20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ: ރާއްޖޭގެ ދެކޮޅުގައި ދެ "މާލެ"

މާލެ ފަދަ ދެ އާބަން ސެންޓަރު، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

September 20, 2018 29
އިދިކޮޅުން ބުނާ ދީނީ ހުރިހާ ކަމެއްވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެ، ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އަމަލު ކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ދީނީ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 41
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ: "އާމްދަނީ ދެ ގުނަ މައްޗަށް"

ރޭ އިއުލާންކުރި ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ލިބޭ އާމްދަނީ ދެގުނަ މައްޗަށް ޖައްސައިދޭނެ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 31
މައުމޫން ހުށަހެޅުއްވީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަން ހިންގަން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ހިންގާގޮތަށް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ މެނިފެސްޓޯ މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 51
ތަރައްގީ ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބާކީވާނެ: ރައީސް

ދުނިޔެ މިހާރު ކުރިއަރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަލާ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބާކީވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 104
މުވައްޒަފުން ގާތު ބުނަނީ މެނިފެސްޓޯއާ ބެހޭ ޖަލްސާއެކޭ

ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން "އަސްލު" ޖަލްސާގެ ނަމުގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދާ ޖަލްސާ އަށް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ދާން އަންގަނީ އެއީ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭ ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ބުނެ ކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 36
"ސިއްހީ ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް ތަންފީޒު ވެއްޖެ"

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް ތަންފީޒު ކުރެވި އެ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެރިކަމުގެ މި ހިނގާ ފަސް އަހަރަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގައި ވައުދުތައް ބައިވަރެވެ. އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ އެކު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވާނެ ގޮތްތަކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތުތައް ވެސް ވަކިވަކިން...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 37
ވައުދުތައް ފުއްދުން ހަލުވިކުރަން ރައީސް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުރި އަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.