16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
ބޯލްޓަންގެ ފޮތާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ ކުރީގެ މުޝީރެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ބޯލްޓަން ލިއުއްވި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވޭ ގޮތް ނުވުމުން، ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޭނާއާ ބެހޭ...

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ބައިޑަން ކެމްޕޭނަށް ބްލޫމްބާގު 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓްގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަންއަށް، ވިޔަފާރިވެރިޔާ މައިކަލް ބްލޫމްބާގު މަދުވެގެން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 13
ބަހުރެއިން ވެސް އިޒްރޭލާ އެކު ސުލްހަވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ބަހުރެއިނުން ވެސް އިޒުރޭލާ އެކު ސުލްހަވެ، އާންމު ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ކޮވިޑާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރަމްްޕް ހެއްދެވީ ދޮގު

ކޮރޯނާވައިރަސް އަކީ މަރުގެ އެތިފަހަރެއްކަން އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ވެސް، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޮގު ހެއްދެވިކަން، މަޝްހޫރު ލިއުންތެރިޔާ ބޮބް ވުޑްވާޑްގެ އާ ފޮތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
މަންޑޭލާގެ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕް ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ހޯއްދެވި ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާއަކީ "ލީޑަރެއް ނޫން" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ކަމަށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަކީލްގެ ފޮތުގައި ލިއުމުން، ސައުތު އެފްރިކާ އިން ޓްރަމްޕް ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ޓްރަމްޕަކީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ "ބޮޑެއް"

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ "ބޮޑެއް" ކަމަށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަކީލް މައިކަލް ކޯހެންގެ ފޮތުގައި ލިއުމުން އާ ބޭޒާރުވުންތަކަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 3
ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް

އިންތިހާބަށް އެންމެ ދެ މަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިވަޑައިގެންފި އެވެ: ހަނގުރާމަތަކުގައި މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ "ބޭކާރު ބައެއް" ކަމަށް، އޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް، މީޑިއާގައި އާންމުވި ވާހަކަތަކުންނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 2
ޓްރަމްޕާއި ޓްވިޓާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ އަމުރެއް ނެރެނީ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޓްވީޓްކުރައްވައި ވާދަވެރިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ދޮގުތެދު ބެލުމަށް ޓްވިޓާ އިން "ފެކްޓް-ޗެކް" ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ މަރުގައި ޓްރަމްޕްގެ ބަސްމަގުން އުފެދޭނީ ރުޅި

"އޭނާ މަރުވީ ކުއްތާއެއް ފަދައިން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް-ބަޣުދާދީގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުން، އައިއެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އެމެރިކާއާ މެދު ބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ޓްރަމްޕް ވަކިކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން ވައިޓް ހައުސް އިން ރަސްމީކޮށް އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 1
ޓްރަމްޕަށް ނިސްބަތްކޮށް ގޯލަން ހައިޓްސްގައި އާބާދީއެއް!

ގޯލަން ހައިޓްސް އަކީ އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގެންފައި ވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނަމުގައި ވަކި ސަރަހަދެއްގައި މީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫއެއް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިއްޔެ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 2
ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް

މެދު އިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުން ކަމަށް އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ދެވަނަ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ޓްރަމްޕްގެ ރުޅިގަނޑު އަނެއްކާވެސް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓިކް ލީޑަރު ނޭންސީ ޕެލޯސީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 8
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަންކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައި އޭނާއާ އެ މަގާމު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 4
އިބޫއަށް އެމެރިކާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މަރުހަބާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 10
ބުއްދިވެރިން އަޅާނީ ބްރިޖް، ފާރު ރާނާނީ މޮޔައިން

ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކަކަކުން ޓެކްސް ނަގާނެކަން ހުކުރު ދުވަހު ޓްރަމްޕް އިއުލާނު ކުރެއްވުމާ އެކު ރުޅިގަދަވެ، ހަަމަ އެ އަދަދަށް އެމެރިކާގެ އިމްޕޯޓު މުދަލުން ޓެކްސް ނަގަން ޗައިނާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން ކިމްއަށް 'ކުރު ފިލްމެއް'

ސަންތޯސާ (ޖޫން 13) - ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ތާރީހީ ސަމިޓުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް ހާއްސަކޮށް ޓްރަމްޕް 'ޑައިރެކްޓްކުރައްވައި' އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

June 14, 2018 5
އުތުރު ކޮރެޔާ އިން 2020 ގައި ހަތިޔާރު ނައްތާލާނެ

ސޯލް (ޖޫން 13) - އުންމީދަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އަތުގައި ހުރި ނިއުކުލިއާ ހަތިޔާރުތަކުގެ 'ބޮޑު ބައި' ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭ ނައްތައިލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް: އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ހުއްޓާލަނީ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - ސައުތު ކޮރެޔާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި އަދި ނޯތު ކޮރެޔާގެ ނިއުކްލިއަ ގާބިލްކަން...

June 12, 2018 10
ޓްރަމްޕް-ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް-ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެންތޯސާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 2
ސަމިޓްގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ އެޖެންޑާ ހާމަކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ ސަމިޓުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީކޮށް...

June 11, 2018 2
ޓްރަމްޕް އެއް ދުވަސް ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - އަންގާރަ ދުވަހުގެ 'ބޮޑު' ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރައްވާނީ މިއަދު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން...

10 ޖޫން

June 10, 2018 2
ތާރީޚީ ސަމިޓަށް ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރު (10 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސިންގަޕޫރަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.