26 ޖުލައި

July 26, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ހަރުގެ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުންތަކެއް ރޭ ދަންވަރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެ...

July 26, 2016 31
އީ ވޯޓިން ރާއްޖެއަކާ ނުގުޅޭ: އީޔޫ

އީ ވޯޓިން ރާއްޖެއާ ނުގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު އެ ކަމަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 11
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައިފި:ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައި ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު...

July 25, 2016 10
މަހްލޫފާއި ހަ މީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްވީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި އެއްވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 7
ހަރުކަށި ނުވެ މަޝްވަރާ އަށް އާދޭ: މީޑިއާ ކައުންސިލް

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ބިލުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހަރުކަށިކަން ދޫކޮށްލައްވައި މަޝްވަރާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 60
ދުއާކުރުން ހުއްޓުވައި އަޑުބަރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދުއާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެކަން ހުއްޓުވައި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު އަދި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިޔާ...

July 22, 2016 65
މަހްލޫފް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަލަށް، ހިތްވަރުގަދަ

ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފަހުން ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ، އެންމެ ކެރޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 78
އުންމީދު ނަގާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

July 21, 2016 31
އިއްތިހާދުން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު (މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން) އިން މިރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 9
އެޗްއާރުސީއެމުން ހަރަދުކުރި 1.2 މިލިއަން ބޭކާރު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭކާރުވެ، ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ...

July 20, 2016 35
ވަކިކުރާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވަޒީފާ ދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުން މިއަދު...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 15
ގާނޫނާ ހިލާފުވި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އެންއައިސީ އަށް

ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިން ކުރާ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ފުލުހުންތަކެއްގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 9
ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހޮވުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

July 18, 2016 13
މަހުލޫފު ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މައުމޫން އެދުނު ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަން އަނެއްކާ އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޕާޓީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިދޭން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

July 17, 2016 17
އިއްތިހާދުގެ ބެނާއާ އެކު ވެސް ޕިކަޕް ދުއްވިޔަކަ ނުދިން

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާންކުރަން ބެނާ ދަމައިގެން މިއަދު ހަވީރު ދުއްވި ޕިކަޕް ވެސް ހުއްޓުވައި، ޕިކަޕް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 14
ހުމާމްގެ ޝަރީއަތް ފުރިހަމައެއް ނޫން، ނުމަރާތި: މަޖީދު

މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސެން ހުމާމް އަހުމަދު ނުމަރާ މަޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް...

July 13, 2016 17
ޖަލްސާ އަށް ގޮވި ޕިކަޕު ހިފަހައްޓައި މީހުން ބަންދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް މީހުން އެއްކުރަން ގޮވަމުން ދިޔަ ޕިކަޕު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، އޭގައި ތިބި މީހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 9
ފާރިސް ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އެދެފި

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން...

July 12, 2016 15
މައުމޫނަށް ދައުވާކުރި މެންބަރުން ސްލޫކީ ކޮމިޓީއަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެ ޕާޓީ "ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދެ މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސުލޫކީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 14
ޝިފާޒު ހާޒިރުކުރީ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން: ޕޮލިސް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިރޭ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރީ މީޑިއާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 11, 2016 11
މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޝިފާޒު ޕޮލިހަށް ގެންގޮސްފި

"މައުލޫމާތެއް" ސާފުުކުރަން ކަމަށްބުނެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިރޭ ޕޮލިހަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

July 11, 2016 3
އިއްތިހާދުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިފައިގެން އެންއައިސީއަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުރަވީ ބިލްޑިން ކައިރީގައި އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުން އެކަން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި (އެންއައިސީ) ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 20
ނަމެއްގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް!

އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މުހިއްމު ހައްގެކެވެ. "ހަވީރު" ނޫޙުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި އޮތީ އެމީހުންގެ ކިބައިން އެ ހައްގު ނިގުޅައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު ހައިރާންވާން ޖެހުނީ ދެ އަހަރު...

08 ޖުލައި

July 08, 2016 79
އެެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހިނގާލުން ނުބޭއްވޭނެ:ޕޮލިސް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން އެ ޕާޓީން ރަސްމީކޮށް ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ހަރަކާތަށް ހުއްދަ ނުދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 13
"މިސްކިތުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގިޔަކަ ނުދޭނަން"

މިސްކިތްތަކާއި މިސްކިތްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 05, 2016 24
މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރެވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި މައުމޫން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 54
"އެ ބޭފުޅާ އަތުގައި ކާލާ މަންނައެއް ނޯންނާނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭނާއާ ވާދަކުރައްވަން ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަތުގައި މިފަހަރު "ކާލާ މަންނަ" ނޯންނާނެ ކަމަށް، އުމަރު ނަސީރު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 04, 2016 8
ވޯޓު ދިނީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް އިއުލާނު ކުރުމެއް ނެތި ރަށްތައް ދޫކުރެވޭ އިސްލާހު ފާސް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދިނީ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 2
ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި އަދީބާ ސުވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ރިސޯޓަކަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލި...

July 03, 2016 17
ހަވީރުގެ ހުކުމަށް ކުރީގެ ފަނޑިޔާރަކު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

"ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް...