11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 10
ރ. މީދޫ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތަހުގީގަށް ރ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ހާޒިރު ކުރި މީހަކަށް ފުލުހަކު އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 5
ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މަޑިވަރު ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 33
ރިސޯޓެއް ނޫން، މިއީ މީދޫގެ އަތިރިމަތި

ހިތް ހަމަޖައްސާލަން ދާނެ ރީތި އަތިރިމައްޗެއް ރ. މީދޫގައި މީގެ ކުރިން ނޯވެ އެވެ. އެރޭނެ ހިތްގައިމު މޫދެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސަކަށް ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން ނިކުމެ ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ހަޑިކޮށް އޮތް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 4
އަނަސްގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން

މަރަލާފައިވާ ރ. މީދޫގެ ޒުވާނެއް ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އަނަސް އަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 11, 2019 6
ރައީސް، މީދު އާއި އަލިފުއްޓަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރ. މީދު އާއި އަލިފުއްޓަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 7
ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 1ވަނަ އިޔާން، މާއިން

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް މާއިން ރަޝީދާއި އިޔާން އަޒީޒް ހޮވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 16
މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، އޭގެތެރެއިން 11 ދިވެއްސަކު އެ އަތޮޅު މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 1
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް މީދުއަށް!

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 38
މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 57
ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ގެންދިއުމަކީ ބަޣާވާތެއް: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އެއްފަހަރާ ގެންދިޔަ "ޚިޔާނާތްތެރި" އަމަލަކީ ބަޣާވާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 61
"ރ. އަތޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އަޅާނަން"

ރ. އަތޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓު އެޅޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 24, 2017 8
މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރ. މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

October 24, 2017 14
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމައި އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ. އަތޮޅަށް މިއަދު...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 17
ނަގިލި އެއްލުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ފައި ޗިސްވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ ނަގިލި އެއްލުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ރ. މީދޫ ޒުވާނެއްގެ ފައި މިއަދު ޗިސްވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 8
އަނަސްގެ ހަނދާނުގައި ކޮއްކޮއަށް އަނަސްގެ ނަން ދީފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އާއިލާއަށް މެމްބަރަކު އިތުރުވާތީ އެންމެ އުފަލުން ހުރި އެކަކީ، މިދިޔަ ޖުލައި މަހު 31 ގައި، ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސް އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 21
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓްލޭޑީއާ އެކު ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 17
އަނަސް އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް

މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަަނަސް، ރ. މީދޫ، 25، އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި އެ ރަށުގައި މިއަދު ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 33
ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އަމީތަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާ ނަމަ، މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރ. މީދޫ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެނެސް މީދޫ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޝާޒް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް އަމާޒުކޮށް ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑަކާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގޯލްކީޕަރެއް ގެންނަން ނިންމައި ކޯޗަކަށް ވިކްޓަރީގެ ކުރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 29
މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރި އެޑްމިޓްކުރާނެ ޖާގަ ނެތިފައި

ރ. މީދޫގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުން ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރިއްޖެ އެވެ.