09 މެއި

May 09, 2019 4
މޯދީގެ މިފަހަރުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ރަޖީވް ގާނދީ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 9) - އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަޖީވް ގާނދީ އަށް އަމާޒު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މި ފަހަރު ރާހުލް ގާންދީއާ ބެހޭ ފިލްމެއް

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް އަނޫޕަމް ކޭރާ އެކު "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވައިގައި ހިފި ފިލްމެއް ނޫނެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 6
ސިކުން މަރާލި ގަތުލު އާންމާ ހެދި މެމްބަރަކު ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 18) - އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިންދިރާ ގާންދީ އަވަހާރަކޮށްލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ސިކުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލު އާންމުގެ މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިސް މެމްބަރަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ނިއު ދިއްލީގެ ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކެއް 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީގެ...