04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 29
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭތީ ނަޝީދުގެ ނަސޭހަތް އަސްލަމަށް

ތަރަައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަސްލަމް އިންތިހާބީ އެކި ދާއިރާތައް ތަފާތުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ބައެއް މެމްބަރުން ކުރެއްވުމުން، އެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ނަސޭހަތުގެ ބަސްތަކުން" އަސްލަމް މިއަދު ހިމޭންކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 5
ދުވާފަރުގެ މަގުތަކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ދުވާފަރު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ދުވާފަރު މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދުވާފަރަށް

ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ހިދުމަތް ދެވިދާނެތޯ އަޖުމަ ބަލަން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް އެކަމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 12
ދުވާފަރު މަގުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހަދައި ނިންމައިފި

ދުވާފަރުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 67 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ދުވާފަރުން 24 މީހުން ވެސް ނެގެޓިވް

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވެގެން ޓެސްޓު ހެދި އެ ރަށުގެ 24 މީހުން ވެސް އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 3
ދުވާފަރުން 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުން 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 14
ދުވާފަރުން 3މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމުން ދޫކޮށްލި ބަޔަކު އަލުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މުޅި ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް އިއްޔެ ގެނެސްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 9
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ޚާއްސަ ޗެނަލެއް

ދުވާފަރުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލްގެ އަމިއްލަ ޗެނަލެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތިން ރަށެެއްގެ ހިދުމަތް އާއްމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރާއި ކ. މާފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 1
އިސްދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އިސްދޫގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 6
ބޮޑު އުފަލެއް؛ ރަށްވެހިންނަށްވެ، ގެތައް ރަޖިސްޓްރީވަނީ!

ސުނާމީގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުން ރ. ކަނދޮޅުދޫ ދޮވެލީ، އަލީ އަބްދުއްރަހްމާން ފަދަ އެތައް އާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުމާ އެކުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް 15 އަހަރު ފުރޭއިރު އެއީ އަދިވެސް އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރަށްވެހިންނެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ދިރިއުޅެން އެ އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ....

26 މެއި

May 26, 2019 30
ދެމަފިރިންގެ ފަހު ނޭވާ ގާތްގަނޑަކަށް އެކުއެކުގައި!

އެ ދެމަފިރިންގެ މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރީ އެކުގަ އެވެ. ބަލި އެނދުގައި ދުވަސްތައް ގުނީ ވެސް އެކުއެކީގަ އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ދެ މީހުންގެ އެންމެ ފަހު ނޭވާ ދުނިޔެއަށް ދޫކޮށްލީ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެކުއެކީގަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 18
ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 6
ލަނޑާ ނަގަން އުޅުނު ބަޔަކަށް ހުދަންބަރެއް ފެނިއްޖެ

ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ނުކުމެ އުޅުނު ރ. އުނގޫފާރު "މަންފާ" ދޯންޏަށް 800 ގްރާމުގެ ހުދަންބަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 15
30 އަަހަރު ވެސް މިވަރުގެ ސިޔާސީ އެކުވެރިކަމެއް ނެތް

ފާއިތުވި 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖެ ސިޔާސީ ގޮތުން އެކުވެރި ނުވާ މިންވަރަށް މިހާރު އެކުވެރި ވެފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކުގެ ހިދުމަތް ރ. ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 14
ދުވާފަރުގައި ވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

ރޭ ރ. ދުވާފަރުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، މީހެއްގެ ބަނޑަށާއި ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
މައުމޫނަށް ރައީސްގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތް: ވަކީލް

ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޚިދުމަތަށް "ކޫރުމެއް އެޅޭ" ފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކަވަން އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެއީ އިހުލާސްތެރިކަމެއް އޮވެގެން ދެއްކެވި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް މައުމޫންގެ ވަކީލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.