30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
"ބޭވޮޗް" ގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެބާ؟

އަންނަ މަހު 25 ގައި "ބޭވޮޗް" ފިލްމް ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާތީ، އޭނާގެ އިންޑިއާ ފޭނުންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. އެއާ އެކު "ބޭވޮޗް" ޕްރިމިއާ ކުރަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެތޯ މިހާރު އެބަ ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017
ޕްރިޔަންކާ ކުޅޭނެ ތިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރު ތަރިއަކަށް ވެފަ އެވެ. އަދި މި ދުވަސްކޮޅު އޭނާ ހުރީ 10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި އިންޑިއާގަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017
އެސްޓްރޮނޯޓް ކަލްޕަނާ ޗައުލާގެ ރޯލަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ

"ކުއަންޓިކޯ" ގެ ޝޫޓިންގައި ބުރަކޮށް އުޅުމަށްފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަގުތު ހުރީ މުމްބާއީގަ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ މިފަހަރުގެ ދަތުރަކީ ވަކި ޚާއްސަ ކަމެއް ކުރަން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. އެއީ ފިލްމެއްގައި ސޮއިކުރުމެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 49
ސޯނޫ ބޯ ބާލައިފި، ބުނަނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅެއް ނޫނޭ

ފަތިސް ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް ހޭލެވޭތީ އެކަމާ ރުޅި އައިސްގެން ކުރި ޓުވީޓްތަކާ އެކު ދީނީ ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށި ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް...

April 19, 2017 9
"ހިތް ދީވާނާ 7" ހާއްސަކުރަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދޭ ލަވަ ވީސީޑީ "ހިތް ދީވާނާ 7" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 2
އެކި ބަސްތަކުން ފިލްމްތައް އުފައްދާނަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމް "ވެންޓިލޭޓަ" އަށް ވަނީ މި އަހަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑްގައި ތިން އެވޯޑް ލިބޭ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 4
އެންމެ ރީތީ ބިޔޯންސޭ، ދެން ޕްރިޔަންކާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ކަމަށާއި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ރީތީ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކަމަށް ބަޒްނެޓް މަޖައްލާއިން ނެގި ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 40
ބަލަ، ސުނީގެ ނަން މިއޮއް ދިޔައީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް!

ސުނީތާ އަލީ އަށް ތަފާތު ފާޑު ކިޔައި، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަލާމާތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ އިންޓަވިއުއެއް ބަައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޖީކިޔުގެ އިންޑިޔާގެ މަޖައްލާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަދަދުގައި ސުނީތާގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއް ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 4
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ނުހަދަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ވެސް ނޭފަތުގެ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދައިފި ކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރުވެސް އިނީ އަސްލު ނޭފަތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ފިލްމު ނުކުޅެން އަކްޝޭ ވައުދުވި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަލަށް ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އިރު 2003 ގައި އަކްޝޭ ކުމާރު "އަންދާޒް" ކިޔާ ފިލްމެއް ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ކުޅުނެވެ. އޭރު ވެސް އަކްޝޭ އުޅެނީ ޓްވިންކަލްއާ ކައިވެނިކޮށްގެންނެވެ. އެމީހުންގެ ފިރިހެންދަރިފުޅަށް އޭރު އަށް މަހެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 8
"ކުއަންޓިކޯ"ގެ ސެޓުގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ސީޒަން ދޭއްގެ ޝޫޓިންގައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
"ބޭވޮޗް" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ މުުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލުމާ އެކު، އޭނާގެ ފޭނުންނަށް މާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޓްރެއިލާގައި ޕްރިޔަންކާ ފެންނަނީ ފަޅި ސިކުންތަކަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުން: ޖަސްޓިން

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީވީ ޝޯ "ދިސް އިޒް އަސް" ގެ އެކްޓަރު ޖަސްޓިން ހާޓްލީ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

މިއަހަރު ބާއްވާ 74 ވަނަ އަހަރީ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
"ބޭވޮޗް"ގައި އެންމެ ރީތި ބައި ކުޅުނީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދެއްކުމާ އެކު އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށި އެވެ. އެ އިޝްތިހާރުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިލަނީ އެސްފިޔަ ޖަހާލާހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 4
އެމެރިކާގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ކުރިމަތިވި: ޕްރިޔަންކާ

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ އެއް ބައިގެ ޝޫޓީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަގުތު ހުރީ އިންޑިޔާގަ އެވެ. އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައެއް އިޝްތިހާރުތަކާއި އެނޫން ވެސް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކަ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 1
ޝޭމްޕޫ އިޝްތިހާރެއްގައި ސެލީނާ އާއި ޕްރިޔަންކާ

ޓީވީ ސީރީޒް "ކްއަންޓިކޯ" އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނުފޫޒު މިހާރު ހޮލީވުޑަށް ވެސް ވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
ކުޅޭނެ ދެ ފިލްމެއް މި މަހު ނިންމާނަން: ޕްރިޔަންކާ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އެމެރިކާގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އިންޑިޔާއަށް އެނބުރި އައުން ފާހަގަކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް ސްޓާޑަސްޓް އެވޯޑް 2016 ގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
ޕްރިޔަންކާ، ޔުނިސެފްގެ ގްލޯބަލް އެމްބެސެޑަރަކަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ނަން ހިނގާ މީހަކަށް ވާން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އދ.ގެ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނިސެފްގެ ގްލޯބަލް ފެމެލީގެ މެމްބަރަކަށް އޭނާ ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އޭނާ ޔުނިސެފަށް ލީ ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ބެކަމް އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޕްރިޔަންކާގެ "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އަކީ އަންނަ އަހަރަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ލައިފްގާޑުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ "ބޭވޮޗް" ސީރީޒްގެ އާ ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު މި ފަހަރު ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 1
ޕްރިޔަންކާ ހަތަރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރަނީ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ހިންދީ ފިލްމެއް ނުފެންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމެރިކާގެ ޓީވީ ޝޯ "ކުއެންޓިކޯ"ގެ ޝޫޓީންގައި އުޅެން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާގެ ފޭނުންނަށް މިހާރު ވަނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިފަ އެވެ.