21 ޖުލައި

July 21, 2017 1
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމުތައް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ރެޑް ވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 6
ނިލަންދޫ ގޭގޭގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ފ. ނިލަންދޫ ގޭގޭގެ މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 9
ރޯދަ މަހު ފޭރުން އިތުރުވި، އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހުށަހެޅި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 34
ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދިން ހެދިކާ ތަށީގެ ހަގީގަތް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ފަހު މަރިޔަމް ވަހީދާ، މާލޭގެ އެހެން އަވަށެއްގައި ހުންނަ ގެއަކަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ރޯދަމަސް ފެށެން ދެ ތިން ދުވަހަށް...

June 28, 2017 6
މުސްލިމް ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ ރޯދަމަހުގެ ތަޖުރިބާ

އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް އެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ބުރަކޮށް ފިލްމު ޝޫޓިންގައި އުޅެން ޖެހުނަސް ރޯދަ ދޫކޮށްނުލާ އެކްޓަރުން...

25 ޖޫން

June 25, 2017 21
ޝަކުވާ ކުރި ގިނަ ބަޔަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި: ލޭބާ

މިދިޔަ ރޯދަމަސް ފެށިއިރު ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގިނަ ބަޔަކަށް، އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުން އެ އިނާޔަތް މިހާތަނަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 17
ފަލަކީ ގޮތުން މާދަމާ އަކީ އީދު

މިއަދަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވުމުން، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން އޮންނާނެ އެވެ. މިއަދުގެ...

June 24, 2017 11
ކުރު ވާހަކަ: ކުށަކީ ކޮބާ

އަހަރު ތަކަކަށްފަހު ރަށަށް ގޮސްލީ ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށްފައެވެ. އެއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ދުވަސްވަރެވެ. ބީރައްޓެހިންތަކުން ރަށް އޮތީ ފުރިފައެވެ. އަހަރެން...

22 ޖޫން

June 22, 2017 30
މައުމޫނުގެ ޖަލްސާއިން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ގުޅުން

ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އިހުޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ. އެކަމަކު ރޭ އޮތް އިހުޔާކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި އެހެން މަންޒަރެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ؛ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ކަމެވެ.

June 22, 2017 19
ކުރު ވާހަކަ: ސޫރަ

އަހަރެން ކައިރީ ބައްޕަ އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަކައެއް ވެއެވެ. އަހަރެންނަކީ ބަރަކާތްތެރި ކުއްޖެކެވެ. ނަސީބުވެރިއެކެވެ. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ބައްޕަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށިއެވެ. އެ ވިޔަފާރި...

20 ޖޫން

June 20, 2017 10
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ރަށްރަށުން ގެންނަ ކަރާ މަދުވެ، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

June 20, 2017 2
އިހުގެ އުންމަތްތައް: ޘަމޫދުބާގައި މީހުން ނެތިކުރެއްވުން

(އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

June 20, 2017 9
ކުރު ވާހަކަ: ހިތާމަ

މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ޖަވާބަކީ އެހެން އެންމެންވެސް އެއަށް ދޭން އޮތް ޖަވާބެވެ. އެއީ ނޫނެކެވެ. މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ....

18 ޖޫން

June 18, 2017
އޭޑީކޭ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކޮށްފި

އޭޑީކޭ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްގެ މުވަައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ރޭ އިނާމު ދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
އޭޑީކޭގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

އޭޑީކޭ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުރުއާން މުބާރާތެއް މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

June 17, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ޗިކަން ރެޕް

ރެޕް އުފެދިގެން އައީ މެކްސިކޯ، ޔޫރަޕް، ތުރުކީ އަދި މެދުއިރުމަތީ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެކަމު މި ޒަމާނުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގޮތަށް ރެޕް ހަދަން ފެށީ އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކަމަށް...

June 17, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: އަލިހުރަސް

އޮފީހުން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. ކައިވެންޏަށް އަހަރު ފުރޭ ދުވަސްވަރު އޮތީ ކުރިމަތީގައެވެ. އަހަރެން ގަސްތުކޮށްގެން ހުރީ އެކަންވެސް އެރަށުގައި ފާހަގަ...

16 ޖޫން

June 16, 2017 14
ކުރު ވާހަކަ: ވަގުތު

އޮފީހަށް ދާން ވަގުތު ކުޑަތަން ވެގެން ނިކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަހަރެން ދޮރާއި ހަމައިން ހުއްޓިލީމެވެ. މަންމަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން އެކުޑަ ވަގުތުކޮޅުވެސް ގަޑިއަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ސިޓިންރޫމްގައި މަންމަ އޮންނަނީ ސިންގަލް އެނދެއްގައި ތުނި ގޮދަޑިއެއް އަޅާފައި ބާއްވާފައެވެ. ފާޚާނާއަށް ވެއްޓި ފައި ބިދުނު ފަހުން ނުހިނގެއެވެ....

13 ޖޫން

June 13, 2017 17
ބޮޑެތި މަޑި އާއި މިޔަރުތަކާއެކު ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް!

ގަޑި އަށް ފަރުވާތެރި ވުމަކީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކަނޑު އަޑީގައި ދިރިއުޅޭ މި ސޫފާސޫފިތައް ގަޑި އަށް ކަމޭ ހިތާ ވަރަށް، އިންސާނުންނަށް ވެސް ގަޑި އަށް ފަރުވާތެރި ވެވޭނެ ބާވައޭ، މި މަންޒަރު ފެނުމުން ހިތަށް އަރަ އެވެ.

June 13, 2017 6
އިހުގެ އުންމަތްތައް: ޢާދުބާގައި މީހުން ނެތިކުރެއްވުން

(އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

June 13, 2017 14
ކުރު ވާހަކަ: އިލްޒާމު

އޮފީސް ނިންމައިފައި އައިސް ގެއަށް ވަންއިރު ކުޑަ މަންޖެ ކުޅެން އިނީ ފެންޑާގައެވެ. މަންމަ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެތެރެއަށް އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން ސަޒުނާއަށް ގޮވާލައިފައި...

12 ޖޫން

June 12, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޮން ކެރީބިއަން ބީފް ކަރީ

ކެރީބިއަން، ޖެމެއިކާ އަދި ޓްރިނިޑާޑް ސަރަހައްދުން އުފެދުނު މި ރިހަ އަކީ ބަތާއި ޕީސްއާ އެކު ކާ ރިހައަކެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ޖުންޖުލާ" ފަށައިފި؛ އިނާމަކީ އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން 100،000ރ.ގެ އިނާމަކާ އެކު "ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ 2017" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017
ކުރު ވާހަކަ: ނޭނގުމަށްވުރެ...

މޫދު ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިޔާލަށް އަންނަނީ މޫދަށް ވެއްޓި ގެނބޭ ތަނެވެ. އަހަންނަށް ފަތާކަށް ނޭނގެއެވެ. ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް އަރައިފިނަމަ ކަނޑަށް ވެއްޓިގެން ދެން ވާނެ ގޮތް ހިތަށް ސިފަވެއެވެ. މަތިންދާބޯޓުގައި އިންނައިރު ހީވަނީ ބޯޓު ވެއްޓިދާނެ ހެންނެވެ. ބެލްކަނިން ތިރި ބަލަން ހުންނައިރު ފެންނަނީ ތިރީގައި ލޭ ކޯރު ދެމިފައި...