28 މެއި

May 28, 2020 2
ޓްރަމްޕާއި ޓްވިޓާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ އަމުރެއް ނެރެނީ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޓްވީޓްކުރައްވައި ވާދަވެރިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ދޮގުތެދު ބެލުމަށް ޓްވިޓާ އިން "ފެކްޓް-ޗެކް" ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ މަރުގައި ޓްރަމްޕްގެ ބަސްމަގުން އުފެދޭނީ ރުޅި

"އޭނާ މަރުވީ ކުއްތާއެއް ފަދައިން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް-ބަޣުދާދީގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުން، އައިއެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އެމެރިކާއާ މެދު ބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ޓްރަމްޕް ވަކިކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން ވައިޓް ހައުސް އިން ރަސްމީކޮށް އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 1
ޓްރަމްޕަށް ނިސްބަތްކޮށް ގޯލަން ހައިޓްސްގައި އާބާދީއެއް!

ގޯލަން ހައިޓްސް އަކީ އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގެންފައި ވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނަމުގައި ވަކި ސަރަހަދެއްގައި މީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫއެއް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިއްޔެ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 2
ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް

މެދު އިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުން ކަމަށް އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ދެވަނަ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ޓްރަމްޕްގެ ރުޅިގަނޑު އަނެއްކާވެސް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓިކް ލީޑަރު ނޭންސީ ޕެލޯސީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 8
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަންކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައި އޭނާއާ އެ މަގާމު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 4
އިބޫއަށް އެމެރިކާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މަރުހަބާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 10
ބުއްދިވެރިން އަޅާނީ ބްރިޖް، ފާރު ރާނާނީ މޮޔައިން

ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކަކަކުން ޓެކްސް ނަގާނެކަން ހުކުރު ދުވަހު ޓްރަމްޕް އިއުލާނު ކުރެއްވުމާ އެކު ރުޅިގަދަވެ، ހަަމަ އެ އަދަދަށް އެމެރިކާގެ އިމްޕޯޓު މުދަލުން ޓެކްސް ނަގަން ޗައިނާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން ކިމްއަށް 'ކުރު ފިލްމެއް'

ސަންތޯސާ (ޖޫން 13) - ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ތާރީހީ ސަމިޓުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް ހާއްސަކޮށް ޓްރަމްޕް 'ޑައިރެކްޓްކުރައްވައި' އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

June 14, 2018 5
އުތުރު ކޮރެޔާ އިން 2020 ގައި ހަތިޔާރު ނައްތާލާނެ

ސޯލް (ޖޫން 13) - އުންމީދަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އަތުގައި ހުރި ނިއުކުލިއާ ހަތިޔާރުތަކުގެ 'ބޮޑު ބައި' ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭ ނައްތައިލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް: އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ހުއްޓާލަނީ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - ސައުތު ކޮރެޔާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި އަދި ނޯތު ކޮރެޔާގެ ނިއުކްލިއަ ގާބިލްކަން...

June 12, 2018 10
ޓްރަމްޕް-ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް-ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެންތޯސާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 2
ސަމިޓްގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ އެޖެންޑާ ހާމަކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ ސަމިޓުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީކޮށް...

June 11, 2018 2
ޓްރަމްޕް އެއް ދުވަސް ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - އަންގާރަ ދުވަހުގެ 'ބޮޑު' ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރައްވާނީ މިއަދު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން...

10 ޖޫން

June 10, 2018 2
ތާރީޚީ ސަމިޓަށް ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރު (10 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސިންގަޕޫރަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ސަމިޓު ދާ ގޮތަކުން ކިމް އެމެރިކާއަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ސަމިޓުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް އަށް ދައުވަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ސަމިޓަށް އެއްބަސްވީ ކިމްގެ އާދޭހަށް: އެމެރިކާ

އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ތާރީޚީ ސަމިޓަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތީ ކިމް އާދޭސް ދެންނެވުމުން ކަމަށް ޓްރަމްޕްގެ ވަކީލު ރޫޑީ ޖޫލިއާނީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 4
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ޓްރަމްޕަށް އަންގައިފި

އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް ކެއުން މަދުކޮށްލައި، ބަރުދަން ލުއި ކުރަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވައިޓްހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދީފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018
އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތައް ޗައިނާ އަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވަނީ

އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ގަތުމަށް، ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 1
ޓްރަމްޕްގެ ހޮވުމަށް ގާނޫނީ ޖަވާބު ނުދެވި ނަން ނަގައިފި

އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެންގެވި މީހާއަށް ސެނެޓްގައި ގާނޫނީ އާދައިގެ ސުވާލަކަށް ވެސް ޖަވާބު ނުދެވި، އެންމެ ފަހުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 3
ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އިންތިހާބު ޑިމޮކްރެޓުންނަށް

މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ސެނެޓް ގޮނޑިއެއްގެ އިންތިހާބަކަށް ނުލިބޭ ވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާ އިން ވެސް ހުއްޓުނު އެމެރިކާގެ އަލަބާމާ ސްޓޭޓްގެ އިންތިހާބު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑަގް ޖޯންސް މިއަދު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި ކަމަށް، ސީއެންއެން އިން ބުނެފި އެވެ.