22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ދަރިވަރަކަށް ޓޭލާގެ ފަރާތުން 30،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ކިޔަވާ ޕޯޗްގަލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހުގެ ފީ ދައްކަން ދަތިވެގެން އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އެހީގެ ގޮތުގައި 30،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 9
ކަނޑުވި ދެ އަންހެނުން ސަލާމަތްކުރީ ޕޯޗުގަލްގެ ރައީސް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 18) - ޕޯޗުގަލްގެ އަލްގާވް ބީޗު ސަރަހައްދުގެ މޫދުގައި ދެ އަންހެނަކު ދުއްވި ކެނޮއި ބަންޑުން ޖަހާލައި ކަނޑުވުމުން އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެހީތެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 2
ޕޯޗުގަލް މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރާތީ ޔޫކޭ އަށް ފާޑުކިޔުން

ލިޒްބަން (ޖުލައި 4) - އިންގްލެންޑަށް ދަތުރުކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ތެރޭން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޕޯޗުގަލް ހިމެނުމުން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އޮގަސްޓޯ ސަންތޯސް ސިލްވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 7
ބައްޔަށް ރައްކާތެރިވާން ޕޯޗުގަލްގެ ރައީސް ކަރަންޓީނަށް

ލިޒްބަން (މާޗް 9) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އަޅައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޕޯޗުގަލްގެ ރައީސް މާސެލޯ ރެބެލޯ ޑި ސޫސާ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމިއްލަފުޅަށް ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
އުމުރު އެންމެ ދިގު މީހުން އުޅޭ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވާނެ

ދެހާސް ސާޅީހާ ހަމައަށް ދާއިރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅޭނީ ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ އެންމެ މަތިވާނީ ސްޕެއިންގައި ކަމަށް ދިރާސާކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 2
ވެއްޓުނު ގަހަކުން ޖެހި 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 16) - ޕޯޗުގަލްގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ މަދެއިރާގައި ބޮޑު ގަހެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 13 މީހުން މަރުވެ 49 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 3
މަތިންދާ ބޯޓަކުން ޖެހި ބީޗަކުން ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 3) - އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ޖެހި ޕޯޗުގަލްގެ ގޮނޑުދޮށެއްގައި އުޅުނު ބައެއްގެ ތެރޭން ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލީގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލީ ކަމަށް ބުނެފި

މިދިއަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލި އަނދަން ފެށީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް، އަލިފާން ނިންވުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
"އެ އަލިފާންގަނޑު އައީ ގަސްތަކުގެ މަތިން"

ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލި އެންމެ ބޮޑު ސަރަހައްދުގައި ރޯވެ އަދިވެސް އަނދަމުން ދާއިރު ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުން ހާދިސާ ސިފަކުރީ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 1
ޕޯޗުގަލް ހިތާމައިގައި، އަލިފާނުގައި 61 މަރު

ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެގެން މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހާދިސާގައި އިއްޔެ 61 މީހުން މަރުވެ، މުޅި ގައުމުގައި ހިތާމަފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ބަލި އެނގުނީ 43 އަހަރު ފަހުން، މިހާރު ހިނގޭ

ޕޯޗްގީޒް މީހަކު 43 އަހަރު ވަންދެން ފުރޮޅިލީ ގޮނޑީގައި އިން ފަހުން، އޭނާގެ ބަލި ޑޮކްޓަރުން ޑައިގްނޯސް ކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށް ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ހަގީގީ ބަލި ދެނެގަނެވި ބޭސްކުރަން ފެށުމުން އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކީ ރެނާޓޯ ސަންޗޭސް

ޕެރިސް (ޖުލައި 11) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ޕޯޗުގަލްގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ރެނާޓޯ ސަންޗޭސް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016
ސިކުނޑި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ލިޒްބަން (ޖޫން 8) - ސިކުނޑި މަރުވެފައި އޮންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަސްވެފައިވާ ޕޯޗުގަލްގެ އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.