12 ޖުލައި

July 12, 2020 14
ދުވާފަރުން 3މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމުން ދޫކޮށްލި ބަޔަކު އަލުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މުޅި ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް އިއްޔެ ގެނެސްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 9
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ޚާއްސަ ޗެނަލެއް

ދުވާފަރުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލްގެ އަމިއްލަ ޗެނަލެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތިން ރަށެެއްގެ ހިދުމަތް އާއްމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރާއި ކ. މާފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 1
އިސްދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އިސްދޫގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 6
ބޮޑު އުފަލެއް؛ ރަށްވެހިންނަށްވެ، ގެތައް ރަޖިސްޓްރީވަނީ!

ސުނާމީގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުން ރ. ކަނދޮޅުދޫ ދޮވެލީ، އަލީ އަބްދުއްރަހްމާން ފަދަ އެތައް އާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުމާ އެކުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް 15 އަހަރު ފުރޭއިރު އެއީ އަދިވެސް އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރަށްވެހިންނެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ދިރިއުޅެން އެ އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ....

26 މެއި

May 26, 2019 30
ދެމަފިރިންގެ ފަހު ނޭވާ ގާތްގަނޑަކަށް އެކުއެކުގައި!

އެ ދެމަފިރިންގެ މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރީ އެކުގަ އެވެ. ބަލި އެނދުގައި ދުވަސްތައް ގުނީ ވެސް އެކުއެކީގަ އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ދެ މީހުންގެ އެންމެ ފަހު ނޭވާ ދުނިޔެއަށް ދޫކޮށްލީ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެކުއެކީގަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 18
ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 6
ލަނޑާ ނަގަން އުޅުނު ބަޔަކަށް ހުދަންބަރެއް ފެނިއްޖެ

ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ނުކުމެ އުޅުނު ރ. އުނގޫފާރު "މަންފާ" ދޯންޏަށް 800 ގްރާމުގެ ހުދަންބަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 15
30 އަަހަރު ވެސް މިވަރުގެ ސިޔާސީ އެކުވެރިކަމެއް ނެތް

ފާއިތުވި 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖެ ސިޔާސީ ގޮތުން އެކުވެރި ނުވާ މިންވަރަށް މިހާރު އެކުވެރި ވެފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކުގެ ހިދުމަތް ރ. ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 14
ދުވާފަރުގައި ވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

ރޭ ރ. ދުވާފަރުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، މީހެއްގެ ބަނޑަށާއި ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
މައުމޫނަށް ރައީސްގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތް: ވަކީލް

ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޚިދުމަތަށް "ކޫރުމެއް އެޅޭ" ފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކަވަން އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެއީ އިހުލާސްތެރިކަމެއް އޮވެގެން ދެއްކެވި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް މައުމޫންގެ ވަކީލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 31
ރައީސް ޔާމީނަށް، ދުވާފަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ. ދުވާފަރަށް މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް އެ ރަށުން ދަންނަވައިފި އެވެ. މިއީ، މި ފަހުން، ރައީސް ޔާމީން ރަށަކަށް...

August 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 55
އިބޫއަށް ދުވާފަރުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ މަރުހަބާ!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ނިކުމެ އޭނާ އަށް އިއްޔެ މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 24
ދުވާފަރުގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްގެން 5 މީހަކު ހައްޔަރު

ރ. ދުވާފަރުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
ސުނާމީ އާއި އެއްބައިވަންތަކަން އަދި ދުވާފަރުގެ ޝުކުރު

ސުނާމީގެ ބޮޑު ރާޅާ އެކު މުޅި ރަށް ސުންނާފަތިވެގެންދިޔަ އިރު ރ. ކަނދޮޅުދޫ މީހުން ތިބީ ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި، ބޮޑު ސިހުމެއްގައި ގޮތް ހުސްވެ އަވަދިވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުން ދޯނިފަހަރުގައި އެ މީހުން ބަލާ އަންނަން ފެށި ތަނެވެ. އެއީ 2004ގެ ސުނާމީގައި ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އޯގާތެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 5
ދުވާފަރު ފެން ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރ. ދުވާފަރުފައި ގާއިމްކުރާ ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 3
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނެއްގެ މޫނަށް ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަަދިވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ދުވާފަރު މީހާގެ ލޮލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް އިއްޔެ ކެމިކަލް ޖެހުމުން އޭނާގެ އެއް ލޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 17
މީހެއްގެ މޫނަށް އަނެއްކާ ވެސް ކެމިކަލް ޖަހައިފި

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް މިއަދު ކެމިކަލް ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.