16 ޖުލައި

July 16, 2018 7
އީޔޫގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ޚިލާފަށް، މިއަދު ބޭއްވި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅި ނަމަވެސް،...

July 16, 2018 3
ވީހާ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އެންމެ ހަތް ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ވީހާ ގިނަ...

15 ޖުލައި

July 15, 2018 48
ރައީސް ޔާމީން، ހއ. ހދ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

July 15, 2018 3
މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރު ކުރި އަމީތު ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީން މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 35
"ބަދަލު ގެނެސްދީ، ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޓީމު އޮތީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ...

July 14, 2018 40
މަޝްވަރާގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ދީފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރަން ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 24
އެކަކު ވެސް އިންސާފުން އެއްކިބާ ނުވާނެ: ފައިސަލް

އެއްވެސް ރައްޔިތަކާ މެދު ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އިންސާފުން އެއްކިބާވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް މިރޭ ޖޭޕީން ކަނޑައެޅި، މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 31
ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރިޔަސް މިހުރީ ގާނޫނީ އިމުގައި:ޝަރީފް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރެއްވިޔަސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާ އެކު، އަމަލު ކުރައްވަނީ...

July 12, 2018 14
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޝަފީގު އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ތ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި، އަހުމަދު ޝަފީގު (ސައްޕެ)، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 17
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރަން އެދެފި

ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަނުކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން...

July 11, 2018 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 152
ނަޝީދުގެ ޓްވީޓް: ބޮޑު ކޯޅުމަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އައިއެސް އަށް މީހުން ފޮނުއްވާ...

July 10, 2018 9
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް ހިޔާލުހޯދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓީވީތަކުން ވަގުތު ދިނުމާ ބެހޭ ހަމަތައް ބަޔާން ކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 32
"ޗާންސެލަރުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަން ހުރަހެއް ނެތް"

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

July 09, 2018 94
ކަނޑިން ތަޅަންޏާ، އައްޑަނަ ނަގާނަން: ޑރ. ޝަހީމް

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރާ ކެމްޕޭންގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އަބުރު ކަތިލައި، "ކަނޑިން ހަމަލާ" ދޭ ނަމަ، ދިފާއުގައި އައްޑަނަ...

08 ޖުލައި

July 08, 2018 80
ޝަހީމާއެކު ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު...

July 08, 2018 26
ރަނިން މޭޓު ކަނޑައެޅުން ޖޭޕީން ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ނެރުނު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުން އަންނަ...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 49
ރަނިންމޭޓަކަށް އަންހެނަކު ބަލައިގަންނަން އަދާލަތަށް ދަތި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން އެއްބަސްވި ކެންޑިޑޭޓް، އެމްޑީޕީގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ން އަންހެން ބޭފުޅަކު...

July 06, 2018 67
ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުދޭނީ ގައުމުގެ އަދުއްވުން:އަދުރޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުދޭނީ ގައުމުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 18
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަލުން އެކުލަވާލަން ގޮވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަލުން އެކުލަވާލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 05, 2018 17
"މިނިވިން އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް މުހިއްމު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާ އިރު، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މިނިވަން އިންސާފުވެރި...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 49
ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މީހެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިން ޑިވައިސްތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

July 04, 2018 91
އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ ބައެއް ކަންކަމާ ޖޭޕީން ދެކޮޅު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ނެރުނު މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ބައެއް ބޮޑެތި ކަންކަމާ ތައާރަޒުވާ ހުށަހެޅުންތަކެއް، އެ ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަންގެ އެއް ބަައިވެރިޔާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ...

03 ޖުލައި

July 03, 2018 35
ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ "ހަމަލާތައް" އިބޫ އަށް!

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ފޭލްވެފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް...

July 03, 2018 127
އަދި އެއްފަހަރު، އަޅުގަނޑު ޓެސްޓުކޮށްލާ: ރައީސް

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން އަދި އެއް ދައުރު އެމަނިކުފާނު ޓެސްޓުކޮށްލުމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
އިންތިޚާބުތަކުގެ ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުން މާދަމާ

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަން، މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2018 63
ސިޔާސީ ވޯޓަކަށް ނަހަދައި، ތަރައްގީއަށް ވޯޓު ދީ: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކީ ސިޔާސީ ވޯޓަކަށް ނުހަދައި، ތަރައްގީ ދެމެހެއްޓުމަށް ދޭ ވޯޓަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 73
އިބޫގެ ރަނިންމޭޓަކަށް އަލީ ހުސައިން ރަނގަޅު: އުގައިލް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ރަނިންމޭޓަކަށް...

July 01, 2018 62
ސަރުކާރުން އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައި މަޝްވަރާ އަށް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކަމަށް ފާސްކުރުމުން، ސަރުކާރުން...

30 ޖޫން

June 30, 2018 49
އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނެ: އިބޫ

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި ހިޔާލު ތަފާތު މީހުންނާ އެކު ވެސް އުޅުއްވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އިން ދެންމެ ފާސްކުރި،...

June 30, 2018 139
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ އިބޫ ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހަމަޖައްސަން...

29 ޖޫން

June 29, 2018 58
ނަޝީދު ކުރިމަތި ނުލީއެއް ނޫން، ފުރުސަތު ގެއްލުނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތި ނުލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ނުވީ ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެ ނިންމުން...

June 29, 2018 2
ކޮމެޓީތަކާއެކު ޖޭޕީއަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ޕޮލިސީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީތަކާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އަށް އިތުރުކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 14
ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޑރ. ހުސެއިން އަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، އެ ޕާޓީގެ ހަތަރު ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނާ ހަވާލުކުރަން ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން...

June 28, 2018 18
ފާރިސް އަށް ހުކުމް ކުރުމުން ޑޯރިސް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމާ...

27 ޖޫން

June 27, 2018 29
ފާރިސް 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރި ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން...

June 27, 2018 44
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގާސިމްގެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށާއި އެ ކޯޓަށް އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް...