14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 3
އިޓަލީގެ މޯލިސް އަށް ހިޖުރަކުރާ ނަމަ 27،000 ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އަށް މި ފަހުން ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގެ އާބާދީ ދަށްވެ، އަވަށްތައް ފަޅުވަމުން ދިއުމެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިޓަލީން މުޅިން އާ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ހުޅުވައިލި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 45
މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ފަސްލައްކައަށް އަރާނެ: ރައީސް

އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ފަސް ލައްކައަށް އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 56
އާމްދަނީ ބޭރަށް ދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ރާއްޖޭން ބޭރުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 4
އަށް އަހަރު ފަހުން އިންޑިއާ ވާނީ އެންމެބޮޑު އާބާދީއަށް

ކުރިއަށް އޮތް 8 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 45
40 އަހަރު ފަހުން އާބާދީގެ 54 ޕަސެންޓް މާލޭގައި!

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެ، އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު، 2054 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 54 ޕަސެންޓް ދިރިއުޅޭނީ މާލޭގައި ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 24
އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލެ އަށް އިތުރު 9،000 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގައި އަންނަ އަހަރު 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް، އެޗުޑީސީގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލަފާކުރެވެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 6
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.