05 ޖޫން

June 05, 2020 20
މާލެއަށް ވުރެ ރަށްރަށުގައި ފަގީރުން ގިނަ: ތަފާސްހިސާބު

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު މާލެ އަށް ވުރެ ރަށްރަށުގައި ފަގީރުން ގިނަ ކަމަށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަލްޓި ޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް (އެމްޕީއައި) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 13
ގޯޅިގަނޑުގައި ނިދާ މީހާ އަށް އެހީވާން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭ ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާ މީހާއަށް އެހީތެރިވެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 24
ކޮލަމް 7: މުއްސަނދި ގައުމުގައި ފަގީރު ރައްޔިތުން

ފަގީރުން ސަލާން ޖަހަނީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލަން ދާދިފަހުން ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ސަލާން ޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ވެސް ގިނަހެން ހީވި އެވެ. އެހެން އެވީ، ޝިދާތާ ވެސް ފައިސާ ބަހާނެ ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކަންވީ އެހެނެއް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަގީރުންގެ އުމުރު ކުރު: ދިރާސާ

އުފަންވާ އިރު، ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަފާތުކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 8
ޒަކާތް ހޯދުމަށް 16،294 މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރި

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ އާއި ގޮވާން ހޯދުމަށް ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި 16،294 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2018 6
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ބޮލަކަށް 1،300 ރުފިޔާ

ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އިއްޔެއާ ހަމަ އަށް ލިބުނު ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި ގޮވާން މިއަދު ބަހަމުން އަންނަ އިރު، މާލޭގައި ތިބި ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ޖެހެނީ، ބޮލަކަށް...

06 މެއި

May 06, 2018 1
ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 72
މާލެ - ރާއްޖެތެރެ ބަހުސް ކޮން މިސްރާބަކަށް؟

އެއް ބަޔަކަށް އެއީ ފިތުނައަކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
ކޮއްކޮއަށް ކިޔަވައިދޭން ދައްތަ ބުރަ މަސައްކަތުގައި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަގީރު ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަތުނާ އަޚްތަރަށް އުމުރަކީ ހަމައެކަނި ހިސާބު އަދަދެކެވެ. އޭނާގެ މަންމައަކީ އެ އާއިލާއަށް ކާންދީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އޮތް ހަމައެކަނި މީހާ އެވެ. މަންމަ ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އާއިލާގެ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. ކިޔެވުން ހުއްޓާލާފައި...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 3
20 ޑޮލަރުގެ އެހީއަކުން ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި މީހަކު ކާރުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެ މަގުމައްޗަށް ހުއްޓިފައި އޮއްވައި، އެ މީހާއަށް އެންމެ 20 ޑޮލަރު ދީގެން އެހީތެރިވި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 133
ފްލެޓް: "ގެދޮރެއް ނޫން، ޖަލު ގޮޅިތަކެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ "ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ހުޅުމާލެއެއް" ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ދެ އަހަރު ފަހުން 2015ގައި އެ މަނިކުފާނު އިއުލާންކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓް، އެންމެ ހުޅުމާލެއެއްގައި ވަޒަންވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުތައް ހިމެނޭ ޕީޕީއެމްގެ...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 50
މާލެ-ރާއްޖެތެރެ އިން ލިޔުންތެރިއަކު ކިޔައިދޭ ހަގީގަތް

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މާލެ އަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތަސް މީގެ 90 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނުވަ ޕަސެންޓެވެ. މިއީ ބައެއް މީހުންނަށް މާ މުހިއްމު މައުލޫމާތަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހަގީގަތް އެނގުނު ވަގުތަކީ މުނާ މުހައްމަދުގެ "ހަޔާތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ސިކުންތުކޮޅެ"ކެވެ. ދެން...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 8
އާމްދަނީ ހޯދަން މި ކުދިންގެ ހަށިގަނޑު ދެނީ ހަރުފަޔަށް

އުމުރުން އަށެއްކަ އަހަރުގައި ކުދިން އާއްމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅޭ ސާމާނު އެއްކޮށްގެން އެހެން ކުދިންނާ އެކު ކުޅޭށެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017
ގޮނޑުހޮވައިގެން މުއްސަނދިވެ އަދިވެސް ގޮނޑުގައި

ކިތަންމެ ފަގީރަސް ބުރަ މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުން މުއްސަނދިންނަށް ވެވިދާނެކަން، އިންޑިއާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖައިޕްރަކާޝް ޗައުދަރީ ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 3
ލޯބި ވެވުނީ ސަލާންޖަހާ ނުކުޅެދޭ މީހަކު ދެކެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަޝްހޫރު ފޮޓޮގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޖީއެމްބީ އާކާޝް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ މި ވާހަކަ ވަރަށް އަސަރުގަދަ އެވެ. ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔާނުދާ އެކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެމުން ގޮސް، ރާޖިޔާ ބޭގަމް ކިޔާ މި މީހާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވަނީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްދެކެ ލޯބިވެވިގެންނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 8
ފަގީރުންނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރަށްރަށުން ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދިން މުއްދަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017
ފޯނު އެޕަކުން ފަގީރުންނަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭ ޒުވާނާ

އޮސްކާ އެކްޕޮނީމޯ އުމުރުން 11 އަހަރުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހައިކަންމަތީގަ އެވެ. ނައިޖީރިޔާގެ ކަލަބާގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގެ ބަދިގޭގެ ކަބަޑުތައް ހާވައިގެން ވެސް އޭނާ އަށް ކާ އެއްޗެއް ނުފެނެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 2
ބަނޑަށްޖެހިގެން ސޯމާލިއާގައި 26 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޯމާލިއާގެ ޖުބަލަންޑް ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭ، ކާން ނުލިބި ހައިހޫނުކަމުގައި 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ރޭޑިއޯ މޮގަދިޝޫއިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 2
އުފަންދުވަހު ބޭނުންވީ ފަގީރުންނަށް އެހީވާން

އެމެރިކާ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ، އަރްމާނީ ކްރޫޒްގެ ހަ ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޕާޓީއެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ޕާޓީއަށް ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއިން ކާއެއްޗެހި ގަނެ، މަގުމަތީގައި އުޅޭ ގެދޮރުނެތް ފަގީރު ކުދިންނަށް ކާންދޭށެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 2
ދެމަފިރިއަކު ނަޖިސް ހޮޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 21 އަހަރު

ކޮލަމްބިއާގެ މި ދެމަފިރިންނަކީ ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރުމުގެ މިސާލެކެވެ. މި ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެނީ މިހާރު ބޭނުން ނުކުރާ ނަޖިސް ހޮޅިއެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދިރިއުޅުމާ މެދު އެމީހުންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ. އެކުގައި ދިރިއުޅެވޭތީ އެމީހުން ތިބީ އުފަލުންނެވެ.