12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 10
ބާރުތައް ބަދަލުކުރަން ހުރަސް، ދެން ވާނީި ކިހިނެއްް؟!

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 12) - މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބާ އެކު، އެ ގައުމުގެ ރައީސަކަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވި ވެރިކަން ދޫކޮށްލައްވަން މި ޖެހިވަޑައިގަތީ 28 އަހަރު ފަހުންނެވެ. އެކަމަކު ރައީސަކު ބަލި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 25
ޓްރަމްޕް ދޮގުހައްދަވަން ފެށުމުން ލައިވް ކަނޑާލައިފި

ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި މީޑިއާ އަދި ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ އިންތިހާބީ އޮފިޝަލުން ގުޅިގެން އުޅެނީ އޭނާއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ނުދޭން ކަމަށާއި ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ވޯޓުތަކުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދޮގު ހައްދަވަން ފެއްޓެވުމުން، އެންމެ ބޮޑު ތިން ޓީވީ ސްޓޭޝަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ލައިވް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 4
އެމެރިކާގެ ބޮޑު އިންތިހާބުގެ ދުވަސް: ކިއޫ ދަމާލައިފި

އެމެރިކާގެ ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލާ ދުވަހަށް ފަތިސްވީ އިރު، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ވެސް މީހުން ނުކުންނަން ފަށައިފި އެވެ.

November 03, 2020 14
"މިހާރު"ން އެމެރިކާ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން

މިއަދު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ "މިހާރު"ގެ ކިއުންތެރިންނަށް ވަގުތުން ފެންނާނެ ގޮތަށް އޭއެފްޕީގެ ހާއްސަ ކަވަރޭޖުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ އާންމު ވާހަކަ: "މިއީ ކަމެއް ނޫން"

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް އެމެރިކާ އިން ފުރަތަމަ ދައްކާލުމާ އެކު، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ އެ ގައުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 12
ޓްރަމްޕާއި ބައިޑަންގެ ބަހުސްގައި ޒުވާބާއި މަލާމާތްކުރުން

އޮހާޔޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބަހުސްގައި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން، މިއަދު ބޮޑު ޒުވާބަކަށް ގޮސް، މަލާމާތުގެ ބަސްމަގަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 2
ޓެކްސްއާ ބެހޭ ހަގީގަތްތަކުން ފެންނަނީ ތަފާތު ޓްރަމްޕެއް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓެކްސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން އިއްޔެ ހާމަކުރުމުން އޭނާއަކީ އޭނާ ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ނޫންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ލޯނެއް، ކުރިއަށް އޮތް މަދު އަހަރުތަކެއްގައި ދައްކަން ފަށަން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 5
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ބަރެޓްގެ ނަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްގަނޑަކަށް މަހަކަށް ކައިރިވި އިރު، އެމެރިކާގެ ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހުސްވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޮނޑިއަށް، އަންހެން ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށްވާ އަމީ ކޮނޭ ބަރެޓްގެ ނަން، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، ސެނެޓަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 8
ޓްރަމްޕް ހުރީ ބަލިވިޔަސް ވެރިކަން ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގަތަސް އޭނާ ހުންނެވީ ސުލްހަވެރިކޮށް އެމެރިކާގެ ވެރިކަން ދޫކުރައްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް، ވައިޓް ހައުސްގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ލަފާކުރެވެން ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 3
އެމެރިކާގެ ދެ ޕާޓީ، ޖުޑިޝަރީގެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަންހެން އަދި ހައިބަތު ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ރުތު ބޭޑާ ގިންސްބާގު އަވަހާރަވުމުން، އެ ގޮނޑި ފުރުމުގެ ވާދަވެރިކަން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ އާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 4
ގިންސްބާގު އަވަހާރަވުމުން ޝަރުއީ ވާދަވެރިކަމަކަށް

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ރުތު ބޭޑާ ގިންސްބާގު މިއަދު އަވަހާރަވުމުން، އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދުމުގެ ވާދަވެރިކަން، ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
ބޯލްޓަންގެ ފޮތާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ ކުރީގެ މުޝީރެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ބޯލްޓަން ލިއުއްވި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވޭ ގޮތް ނުވުމުން، ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޭނާއާ ބެހޭ...

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ބައިޑަން ކެމްޕޭނަށް ބްލޫމްބާގު 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓްގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަންއަށް، ވިޔަފާރިވެރިޔާ މައިކަލް ބްލޫމްބާގު މަދުވެގެން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 13
ބަހުރެއިން ވެސް އިޒްރޭލާ އެކު ސުލްހަވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ބަހުރެއިނުން ވެސް އިޒުރޭލާ އެކު ސުލްހަވެ، އާންމު ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ކޮވިޑާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރަމްްޕް ހެއްދެވީ ދޮގު

ކޮރޯނާވައިރަސް އަކީ މަރުގެ އެތިފަހަރެއްކަން އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ވެސް، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޮގު ހެއްދެވިކަން، މަޝްހޫރު ލިއުންތެރިޔާ ބޮބް ވުޑްވާޑްގެ އާ ފޮތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
މަންޑޭލާގެ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕް ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ހޯއްދެވި ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާއަކީ "ލީޑަރެއް ނޫން" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ކަމަށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަކީލްގެ ފޮތުގައި ލިއުމުން، ސައުތު އެފްރިކާ އިން ޓްރަމްޕް ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ޓްރަމްޕަކީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ "ބޮޑެއް"

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ "ބޮޑެއް" ކަމަށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަކީލް މައިކަލް ކޯހެންގެ ފޮތުގައި ލިއުމުން އާ ބޭޒާރުވުންތަކަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 3
ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް

އިންތިހާބަށް އެންމެ ދެ މަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިވަޑައިގެންފި އެވެ: ހަނގުރާމަތަކުގައި މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ "ބޭކާރު ބައެއް" ކަމަށް، އޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް، މީޑިއާގައި އާންމުވި ވާހަކަތަކުންނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 2
ޓްރަމްޕާއި ޓްވިޓާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ އަމުރެއް ނެރެނީ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޓްވީޓްކުރައްވައި ވާދަވެރިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ދޮގުތެދު ބެލުމަށް ޓްވިޓާ އިން "ފެކްޓް-ޗެކް" ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ މަރުގައި ޓްރަމްޕްގެ ބަސްމަގުން އުފެދޭނީ ރުޅި

"އޭނާ މަރުވީ ކުއްތާއެއް ފަދައިން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް-ބަޣުދާދީގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުން، އައިއެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އެމެރިކާއާ މެދު ބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ޓްރަމްޕް ވަކިކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން ވައިޓް ހައުސް އިން ރަސްމީކޮށް އަންގައިފި އެވެ.