15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 5
އުނގޫފާރު މިސްކިތު ޚައިރާތު ފޮށި ފަޅާލައިފި

ރ. އުނގޫފާރު މިސްކިތެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޚައިރާތު ފޮއްޓެއް މިއަދު ފަޅާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 68
އަފްރާޝީމްގެ އާއިލާ އިން ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކީ ޑްރާމާއެއް ކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓްގައި ހުރި ކަމަށް އާއްމުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތައް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ، އަބްދުއްނާސިރު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ބުޅަލުގެ މައްސަލައިގައި ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ބުޅާ މަރާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ނިންމުން އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

October 02, 2019 15
ބުޅާ މަރާތީ ކަންބޮޑުވުން؛ އެއީ ކުށެއް

ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ބުޅަލަށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަމެކެވެ. މީގެކުރިން މާލޭގައި ވެސް ބުޅަލަށް އަނިޔާކޮށް، މަރާލާފައި އެބަހުއްޓެވެ....

October 02, 2019 34
މަރާލާ ކޮންމެ ތިން ބުޅަލަށް 100ރ.!

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން، އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ޓަކައި، މަރާލާ ކޮންމެ ތިން ބުޅަލަށް 100ރ. ދޭން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 9
އުނގޫފާރުގެ ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް ބަންޑުންޖަހާލައިފި

ރ. އުނގޫފާރުން ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓަށް ފުރި ލޯންޗެއް އުނގޫފާޜުގެ ނެރު ކައިރި އަށް މިއަދު ބަންޑުން ޖަހާލައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 18
ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 6
ކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ ފަރުދީ ޒިންމާއިން: އިމްރާން

ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި އާއިލާތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި އިގުތިސާދު ވެސް ރަނގަޅުވުން ބިނާވާނީ ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ކަަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 10
ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރަށް ހިލޭ ކަރަންޓް

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރ. އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް މި ރޯދަ މަހު ވެސް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ދޭން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 21
ވަގުކަލޭގެއަށް ތިޖޫރި ނުހުޅުވުނު، ފުލުހުން އެ ހޯދައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި 500،000ރ. އާ އެކު ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރި އެ ރަށުގެ ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 3
އުނގޫފާރުގައި 500،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި މިއަދު 500،000ރ. ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 27
މަތީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ގެއްލި، މަގާމު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން އަބްދުލް މަތީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 34
އިލްހާމް މިފަހަރު ވާދަކުރައްވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 20
ގިނައިން ބާތިލްކުރީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ފޯމު: އިބޫ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމު، މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 4
އުނގޫފާރު ނެރަށް އެރި އެމްޓީސީސީ ކޮޅުވެއްޓި ފުންކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ނެރުގެ ބޭރު ތޮއްޓަށް ރޭ އެރި ކޮޅުވެއްޓި މިއަދު ފުންކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 3
ބިދޭސީ މީހާގެ 60 ޕަސެންޓް ވަނީ ފިހިފައި

ރ. އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 60 ޕަސެންޓް ފިހިފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް ރޭ މާލެ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 3
ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 12
ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުމުން ބައްޕައާ ސުވާލުކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލައިގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށް، ކަން ހިނގި ގޮތުގެ ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 13
އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 17
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މަޝްހޫރު ސަޕޯޓަރު ކައިރޭ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް، ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 22
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ވަޔަށް ދެ އިމާރާތެއް ހަލާކުވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރު ބޯޅަދަނޑަށް މިއަދު އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސަނިކޮށް ދަނޑުގެ ޗޭންޖިން ރޫމާއި ރެސްޓްރޫމްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި އެވެ.