20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 30
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މުއާމަލާތުގެ ލިޔުން އެބަހުރި: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވާ ވާހަކަ މިއަދު ތަކުރާރުކުރައްވައި، އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ވެސް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 32 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 32 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 2
ކޮވިޑްގައި އަނެއްކާވެސް މަރެއް، ޖުމްލަ 36 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 1
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

October 15, 2020
ރަނގަޅަށް އަމަލްކުރަންޏާ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ބިރެއް ނެތް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް މިއަދު ހުޅުވަނީ ފުރިހަމަ ގައިޑްލައިންތަކެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަަލުކުރާ ނަމަ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިއީ މުހިއްމު ވަގުތެއް!

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ފުރައްސާރަ އާއި ނުރުހުމެވެ. ފަރުވާކުޑަ ވާހަކަ އާއި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތައިލާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އޮފީހުގެ ވެރިން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ...

October 11, 2020 1
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ދެ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ދެ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 2
ކޮވިޑް ފެތުރުމުން ފިޔަވަތީގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބައިތިއްބަން، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކާއި އަށް ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހުމުން އެ ތަނުގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 1
ކޮވިޑް-19 އަށް 35 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ރާއްޖެއިން 35 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

October 07, 2020 2
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް މިއަހަރު ނިމެންދެން ވެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 17
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

October 06, 2020 29
ކޮވިޑަށް ކުރި ހަރަދު 2.3 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދު 2.3 ބިލިޔަން...

October 06, 2020 13
ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، އައިސީޔޫ ހުސްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވި، އެޑްމިޓު ކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނީ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ކުޅުދުއްފުއްޓާއެކު އުތުރުގެ ހަ ރަށެއް މޮނިޓަރިން އަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެ ރަށް ހިމެނޭ ގޮތުން އުތުރުގެ ހަ ރަށަކަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިރޭ މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 12
ގެސްޓްހައުސް ހުއްޓަސް، ޒަރޫރީ ހާލަތްތަކުގައި ލުޔެއް

ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށަށް ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރިޔަސް، ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 17
ލުއި ދިނުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދެވޭވަރު ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެޗްޕީއޭ އިން މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޕްރިއޮރިޓީ އީޒް ޕްލޭން އިންޑިކޭޓާ ސްކޯ" ހަތަރަކަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މި ސްކޯ އަކީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭ...

September 28, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އަށް 59 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 59 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 28, 2020 1
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނިޓަރިން އުވާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު މިރޭ އުވާލައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 14
ކޮވިޑް ކޭސްތައް 10،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްްވި މީހުންނާ އެކު ރާއްޖޭން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 10،000 އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ އެވެ.

September 25, 2020 9
ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނުމުން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންއަށް

އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާ މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 25
ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖުކުރަން ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ރާއްްޖެ އަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ރިކަވަރީ ރޭޓް 86 ޕަސެންޓަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި 92 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ބަލީގެ ރިކަވަރީ ރޭޓް 86 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 32
ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމައިލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 3
ކޮވިޑް-19 މިއަދު 75 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 75 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2020 5
އެދެވޭ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ފެނޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކަށް އާއްމުން އަމަލުކުރަމުން އަންނާތީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 7
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 84 ޕަސެންޓް މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އިއްޔެގެ ހަވީރު 6 އިން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް 67 މީހަކު އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި 130 މީހަކު ރަނގަޅުވުމުން ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ނިސްބަތް 84.6 ޕަސެންޓަށް އަރައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 18
ޑިޒާސްޓާގެ އިން ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކަންތައްތައް މެނޭޖު ކުރަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 29
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަނެއްކާވެސް 100 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުން ދިއުމަށް ފަހު މިއަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު...

September 13, 2020 16
އުސޫލަށް ތަބާނުވާ ނަމަ ކުރިއެރުން ގެއްލިދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާނުވާ ނަމަ، އެބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ލިބޭ ކުރިއެރުން އަނެއްކާވެސް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 17
ކޮވިޑްގެ ނަންބަރުތަކުން އުންމީދެއް، އަދި ހިފަހައްޓާލާ!

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ އެކު ކޭސްތައް އިތުރުވެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބާރު ބޮޑުވުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން...

September 12, 2020 3
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑުން މީހުން ރަނގަޅުވި ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އިއްޔެ އަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ދުވަސް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.