27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
އިންޑިއާގެ ވީޑިއޯ ގޭމް "ފައު-ޖީ"ގެ ޕްރޮމޯއެއް

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމް "ޕަބްޖީ" އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ބަދަލުގައި ގެނެސްދޭ އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ގޭމް "ފައު-ޖީ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ޕަބްޖީން ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓް ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ޓެންސެންޓްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދިޔަ މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ގޭމްގެ މޯބައިލް ވާޝަން އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގޭމްގެ ޕަބްލިޝިން ރައިޓްސް ޓެންސެންޓުން ނަގައި ސީދާ ޕަބްޖީ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 5
ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އަށް ފައު-ޖީ

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ގޭމް ޕަބްޖީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ އެކު، އެ ގޭމްގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ފައު-ޖީ (ފިއަލެސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް-ގާޑްސް) ގެ ނަމުގައި އާ ގޭމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެ ގޭމް ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ޕަބްޖީ ކުޅެން ކާފަގެ ޕެންޝަނުން ދެ ލައްކަ ރުޕީސް

ކާފަގެ ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ހުރި ފައިސާ އިން އިންޑިއާގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކު ޕަބްޖީ ކުޅެން ދެ ލައްކަ ރުޕީސް ހޭދަކުރިކަން ފަޅާއަރައި އާއިލާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ގޯސްވެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޕްލާޒާގެ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ "ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 4
"ޕަބްޖީ ލައިޓް ބެޓްލްގްރައުންޑް" އަށް ރަޖިސްރީކޮށްފިންތަ؟

ޕަބްޖީގެ ޖާދޫގައި ޖެހިފައި ތިބި ދޭން އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އާންމުކޮށް ފޯނުން ކުޅޭ މި ގޭމްގެ ތަންކޮޅެއް ލުއި ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ނަމަކީ "ޕަބްޖީ ލައިޓް ބެޓްލްގްރައުންޑްސް" އެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކަށް ވާނީ މޮބައިލް ފޯންގެ ބަދަލުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި ގޭމް ކުޅެވޭނެ ކަމެވެ. އެހެން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 11
ޕަބްޖީ ކުޅޭ މީހުންނަށް އުރީދޫގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

ރާއްޖޭގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕަބްޖީ ގޭމް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 2
ނޭޕާލުގައި ޕަބްޖީ ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (އެޕްރީލް 13) - މަޝްހޫރު އޮންލައިން ގޭމް "ޕަބްޖީ" ކުޅުން ނޭޕާލުގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 11
އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތުގައި ޕަބްޖީ ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ގުޖުރާތު (މާޗް 19) - އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ގުޖުރާތު ސްޓޭޓުގައި ޕަބްޖީ ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.