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފައްދައި ބައިބައިކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 95
ޔާމީނަށް 1.4 ބިލިއަނުގެ މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއްގައި ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގަން ކަމަށާއި ޝަރީއަތުގައި އޮތް މައްސަލައެއްގައި ޔާމީނާ ސުވާލު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 33
އާ މައްސަލައެއްގައި ޔާމީނާ ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ޖަމީލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު މައްސަލަތަކުގައި މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ތިން ގަޑިއެއްހާއިރު ވަންދެން ސުވާލު ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 26, 2020
ދޮންބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެ ކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

February 26, 2020 28
ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ބައެއް ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ބޮޑީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 29
އިތުރު މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ

އިތުރު މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހާޒިރުވާން ފުލުހުން އިއްޔެ އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ...

February 25, 2020 9
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 7
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި 3 މީހެއްގެ ގެ ފާސްކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ރަށުގެ ތިން ގެއެއް އިއްޔެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 45
މައްސަލަ ބަލަންފެށީ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަން: މުއިއްޒު

ފުލުސް އޮފީހަށް މިރޭ އޭނާ ހާޒިރުކުރީ "ކުރަމުން އަންނަ ގައުމީ މަސައްކަތަށް" ހުރަސް އަޅަން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް...

February 22, 2020 58
ޑރ. މުއިއްޒު މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިދިިކޮޅު ޕީޕީއެމުން މި ފަހަރު ވާދަކުރައްްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 12
މިނިސްޓަރު އިމްރާން، އަމިތު ޝާހާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ، އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 21, 2020 10
ފުނަދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 21, 2020 1
ނޭކުރެންދޫގައި ގާޑަށް ހަމަލާދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ނޭކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑަށް ރޭ ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ދެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 3
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ދިވެއްސަކާ ގުޅުމެއް ނެތް

ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ދިވެއްސަކާ ގުޅުމެއް ވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 19
އަލީވަހީދުގެ އޯޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންތަކަކަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވައި އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ އޯޑިއޯގެ މައްސަލަ...

February 17, 2020 28
ރައީސްގެ ކާރުކޮޅަށް އެޅުނީ ގަހަށް ޖެހި ފެން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 23
ފުލުހުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުޚްތާރު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހުތާރު އާދަމް ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު...

February 16, 2020 140
ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.