01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 2
ލަންކާގެ ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ ގައިދީން ދޫކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 1) - ސްރީ ލަންކާގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ޖަލުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެތައް ސަތޭކަ ގައިދީނެއް ޖަލުން މިނިވަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 5
އެޗްއާރުސީއެމުން ބަޔާން ނެރުނީ އޮޅޭ ގޮތަށް: ޕޮލިސް

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ގައިދީން ފެންވެރުމަށާއި ބޯން ސާފު ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނަކީ ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ނެރުނު ބަޔާނެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 21
ޖަލުތައް ފުރި "ކުށްވެރިން" ދޫވުމުގެ ބިރު؟

މަަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިިގެން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ މިދިޔަ މެއި މަހު އެވެ. އެއީ ބަންދުކުރަން އަމުރު ކުރިތާ 30 ދުވަސް ވީއިރު ވެސް ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން، އެހެން ބާވަތެއްގެ ޖަލެއްގައި ހުރުމުންނެވެ. އެފަދަ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 41
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ މެޝިނެއް ބޭނުންކުރާތީ:އިމްރާން

ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޮތް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ އޭނާ ނިދުމަށް މެޝިނެއް ބޭނުންކުރައްވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 9
ޕެރޯލްގައި ދޫކުރާ ގައިދީންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވަޒީފާ

އެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރާ މީހުންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފުންޏާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 1
ވަކީލު ޖަލަށް ގޮސްގެން ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުއްދަ ދެނީ

ވަކީލުން ޖަލަށް ޒިިޔާރަތް ކޮށްގެން ވަކީލު ބައްދަލުވުންތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 10
ޔާމީންގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުރަސް ނާޅަން: ކަރެކްޝަންސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނަށް އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރަން ހުރަސް އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 16
ގައިދީނަށް މާފުދީ މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދު ދަށްވެފައި ވަނިކޮށް ބިދޭސީން މަސައްކަތްތެރިން އެ މީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވަން ފަށައިފައިވާތީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ގައިދީނަށް މާފުދީ އެ މީހުން ނެރުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 11
މަންޑޭލާ ރޫލްސް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ޝާއިއުކޮށްފި

ގައިދީންނާ މެދުގައި އަމަލުކުރަން އދ. އިން ކަަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ނުވަތަ "މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ހޯމް މިނިސްޓްރީން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި މިއަދު ޝާއިއުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
ލަންކާގެ ވެލިކަޑަ ޖަލުން ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެލިކަޑަ ޖަލުން ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 9
ނޭކުރެންދޫ ޖަލުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: އިމްރާން

ނޭކުރެންދޫގައި އިމާރާތް ކުރަން ސަރުކާރުން ވައުދު ވެފައިވާ ޖަލުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް އަދިވެސް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 9
ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު ކުޑަކުޑަ ފޯނެއް އަތުލައިގެންފި

އެކި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލަށް ފޯނު ވައްދަން ކުށްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކުޑަކުޑަ ފޯނެއް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 80
ގައުމު ގޮވަނީ ޔާމީންގެ ޚިދުމަތަށް: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ 61 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު ގައުމު އެދި ގޮވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތަށް ކަމަށް...

May 21, 2020 39
ޔާމީންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދެރަ: އަދުރޭ

މާފުށި ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް ކަމަށާއި ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން ނަމާދު ވެސް ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް...

08 މެއި

May 08, 2020 7
ކޮވިޑް-19: މާފުށީ ޖަލުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވަައިރަސް މާފުށީގެ ޖަލަށް ވާސިލް ވެފައިތޯ ބަލަން ބައެއް ގައިދީންނާއި އޮފިސަރުންގެ ގައިން މިއަދު ސާމްޕަލް ނަގައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 12
މާފު ދިން މީހުން މަގުމަތިވި ސަބަބާ މެދު ސުވާލު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާފު ދެއްވި ގައިދީން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާ ހަމައަށް، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މީހުން ވަންނާނެ ގެދޮރެއް ނެތި މަގުމަތިވާން ޖެހުނީ ކީއްވެ ކަމާ މެދު އެ އިދާރާ އިން ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ގައިދީންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ، ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ކަރެކްޝަނަލް...

April 19, 2020 9
"ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވީ ޖަލުއޮފިސަރުންގެ ކުޅަދާނަކަމުން"

މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ހިނގި ހަަމަނުޖެހުމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ އެކު މުއައްސަސާތަކަށް ބާރުބޮޑުވި ވަގުތު ޖަލު ހަލަބޮލި ކޮށްލަން ބަޔަކު ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެކަކަށް ވެސް އަނިޔާ ނުވެ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 9
ރައީސް، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު މިއަދު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
ގައިދީންނަށް ވީޑިއޯ ކޯލުން އާއިލާއާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 15
ޖަލުގައި އިއްޔެ ހަމަނުޖެހުން، އޮފިސަރުންނަށް އިންޒާރު

މާލޭ ޖަލާއި މާފުށީ ޖަލުގައި ބައެއް ގައިދީން އިއްޔެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ފަހުން ކަރެކްޝަންސް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިތުރުން އެކަކަށް ރޭ މަގުމަތިން ހަމަލާ ވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 4
ޖަލުތަކުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދު ކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ އަށް މީހަކު ފެނި، ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި މިއަދު އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ޖަލުތަކުގައި އާއިލީ އަދި އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތައް ގައިދީންނަށް ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.