26 ޖުލައި

July 26, 2019
ރެފްގެ ކޫލް ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، ރެފް ކޫލްގެ ފިހާރައިގެ އައުޓްލެޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
އުރީދޫގެ ރޯދަ މަހުގެ ކެމްޕެއިންތައް ނިންމާލައިފި

އުރީދޫ ގްރޫޕްސް އޮފް ކޮމްޕެނީސްއިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައިި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ރޯދަމަހެއް

މިދިއަ ރޯދަމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް، މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 1
އީދު ހަދިޔާ

ބާލީސް ދަށުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލާލިއިރު ފަތިހު ހަތަރެއް ޖަހަނީ އެވެ. އީދުގެ ހަނދު ފެނުނުކަން އިއުލާންކުރީއްސުރެ ނިދަން އެރި ނަމަވެސް އަދިވެސް ލޮލު ފިޔައެއް ޖަހައިނުލެވެއެވެ. ގޭތެރެއިން އިވޭ އަޑުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފަހަރެއްގައި ވެސް އެއީ އީދުގެ އުފާވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި އަޑެއް ނޫނެވެ. ތުނި ފިލާގަނޑަކުން ބިތްޖަހާ...

03 ޖޫން

June 03, 2019 1
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިރޭ

ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 17
މާމުއި ހަނދު

މީހެއްގެ ހިތް އަތުލުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ ޝަރުތުތައް ގިނަ މީހަކަށް އެއީ ވޭނެކެވެ. ލޯބީގެ ދަތުރަށް އަހަރެން ނުކުތީ އެކަން އެނގި ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކު ދެކެ...

June 02, 2019
"މިހާރު ބަދިގެ" ޓުވިސްޓެޑް ޕިއްޒާ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ...

01 ޖޫން

June 01, 2019
ރަންމުތް- ރޯދަވީއްލާ އިރު ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

June 01, 2019 3
ރާނިޔާ

ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާ ގަޑި ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ހަލަބޮލިކަން ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. މުޅިން ވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ ރޭހުގައި ކުރި ހޯދަން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް...

31 މެއި

May 31, 2019 4
ޝަލަބީގެ ހިދާއީ ނޫރުގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި

ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ "ހިދާއީ ނޫރު"ގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

May 31, 2019 1
ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ޚާދިމުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިއްތެވި

ކިރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ޚާދިމުންނާ ދޭތެރޭ މުޢާމަލާތު ކުރެއްވީ ވަރަށް ވެސް އޯގާތެރިކަމާ އެކު އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް ކުރައްވަނީ، "އެއީ...

May 31, 2019
"މިހާރު ބަދިގެ" ގްރިލްޑް ހާބް ޗިކެން ބްރެސްޓް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ...

30 މެއި

May 30, 2019 10
އުމުރުން 78، އެކަމަކު އަދިވެސް މަސައްކަތުގައި!

އާންމު ގޮތެއްގައި އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޔާރު ކުރަނީ ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އެކަމަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން އަބްދުﷲ ހާރޫންގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. އުމުރުން 78 އަހަރުގައި އޭނާ އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ތަނެވެ. މިހާރު މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއްގަ އެވެ.

May 30, 2019
ރަންމުތް- އުޑުމަތި ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 30, 2019 13
އާމިނާބިގެ ފަތިފުށް

ގައިން ހީބިހި ނަގައި، ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނުއިރު އާމިނާބި އޮތީ ތަކުރުގެ މާކަޅުވާ މައްޗަށް ވާތު ފައި އެއްލައިގެން މޭކަށިގަނޑާ ދިމާލުން ބާރަށް ބައްދައިގެން ނިދާ މަރުވެފަ އެވެ. އެ...

28 މެއި

May 28, 2019 3
ނޭނގުމުން

ފަތިހު މުނާޖާ އަށް ގޮވިއިރު ސަމީރާ ތެދުވެ ހުރީ ކޮޅަށެވެ. ބިންގަނޑު އަލިވާން ވާއިރަށް އޭނަ ހުރީ ހެނދުނު ސައި ހަދައި ހަގަށް ހުންނަ އިލްހާމުގެ އިންޓަވަލް ތަށިބަރި ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. ފިރިމީހާ މުހައިމިން ތެދުވީ އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ގޮސް އިސްތިރިކުރަން ހުއްޓަ އެވެ. ފިރިމީހާ ނިކުންނަހާއިރު ކޮށްފައި ސަމީރާ ދިޔައީ ދަރިންގެ...

