14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީއާ އެކު މީގެ ކުރިން "މުބާރަކަން" އާއި "ނޯ އެންޓްރީ" އަދި "ވެލްކަމް"ގެ ދެ ފިލްމުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު، އަނީސްގެ އާ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވުމާއި އޭގެ ސަބަބުން ޖައްވު ނުސާފުވެ، އަޑުފަށްގަނޑު ވެސް ގަދަވާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އިއްޔެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑު ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމު "ސޯނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ" އަހަރުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ބޮޑުު ހިޓެވެ. ސަބަބަކީ މާ މަޝްހޫރުން ނޫން ތަރިންތަކެއް ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު ބެލުމްތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށް، އާދަޔާހިލާފު ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 2
ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އަނުޝްކާގެ "ބުލްބުލް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ކުރިއަށް ގެނެސް ދޭން ހުރި އިންޑިއާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިއުލާން ކުރި އިރު މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކައްޗަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވާ "ބުލްބުލް" އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 26
ސުނީ ނަށަމުން ކާށިތެޔޮ ވިއްކަނީ!

ނެށުމުގެ ހުނަރުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ސުނީތާ (ސުނީ) އަލީ އޭނާގެ މަސައްކަތާ މާ ދުރުން، އެހެން ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީ އެވެ. ކާށިތެޔޮ ވިއްކަނީ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 6
މި ފަހަރު ވެސް ޕްރިޔަންކާގެ ސިކުންތުކޮޅެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ މުޅި ފޯކަސް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ލިބުނަސް، އޭނާ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުން ބެލުންތެރިން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ރޯލަކުން ނުފެނެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
"ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް އުފުލައިލަ ދިން 2008 ގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދައިފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރު ބަންޑާރް ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނިކް އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެ ދީފި

އެންގޭޖްވެ، މިހާރު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ހިތްގައިމު އަދި އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު؟

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މުމްބާއީގައި އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 4
ނިކް ޖޯނަސް ވަރަށް ނަސީބު ގަދަ: ބްރަޔަން އެޑަމްސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކަހަލަ ބައިވެރިއަކު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންނަށް ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް އެދޭ ކަމަށް ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރަޔަން އެޑަމްސް ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 2
"ބާރަތު" ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ އަށް: ސަލްމާން

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޕްރޮޑިއުސަރު އަތުލް އަގްނިހޯތުރީގެ ފުރަތަމަ ހޮވުމަކަށް ވެސް ވީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ވިޝާލްގެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވަނީ ވިޝާލް ބަރްދާޖްގެ ދެ ފިލްމެއްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކަމީނޭ (2009) އާއި ސާތު ހޫ މާފް (2011) އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ހަވާއީގައި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންގޭމަންޓް ރަސްމީ ކުރުމާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވެނީ އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ފާހަގަކުރާ ނިކްގެ 26 ވަނަ އުފަން ދުވަހު އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް ހުކުރު ދުވަހު

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެންގޭޖްވެފައިވާ އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް މާދަމާ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދައްކަން ހުރީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

August 18, 2018 3
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
"ދޯސްތާނާ 2" އުފައްދާނީ ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު

ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް 2008 ވަނަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދޯސްތާނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
"ކްއަންޓިކޯ" ގައި ކުޅުނީ ފިރިހެން ކެރެކްޓާއެއް: ޕްރިޔަންކާ

ތިން ވަނަ ސީޒަނާ އެކު ނިންމައިލި އޭބީސީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގައި ކުޅުނީ ވަރުގަދަ ފިރިހެން އެކްޓަރުން ކުޅޭ ކަހަލަ ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށާއި އެ ސިލްސިލާގައި "ފިރިހެނެއްގެ ރޯލް" ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.