May 28, 2019
ރަންމުތް- އިސްތިޣުފާރު ކުރުމާއި ތައުބާވުން

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 28, 2019 1
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ކުޑަކުދިންނަށް އެހާ އޯގާތެރި

ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޚުލްޤުފުޅުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙުތިރާމު ކުރުމާއި...

27 މެއި

May 27, 2019 1
"މިހާރު ބަދިގެ" ޕޭންކޭކް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ...

May 27, 2019 35
ފަހު ދިހަ

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ތަފާތުވަނީ ކޮންގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނުންގެ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ކެއްކުން ހެއްޔެވެ؟ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެނުން އުޅެން ޖެހެނީ...

25 މެއި

May 25, 2019
މަސް ރޭސް- ސްޓެލްކޯގެ އަންހެން ޓީމު ވެސް ފައިނަލަށް

އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ އަންހެން ޓީމުތަކަށް ހާއްސަ ކުރި ބައިން ސްޓެލްކޯގެ ޓީމު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

May 25, 2019 1
"މިހާރު ބަދިގެ" ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ...

May 25, 2019
ބައްޕަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ

އާ ދުވަހަކަށް ދުނިޔެ މަރުހަބާ ކިޔަމުން ދަނީ އެވެ. ލޮލަށް ގިނަވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެމުން ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާ ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. ހީވަނީ ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރައި...

24 މެއި

May 24, 2019 31
ދިވެހިންނަށް ތަރާވީސްކޮށްދޭ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު

އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި އެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކަށް ހާއްސަވެ އެ ދާއިރާ އިން...

May 24, 2019
ރަންމުތް- ސަލާމް އާންމުކުރުން

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

23 މެއި

May 23, 2019
"މިހާރު ބަދިގެ" ޗޮކޮލެޓު ބިސްކިޓް ޕައި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ...

May 23, 2019 10
އާމިނާބި

ރެޔަށްވާ ވަރަށް ވެސް ގޭގައި ފެން ފޮދެއް ނެތްކަން އައިމިނާބި އަށް އެނގުނީ އަސުރުން އިރު ދަންވި ފަހުންނެވެ. ބަނޑިޔަލުގެ ފުލުގައި ހުރި ފެންފޮދު ގޭ ދޮރުމަތީ ހުރި ގިތެޔޮ މިރުސް ގަހަށް...

22 މެއި

May 22, 2019 3
ބަދުރު ހަނގުރާމަ: ސިއްރަކީ އީމާނާއި ޢަމަލު

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަމަޟާންމަހު ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެއް މަރުހަލާއިން އަނެއް މަރުހަލާއަށް އަދި ނިކަމެތި ކަމުން ވަރުގަދަކަމަށް މުސްލިމުން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތް ތަސައްވުރު ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މިވަރުގަދަކަން ލިބުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް ކުޅުނު އެއް ކަންތައް ކަމުގައިވާ ޖިހާދަކީ ރަމަޟާން މަހާ...

May 22, 2019
ރަންމުތް- އުޅަނދަކަށް އަރަމުން ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 22, 2019 5
ހިމާޔަތުގެ އަތް

މީހަކު މަރުވެގެން ދާއިރު ފުރަތަމަ ހުއްޓެނީ އަތްފައިގެ ހަރަކާތެވެ. ދެން ނޭވާ އެވެ. އޭރު އަދި ވިންދު ހުރެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވިންދު ޖެހުން ހުއްޓޭއިރު...

21 މެއި

May 21, 2019 1
ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ރޯދަ މޮމެންޓްސް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 21, 2019 2
ކާށީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވެއްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކާށީގެ އަގު ހުރި ވަރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019
އުރީދޫގެ ދީނީ ކުއިޒުން އުމްރާ ދަތުރެއް!

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އާއި ޓްރޭވް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ދީނީ ކުއިޒެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ.

May 20, 2019 1
ރަންމުތް- ކެއުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 20, 2019 5
ހާދިސާ

މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އެއްވަސް ހިފާފައިވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ ވަހެވެ. ޝަނާޔާ އަތުގައި އޮތް ކުޑަ ހަމުގައި ހުރި ޕެޓްރޯލްތައް މުޅި ގަޔަށް އޮއްސަމުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެކުރިން އޭނާ ޕެޓްރޯލްތައް އެޅީ...

19 މެއި

May 19, 2019 2
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އެއް މިލިއަން ލިބިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 1.1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.